Velkommen til humlepension.dk

Her har jeg til hensigt at dele mine erfaringer med min nye store hobby – indkvartering af humlebier. Jeg er først rent praktisk startet i år. Det er indtil videre gået ud over al forventning – efter nogle få frustationer i begyndelsen. Det er mit håb at jeg med mine bidrag og jeres input og erfaringer i fællesskab kan udbrede en større viden om og interesse for de trængte humlebiers fascinerende liv.

Udgivet i Hjem | 4 kommentarer

Masser af humlebi blomster – men kun få humlebier

I tidligere indlæg har jeg beklaget manglen på humlebier og andre insekter i min have i år. Det har rettet sig lidt de sidste 14 dage efterhånden som arbejderne og nu også enkelte nye dronninger viser sig – men der er stadigvæk kun en brøkdel af hvad der plejer. Mange kolleger fra Tyskland og Schweiz beretter ligeledes om katastrofalt få humlebier i år. Således nævner enkelte tyske entusiaster om tab på 15 af 20 oprindeligt beboede kasser se www.pollenhoeschen.de eller Elke Reuss fra Schweiz hvor flere kasser med dronninger af lille skovhumlebi har opgivet selvom honningkrukkerne var fulde af nektar – hun formoder årsagen skal søges i anvendelsen af pesticider som har en påviselig indflydelse på biers orienteringsevner – de finder simpelthen ikke tilbage til boet.

De populæreste humlebi planter i min have i maj – juni

Selvom jeg har flere humlebi blomster i haven end nogen sinde før, har jeg altså ikke haft så få humlebier i haven som i år. Det til trods for, at mine 6 beboede humlebi kasser stadigvæk er relativ intakte og man skulle tro at det kompenserede for det – dertil i et senere blog-indlæg.

Sidste sæson startede jeg sådan rigtigt med omformningen af haven til bi-have. Foruden et par enkelte købte stauder blev det selvfølgelig til overvejende 1-årige blomster. De 2-årige blomster er jeg begyndt at få glæde af i år – se nedenfor og se iøvrigt min liste med gode 1-og 2-årige bi-planter i et tidligere blog-indlæg.
Trods få humlebier i år er det de sidste par uger dog blevet til en del fotos – en kavalkade af de bedste humlebi-magneter har jeg sammensat her.

Lungeurt

Jeg har to forskellige lungeurter – Pulmonaria officinalis med plettede blade som blomstrer tidligt april – maj – samt P. obscura som ses i baggrunden og som stadigvæk har enkelte blomster. De næste dage vil jeg beskære blomsterstandene og til efteråret hele planten kraftigt.

Erfaringerne med honningurt sidste år var så gode, at jeg dette forår besluttede mig til at inddrage en fjerdedel af carporttaget til dyrkning af denne. Det har humlebierne været glade for. Uden vanding holder de fleste urter ikke lang tid på et tag – men ca. 10 dage blev det da til..

Rødkløver har jeg på værkstedstaget – det er en tvivlsomt foretagende med mindre man har mulighed for at vande regelmæssigt – min rødkløver begyndte at blomstre for en uge siden – så kom sommervarmen og der gik 3 dage hvor jeg ikke fik vandet – øv – nu er alle visne.
Sidste år såede jeg til gengæld hvidkløver i græsplænen – der er der bedre betingelser for at hente den nødvendige væde – også på sommerdage. Desuden er hvidkløver ikke så tørstig som rødkløver. Med mindre man ikke lige har et par småbørn løbende barfodet rundt på græsplænen, er der ingen grund til ikke at så kløver der..

Cerinthe major eller stor voksurt – er navnet på en af mine absolutte favoritter – den er speciel med sine smukke let takkede og meget grønne blade som bliver mere og mere blågrønne jo tættere de sidder på den yndige blå blomsterklokke. Her hører man ofte, især agerhumlebiernes, “vibrations-bestøvning”. De er helt vilde med den blomst. Det kan kun anbefales, at man tilegner sig denne plante. Den er næsten altid ét-årig på vores breddegrader. Den er dog let at samle frø fra – afblomstret ligger de tykke sorte frø nedenfor planten – lige til at samle op til såning næste sæson.

Er fingerbøl først i haven, finder denne mest 2-årige plante hurtigt flere egnede voksesteder – nogle synes den er invasiv – men gør det noget, når den er så smuk og elsket af humlebierne??? Det er let at flytte de små efterkommere til et bekvemmere sted i haven.

Før pesticidernes indtog i landbruget kunne man glæde sig over synet af en skøn blanding af smukke blå kornblomster i kontrast til de ligeså smukke røde valmuer i kornmarkerne. Elsket af de fleste – savnet i dag – også af bierne!!!!!

Udgivet i Humlehaven, Uncategorized | Skriv en kommentar

Sommervejr og nye dronninger….

Så kom det hårdt tiltrængte sommervejr endelig efter en lang periode med regn og koldt vejr og daglige fodringer med sukkervand for at holde liv i de 6 humlebifamilier.
Solen og varmen har også sat gang i blomstertragten og dermed fødeudbuddet for bierne – sæsonen er vel blevet 14 dage forsinket i forhold til normalen. Det mærkes tydeligt på insektlivet i haven – så få humlebier og insekter som i år har jeg ikke set i min have i flere år.

Kort opdatering af humlefamilierne

Hushumlebistat nr. 1 (B. hypnorum) i carportkasse.

Denne koloni har udvikler sigt prægtigt og har i modsætning til de andre familier fløjet flittigt fra første dag i al slags vejr. Resultatet kunne tydeligt ses da sommervejret brød løs for et par dage siden og temperaturen blev for høj i kassen og ventilation blev nødvendigt.
Omkring 20 arbejdere sad udenfor og omkring klappen for at vifte luft ind i kassen – det lød som en hel bi-sværm da de konstant svirrede med vingerne (se foto nedenfor).
Indgangshullet er vestvendt og derfor meget varmt om eftermiddagen – selvom selve kassen befinder sig skyggen i selve carporten bliver temperaturen alligevel høj i kassen trods ventilationshuller – men mange bier udvikler megen varme som skal bevæges væk.
Jeg vidste ikke umiddelbart hvordan jeg kunne hjælpe bierne – indtil det faldt mig ind, at jeg havde læst i et tysk humlebiforum, at en humlebientusiast havde fundet på den smarte ide at tage et par køleelementer fra fryseboksen og lægge ned i kassen. Som læst så gjort og inden der var gået en time var antallet af viftende bier reduceret til 3-4 styk. Så det må jo have hjulpet…

Den første varme sommerdag i slutningen af maj skulle der næsten 20 humlebier til at afkøle kassen….

Så i går aftes den 3. glædelige begivenhed i humlebisæsonen efter 1. indflytningen – så 2. nye arbejdere og nu fremkomsten af de nye dronninger. Hermed er cirklen sluttet og grundlaget for næste års generation lagt.
Efter en relativ “stille” periode, hvor overvejende kun arbejdsbier flyver mens de gamle dronninger forbliver i kasserne og helliger sig yngleplejen og søgende dronninger ikke ses mere, tiltager den hyggelige dybe brummen igen i haven efterhånden som de nye dronninger viser sig – Herligt!!!

De 3 jordhumlebistater – B.terrestris

Disse 3 familier flyttede ind i mine kasser med få dages mellemrum og disse har udviklet sig ens – fælles for dem er, at de flittigt har taget imod sukkervand stillet ud til dem i Lego-klodser flere gange i perioden med koldt vejr. Det har sikkert været medvirkende til, at de har overlevet indtil nu.
Den sidste uges gode vejr har været hårdt tiltrængt – selvom der slet ikke flyver det antal arbejdere ud og ind som hos sidste års kasser – så øges antallet bier støt og roligt dag for dag.
Det er ikke blomstertragt der mangler nu, hvilket ses på de store fyldte farverige pollenkurve som bierne vender hjem med. Mange tyske humlebi-entusiaster melder nemlig om store tab i den kolde periode her i maj – flere har ligesom jeg fodret og endda varmet husene op med elektriske varmeplader – ja hvad gør man ikke for de kære bier….Jeg har dog bare sørget for et godt lag kapok, samt holdt ventilationshullerne lukket i perioden…
I modsætning til omtalte hushumlebi-stat som har udviklet sig prægtigt – så er udviklingen nok forsinket med 14 dage hos jordhumlebierne. Nye dronninger kan nok først forventes tidligst midt i juni – dette er heller ikke videre tragisk, hvis bare de producerer nok dronninger til næste års generation – dette forudsætter dog en “normal” sommer.

Havehumlebistaten – B. hortorum

Kassen med havehumledronningen beredte nok de største bekymringer – denne art har som regel ikke så mange arbejdere og udvikler sig langsomt. Den er derfor også særlig udsat. Her tror jeg især sukkervandet var afgørende i den kritiske kolde periode. Når jeg kiggede ned i kassen kunne jeg ikke høre nogen summen og der dukkede som regel kun én arbejder op for “hilse”. De sidste dages video viser dog gennemsnitlig en ind-/udflyvning hver 3-4 minut så mon ikke de klarer skærene. Jeg håber det meget, da det er min første havehumlekoloni. I hvertfald har jeg over tyve fingerbøl der vil blomstre i løbet af en uge – havehumlebiernes “livret” som de fint kan betjene sig af med deres over 1cm lange tunge. Dertil kommer alle lungeurterne som vil blomstre længe endnu, samt slangetungerne som nok blomster i løbet af de næste 14 dage.

En lille skov af lungeurt – elsket af humlebierne

Hushumlebistat nr. 2 – carportkasse

Dette var den sidste indflytter. Den viser også regelmæssige ind-/og udflyvninger, så den ser også ud til at klare sig – her er udviklingen selvfølgelig også lidt tilbage – men der kommer støt og roligt flere arbejdere til hver dag. Det ses bedst om formiddagen, når de nye arbejdsbier foretager deres første usikre orienteringsflyvninger med efterfølgende usikre passage af humleklappen..

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

De små arbejdere er der – fodring i det kolde vejr.

I sidste indlæg prognosticerede jeg fremkomsten af arbejdsbier hos mine 3 mørke jordhumlebi dronninger til at være i løbet af denne uge. De første små neglestore jordhumlebier viste sig dog allerede et par dage efter mit sidste indlæg d. 5. maj – det passer imidlertid godt med teorien der siger 21 dage fra æglægningen. Det kolde og fugtige vejr fik mig dog til at tro, at det ville forsinkes – men på den anden side har jeg fodret dem flittigt i regn-og koldvejrsperioderne hvilket har været nærmere reglen end undtagelsen.
Det er altid en glæde og en lettelse når de “små” laver deres første orienteringsflyvninger omkring humleklappen, dronningen flyver nu kun en enkelt eller to dage ud mere, for derefter at forblive i kassen og hellige sig yngleplejen. Risikoen for at miste den værdifulde dronning minimeres.
Nedenstående videoklip viser bl.a de nye arbejdere og deres orienteringsflyvninger i 2 af de 3 kasser.

De første arbejdsbier af mørk jordhumlebi fra hus nr. 1 og 2. d. 8 maj 2021

I går d. 14 maj kom så de første arbejdsbier til syne hos havehumlebi dronningen. Det var næsten en uge tidligere end forudset. Det er ikke fordi havehumlebiens udviklingscyklus afviger særligt fra de andre humlebiers 21 dage, men derimod at jeg først bemærkede den sky dronning en hel uge efter hun var flyttet ind i kassen. Nedenfor ses et tilsvarende videoklip som ovenfor.

De første havehumlebi arbejdere viser sig den 14. maj 2021 – dronningen ses ligeledes

Det er gået godt med de indflyttede humlebier ind til videre – med undtagelse af den lille skovhumledronning, se senere i blog’en. Alle på nær hushumledronning nr. 2 har fået flyvefærdigt afkom trods de vanskelige vejrforhold med regn og kulde som har hersket i hele perioden.
Humlebi dronningernes ynglesucces er meget afhængig af de umiddelbare omgivelsers fødemuligheder i form af en gennemgående og varieret blomstertragt med tilstrækkelig nektar- og pollenkilder. Vejret har forsinket udviklingen her.
At det alligevel er gået som det er skyldes nok som tidligere nævnt, min daglige fodring i vindfanget på humlebihusene i år. Jeg har nemlig modsat sidste år – hvor vejret også var helt anderledes mildt – forsynet mine humlebihuse med vindfang der kan klappes op og forsynes med Legoklodser med sukkervand. Det bevirker, at dronningen minimerer sine flyveperioder og forøger sin rugetid – begge dele har indflydelse på antallet af afkom – det har forskere ved Århus universitet påvist, se artiklen Videnskab.dk
Nedenfor ses et lille videoklip som meget godt illustrerer situationen..

Mørk jordhumlebi arbejder drikker sukkervand af Legoklods

Den kolde periode har sansynligvis også været årsagen til at den lille skovhumlebi dronning i gærdesmuttekassen forlod denne allerede efter nogle få dage – der har simpelthen ikke været føde nok eller den er på anden måde gået til. Det skal her siges at jeg ikke for denne har indrettet nogen foderstation da det ville være lidt besværligt foran gærdesmutte kassen. Lille skovhumle har jeg ikke set flyve i haven den sidste uges tid – de små humlebier er særligt udsatte…
I det hele taget har jeg kun set en enkelt agerhumledronning og en enkelt mørk jordhumlebi dronning foretage redesøgninger. Det er ved at være slut med søgende dronninger hos de mest almindelige arter. De resterende dronninger vil i følge Eberhard v. Hagen være svære at få til at flytte ind i kasserne – de første dronninger er altid de mest beslutsomme og ynglevillige. Han påstår, at kun forladte reder fra andre artsfæller som indeholder yngleceller, har en lille chance for at få de sene dronninger til at starte yngleprocessen.

I næste blogindlæg håber jeg at kunne fremvise nye arbejdere hos min prægtige og store hushumle dronning nr. 2. Hushumlebistat nr. 1 udvikler sig prægtigt – der går ikke et minut imellem ind-og udflyvningerne, men de er jo også 3 uger foran alle de andre.
Desuden håber jeg at kunne fremvise nogle flotte humlebiplanter fra haven – vejret må da for søren snart arte sig…..?

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dårligt humlebivejr – 2 nye beboelser

Lad mig starte med de positive nyheder først..
I mit sidste indlæg ytrede jeg et spinkelt håb om endnu et par indflyttere og minsandten om jeg ikke dagen efter først så en “jordhumle lignende” dronning flyve ind i kassen langs vedbend’en (dertil senere) og så kort derefter, ved ophold i vindfanget til saunaen hvor en gærdesmuttekasse var ophængt, at høre et kort sum oppe fra denne – den var blevet beboet, ikke af gærdesmutten, men af en lille skovhumlebi dronning!
Endnu en dronning – endnu en art..:-)
Dertil en lille anekdote…
Sidste år hængte jeg gærdesmuttekassen op i vindfanget – den forblev tom hele ynglesæsonen – så hen på efteråret opdagede jeg, at noget af den polster uld jeg bruger til fyld i humlebikasserne, pludselig befandt sig i hullet i gærdesmuttekassen. Sjovt at den havde fundet ulden i værkstedet og transporteret den derhen. “Nå det er nok blevet til en af gærdesmuttens kendte sovereder” tænkte jeg. I denne sæson har jeg imidlertid ikke set noget til gærdesmutten. Gærdesmutten forberedte så at sige kassen til humlebien kan man lakonisk udtrykke det….
For at gærdesmutten og mejser ikke skulle generobre kassen lavede jeg allerede næste dag en passende “dør”. Se videoen nedenfor.

Som nævnt ovenfor opdagede jeg næsten samtidigt en “mørk jordhumle dronning” flyve ind i kassen langs vedbend’en – troede jeg indtil jeg fik kigget nærmere på dronningen på video hh. ved at stille mig tæt på kassen.
Så lykkedes det dog alligevel at få en havehumle i kassen – og endnu en art… se video’en nedenfor..


Havehumlen (B. hortorum) er relativ almindelig – dog ikke så almindelig som jordhumlebierne og agerhumlebierne – i hvertfald ikke her i Flensborg. Den er faktisk relativ let at kende fra disse idet den har et ekstra gult bånd på bagerste del af brystet, har et karakterisk langt, trekantet hoved og den længste tunge af alle humlebierne. Jeg kender den på den karakteristiske meget dybe summen. Desuden kan man være sikker på, at få besøg af den hvis man har fingbøl og stormhat i haven. På kassen har jeg efterfølgende monteret et lille vindfang til lettere fodring i disse kolde, våde og stormfulde dage…se foto-galleriet nedenfor.

I sidste blog-indlæg var der usikkerhed om jordhumle dronning kontra hushumle dronning. Her er situationen endegyldigt afklaret – jordhumledronningen er forsvundet og hushumle dronningen nr. 2 er forblevet i “carportkasse” nr. 2 og samler flittigt ind – i mellemtiden er der monteret humleklappe se video nedenfor…

Hushumledronning nr. 2 prøver lågen af 1.gang

Vejret har de sidste dage været usædvanligt “humlebi – uvenligt” med regn, blæst og lave temperaturer. Alligevel flyver humlebierne – især de små fingernegl store arbejdsbier af hushumlen. Man kan dog hjælpe dem ganske meget ved at spendere dem sukkeropløsning i legoklodser i selve humlebiboet eller i væskeautomat som f.eks. et laboratorieglas med fastspændt legoklods som afbildet i midten på nedenstående fotogalleri.
Dronningerne går så bare ud i vindfanget og drikker sukkervandet og lister så ind og passer æg og yngel i reden eller flyver de få meter hen til automaten og tilbage igen.
Det minimerer energiforbruget og risikoen for at forlise i dette vejr, at blive spist af en fugl eller kørt over i denne meget kritiske fase indtil de første arbejdsbier flyver ud og tager over. Hele humlebikoloniens succes afhænger jo af denne ene dronning!!!!
Man er derfor lettet når de første små arbejdsbier sværmer ud og dronningen alene kan hellige sig yngelplejen.

Status og udsyn for den kommende periode…
1. Hushumle (B. hypnorum) med ca. 14 dage gamle arbejdere – næste generation af større individer de næste dage.
2. Hushumle indflyttet for ca. 1 uge siden – forventer første arbejdere om ca. 14 dage.
3. Tre mørke jordhumle (B. terrestris) dronninger indflyttet næsten samtidigt omkring 15. april – forventer de første små arbejdere i løbet af næste uge.
4. En havehumle (B. hortorum) indflyttet omkring 28 april – forventer arbejdere omkring 21 maj afhængig af vejret.
5. En lille skovhumle (B. pratorum) som ved havehumlebien ovenfor.

I denne weekend skal temperaturerne igen stige – til 16-18 C° og så flyver humlebierne for alvor igen og de sidste dronninger vil fortsætte redesøgningen lidt endnu.
Derfor en opfordring til jer der har lyst til at huse de kære insekter – se at få sat kasserne op inden weekenden – det kan nås endnu….. Held og lykke!!!!

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Hushumlebi afkom – nye indflyttere

Efter en uges smuttur til Bornholm – væk fra mine forkultiverede sommerblomster og stauder – væk fra de kære humlebier var spændingen selvfølgelig stor efter at komme ud i haven og for at se til kasserne. Ville der været kommet “små” hushumle arbejdsbier på vingerne. Se videoen nedenfor.

Første gang at lågen sænkes helt byder altid på udfordringer – som altid mestres…

Iøvrigt er disse små humlebiarbejdere utroligt flittige – i aftes var der superfuldmåne og kl. 21.00 – altså efter solnedgang stod jeg i nærheden af indgangen, det var koldt – omkring frysepunktet. Da fløj en lille arbejder stadigvæk ud på togt – det er da fascinerende!! – imens honningavlernes arbejdsbier opholder sig lunt i kassen og kun trækker når temperaturen nærmer sig de 2-cifrede og solen ellers skinner.
I disse dage med frostgrader om natten og knap 8-10 graders dagstemperaturer ser man ingen eller kun få honningbier. Jeg må sige, det er godt det samme – “mine” humlebier og vilde pelsbier foretager bestøvningen af mit ferskentræ, bærbuske og frugttræer uden hjælp fra honningbierne.(se nedenfor).

Mørk jordhumlebi i fersken

Man kan dog hjælpe humlebierne ved at sætte små legoklodser op med sukkervand i – se foto nedenfor

2. hushumlebi arbejdere 1.generation drikker af legoklods med sukkervand.

Nye indflyttere

I sidste indlæg præsenterede jeg foruden ovennævnte hushumlebier også 3 mørke jordhumlebi-indflytninger. Udviklingen mht. ind-ud-omflytning af humlebier sker imidlertid så hurtigt, at man kan komme i tvivl om hvad der for øjeblikket er gældende.
Status er, at hushumlebi nr. 2 (venstre “carportkasse”) er noget usikker – dvs. i går formiddags kiggede jeg i kassen efter at jeg ikke havde set den en hel dag, men til gengæld set en hushumle dronning interessere sig vældigt for samme kasse. Jeg valgte at kigge i kassen og oven på kapokken kom en hushumle dronning frem og lagde sig irriteret på ryggen – så har den lidt aggressivere hushumle altså atter engang overtaget en kasse fra en mørk jordhumlebi tænkte jeg. En videosekvens fra om aftenen viste imidlertid ingen hushumlebi indflytning, men den “gamle” jordhumle dronning flyve ind til natten.
I dag har jeg så set en hushumledronning flyve ind i og ud af “carportkassen” ved siden af. De næste dage vil så vise om jeg har beholdt begge….(Afklaring i næste blogindlæg her)
Helt sikkert er dog indflytningen af endnu en mørk jordhumlebi i kassen t.v. for mørk jordhumlebi nr. 1. Imidlertid samler denne lige så flittigt som nr. 1.
I aftes efter mørkets frembrud valgte jeg at lukke “entréen” og sætte en legoklods ind med sukkervand samt åbne humlebiklappen 3/4 op. I videoen nedenfor kan dette ses og hvordan humlebier altid laver en orienteringsflyvning når der sker fysiske forandringer omkring indgangshullet.

Samme øvelse som ovenfor har jeg foretaget med mørk jordhumlebi dronning nr. 3 se indlæg.
Det gik også uden problemer. Som nævnt i videoen er det vigtigt, at de ønskede forandringer omkring indgangen altid sker mens humlebien er inde i kassen – ellers kan den ikke foretage den nødvendige orienteringsflyvning og evt. ikke finde ind igen.

Indtil nu fordeler mine “beboelser” sig på kun to arter – mørk jordhumlebi og hushumlebi. Jeg ser imidlertid mindst 3 meget flotte agerhumlebi dronninger (B. pascorum), en enkelt meget flot stenhumle (B.lapidarius), en enkelt havehumle (B. hortorum) samt flere små skovhumlebier (B. pratorum) besøge lungeurt (Pulmonaria officinalis og saccharata), almindelig korsknap (Gleichoma hederacea), “Winter beauty” (Lonicera purpusii), vibeæg (Fritillaria meleagris) og rød tvetand (Lamium purpureum). Især “Winter beauty” er en sand humlebimagnet som alle humlebielskere bør have i sin have. De af vanilje duftende blomster henrykker ved at blomstre helt fra jan-feb til nu i slutningen af april.

Især agerhumlebierne ville jeg gerne have boende – de er så skikkelige og lokale.

Jeg har stadig en forhåbning om, at en lille skovhumle vil slå sig ned i en af mine kasser. Med hensyn til den smukke store stenhumlebi dronning mistede jeg håbet i dag da den, efter flere dages mislykkedes søgning i min have, bar fyldte pollenkurve – som sikkert tegn på, at den har fundet et andet sted at bo… Ditto gælder havehumlen som jeg ikke har set i flere dage nu. Jeg tænker når mine utallige fingerbøl blomstrer vil dens døtre indfinde sig. Det er jo under alle omstændigheder en stor glæde…

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

3. Mørke jordhumlebi indflytninger

Endelig kom der rigtig gang i redesøgningen hos vore humlebier. Efter at koldt vejr og nattefrost er blevet afløst af sol og tocifrede eftermiddagstemperaturer nøjes bierne nu ikke kun med at forsyne sig med den fornødne nektar – nu vil de også have noget at bo i.
Den 15 april så jeg den første mørke jordhumlebi dronning smutte ind i en af mine med mos dekorerede humlebikasser. Hurtigt fik jeg fat i mit til lejligheden klargjorte DV-kamera med stativ. Jeg ville ikke forpasse en indflytning med den obligatoriske og altid spændende “orienteringsflyvning” som tegn på godtagelse af boligen. Glæden var stor da det viste sig at være tilfældet – 2. halvdel af klippet stammer fra dagen efter hvor dronningen allerede samler pollen som det ultimative bevis på indflytning. Se videoen nedenfor.

2. Mørk jordhumlebi dronning.
Samme dag skete det samme i en af mine “carport-kasser” – den helt til venstre – den helt til højre har allerede været beboet af en hushumlebi dronning i over 14 dage se blogindlæg her.
Jeg nåede at få et par videoklip som jeg vil vise i et senere blogindlæg – men også her bærer dronningen nu flittigt nektar og pollen ind. Et par dage senere monterede jeg klappen.

3. Mørk jordhumlebi dronning.
Dagen efter var der en tilpas rolig og tålmodig mørk jordhumlebi som søgte rede i et lille hul i højbedet. Da jeg i denne spændende årstid altid går rundt med mit “humlebirør” i brystlommen hvis sådan en chance byder sig – var jeg hurtig til nænsomt at sætte dette foran hullet og lade hende kravle op i røret og stoppe det til med skumgummipropper i begge ender. Roligt – uden hun protesterede – og vel troende at hun stadig befandt sig i jordhullet – gik jeg hen til en af mine ledige kasser og lod hende forsigtigt gå ind og lukkede med skumgummiproppen hullet bag hende og fjernede så proppen efter 2min – nu var jeg sikker på at hun var nået ind i den af mig fint med kapok forede rede med mos rundt om – nu ville det blive spændende om hun ville godtage boligen… videoen ses herunder….

Som det ses af videoen lover adfærden godt – de næste dage vil så vise om dronningen begynder at samle pollen ind..

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Hushumlebi drikker sukkervand

De sidste dages solskin og tocifrede temperaturer hen på eftermiddagen har trods kolde frostnætter rigtig sat gang i boligsøgningen hos humlebidronningerne.
4-6 styk mørke jordhumlebier har afsøgt terrænet i min have – som sædvanlig er de vilde med min store vedbend hæk hvor der er læ og tørvejr – her holder musene også til. Her stod sidste år iøvrigt 4 af mine kasser hvoraf 3 var beboet med netop mørk jordhumlebier og 1 koloni lille skovhumlebi. Der blev produceret mange nye dronninger i de 3 kolonier og det er mere en sandsynligt at nogle af disse nu vender tilbage til fødestedet for at danne deres egen stat netop der.
Indtil i forgårs havde jeg kun fornøjelsen af én bosiddende dronning – en hushumlebi – som siden flittigt har trodset hagl og sne for at samle nektar og pollen i den sparsomme blomstertragt der har hersket siden hun engang ultimo marts uden min viden annekterede en af “carport”-kasserne (se sidste blogindlæg). Jeg fik medlidenhed med hende… og satte en lego-klods op med sukkervand på humleklappens trinbræt som jeg monterede en mørk aften nogle dage efter. Se videoen nedenfor

Hun er imidlertid blevet så bekvem at hun kun stikker hovedet ud under klappen for mæske sig i sukkeropløsningen for derefter baglæns at trække sig tilbage i sin lune rede og sørge for afkommet. Flyver gør hun ikke mere. Efter mine beregninger vil de første arbejdere dukke op i slutningen af næste uge – ca. 21 dage tager udviklingen af en arbejderbi fra æg til flyvefærdig bi.

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Første beboelse 2021 – en hushumlebi (B. hypnorum)

Det har været et middelmådigt forår indtil nu – med kølige temperaturer, sne- og sludbyger ind i mellem og streng nattefrost flere nætter i træk – slet ikke det man forbinder med “bi-vejr”. Det ser endda ud til at skulle fortsætte i hvertfald en uge eller længere endnu – bare man så kunne slippe for nattefrosten og dermed bekymringen for de mest kuldefølsommer planter. Man vil jo også gerne ud i haven og plante alle de små stauder og forårsblomster man i gennem vintermånederne har forspiret og som nu står og fylder i koldbænke, drivhuse, kælder- og loftsrum, se foto nedenfor.

Et lille udsnit af unge stauder og sommerblomster i vinterdrivhuset

Det sætter også sit præg på aktiviteten hos vore insekter og dermed også humlebierne. Efter nogle år med milde vintre og tidlige forår har man næsten glemt hvad der er normalt – dette forår er vel statistisk set ganske normalt.
For tiden flyver der i min have kun enkelte dronninger af h.h. lille skovhumle-, hushumle- og mørk jordhumlebi – sidstnævne endog med fyldte pollenkurve – så hun har fundet et sted at bo og danne koloni. De startede først med at samle nektar og pollen i mine nu afblomstrede krokus for 14 dage siden, se foto nedenfor.

Lille skovhumlebi dronning i krokus

Nu ser jeg dem kun i min Lonicera purpusii (Winter beauty – Honeysuckle “vintergedeblad” eller noget lign.). Denne bliver til gengæld besøgt flittigt af de “3” flere gange om dagen. Nedenfor er det den vimse lille skovhumle der besøger de lifligt duftende blomster.

Den vimse lille skovhumlebi er svær at filme – denne dronning et “mørkt” eksemplar uden gul halskrave..

Imidlertid var der i den hidtidige koldvejrsperiode også et par dage med forholdsvis høje forårstemperaturer. Der var jeg desværre ikke hjemme og kunne derfor ikke “overvåge” haven for ev. redesøgende humlebidronninger. Jeg var begyndt at blive lidt pessimistisk mht. at få alle mine humlebikasser beboet selvom jeg ved, at humlebierne viseligt retter sig efter jordtemperaturen hvor de ligger i dvale og ikke kalenderen…
Under havearbejdet igår hørte jeg så et kort brumm, men fik ikke øje på nogen humlebi – 5min senere endnu et brumm og anede lige en humlebidronning forsvinde ud af øjenkrogen i retning af carportvæggen. Oh måske måske. Hurtigt frem med Sony mini dv på stativ og så filme indgangshullet på den formodede humlebikasse i carporten.
Glæden var stor da jeg så resultatet af én times videooptagelse – 1. humlebibeboelse var en realitet!!! Se videoen nedenfor.

1. Humlebibeboelse 2021 – hushumlebi B. hypnorum

Som man ser af videoen flyver dronningen målrettet ind og ud. Jeg går ud fra at hun har beboet kassen allerede over en uge – sikkert foretaget søgeflyvningen under godtvejrsdagene i slutningen af marts.
I dag ville jeg lige kontrollere endnu engang med videoen. Det kan jeg på varmeste anbefale at gøre hvis man er i tvivl og ikke har tid og lyst til (vejrforholdene taget i betragtning….) at iagttage sine kasser. Det blev til denne “sigende” optagelse – man imponeres igen og igen af disse herlige “brumbasser”… Se videoen nedenfor hvorfor…

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Humlebisæson 2021 – humlebikasserne skal stilles op!

Præcis til månedskiftet og den første officielle forsårsdag 2021 landede de første 2 mørke jordhumlebi dronninger i mine krokus. Glade for det “kongelige” besøg skyndte jeg mig at nappe Phonen og skyde denne sekvens. Som det ses i videoen nedenfor foregår fødesøgningen i et moderat tempo – på denne årstid kravles der helst mere end der flyves – energibesparende selvfølgelig.
Sjovt var det at iagttage hvordan den ene dronning efter lidt nektar-og pollensamling, fløj en meter over til den varme solbeskinnede væg for at tage sig en “lille lur” – efter 10 min gik det så tilbage til mine krokus igen….
I slutningen af mit forrige blogindlæg “Bygning af humlebi kasser” i januar måned lovede jeg at vende tilbage med en beskrivelse af opsætningen af mine humlebikasser når sæsonen starter og det er typisk omkring 1. marts. Enkelte humlebi intersserede har allerede berettet om fund for over en uge siden – se f.eks. her hos Plan Bi.

Første mørk jordhumlebi dronning 2021 suger tiltrængt nektar fra en af mine mange krokus.

Hvor skal man så sætte sine humlekasser op?

Hvor og hvordan skal jeg så sætte mine humlebikasser op?

Kort og godt der hvor dronningerne foretager deres søgeflyvninger. Dette er hos dronningen af jordhumlebien, stenhumlebien, havehumlebien og til dels den lille skovhumlebi og agerhumlebien i musehuller langs hegn og andre markante strukturer i landskabet.
Ofte bemærker man humlebi dronningerne i sin have altid søge hen til en bestemt lokalitet. Dette er ofte et tørt og beskyttet sted i læ for den kolde nordenvind. Et sted der peger mod syd – sydøst-østlig retning. Herved drager humlebien nytte af den tidlige morgensol og skånes for den ophedende eftermiddagssol. Det er hvad mange humleentusiaster mener. Jeg har gjort samme iagttagelser. Se min stand 1 nedenfor.


En af de foretrukne steder i haven, et tørt sted i ly af vedbend’en, har jeg nu opsat 4 i stedet for 2 humlebikasser. På dette sted ynglede en mørk jordhumlekoloni samt en lille skovhumlekoloni i 2020-sæsonen.

Nogle af de mest erfarende som f.eks. Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn nævner i deres bog “Hummeln” sågar muligheden for at holde humlebier indendørs i huset h.h. campingvognen – bierne finder fint ind og ud igennem de åbne vinduer. Hvert forår glædede de sig til at høre de første dronninger summende vende tilbage til de huse hvor de blev “født” sommeren forinden.
Det interessante er nemlig, at mange nye humlebidronninger i modsætning til f.eks. gedehamsedronninger indprenter sig deres fødested inden de går i vinterhi. De vil så i foråret ofte søge tilbage til det sted hvor de blev født. Dette kan man udnytte hvis man f.eks. har haft en “naturlig” rede året forinden – så sæt kassen op dette sted eller hvis man havde succes med en humlebikasse – så sæt den op igen samme sted – rengjort og med nyt redemateriale!

Mange erfarne humlebientusiaster beretter om en sand invasion af såkaldte “Rückehrer” – “tilbagevender” af sidste efterårs “nye dronninger” formeret i deres egne humlebikasser.
Dette er jo også hvad jeg selv håber på i sæsonen der står for døren.
3 ud af mine 4 kasser med mørk jordhumle producerede nemlig et relativ stort antal nye dronninger sidste år – læs her. Dog skal man huske på, at kun 10-15% af de nye dronninger overlever vinteren!!

4 af de 5 hængende kasser i carporten med indgange ud til den anden side. Se næste foto.
De 4 huller fra carportkasserne imellem æbleespalieret – det 5. hul anes under udhænget ved foden af træet nederst tv hvor sidste års agerhumle havde sin indgang. Væggen vender imod vest – det hindrede ikke dronningerne i at søge her sidste sæson. Indenfor 5m boede h.h. agerhumler, hushumler og mørke jordhumler. Alle sorte huller udøver en magisk tiltrækning på humlebidronninger. Her håber jeg på især den højtsøgende hushumlebi (B. hypnorum) vender tilbage.

I det sydlige hjørne af haven som ligeledes vender imod øst har jeg min sidste stand 2, se foto nedenfor.

Her ses en del variationer med og uden humlebiklap og “mosdekoration” i humlebistand 2.

Stand 2 ovenfor består af små og store huse, i forskellige materialer og farver med og uden monteret humlebiklap. Jeg monterer dog altid humlebiklappen senest nogle dage efter at en dronning er flyttet ind.
Belært af sidste års erfaringer lader jeg nogle kasser fremstå “nøgne” med et meget iøjnefaldende sort hul. Her undersøgte næsten alle dronninger uden undtagelser mine mejse-, spurve- og stærekassehuller.
Musehuller eller lignende i græsplænen tiltrækker ligeledes dronningerne på magisk vis – altid skal de ned og inspicere disse. Det kan udnyttes til “aktiv indkvartering” – man laver et eller flere 10-15cm skråtstillede huller i græsplænen (husk at lukke dem igen efter brug) med et kosteskaft og fanger herefter nænsomt dronningen i et ca. 10cm langt paprør når hun kravler op igen. Dette har jeg beskrevet udførligt i sidste års “Humlebihus 2”. Det kræver dog en rolig hånd og man må kun gøre det med søgende dronninger og ikke med dronninger i blomster og med fyldte pollenkurve!! Ellers gør man mere skade end gavn. Sidstnævnte dronninger har nemlig allerede fundet et redested og evt. lagt æg – herved kan man i værste fald ødelægge en hel kommende koloni. Så man har i høj grad et stort ansvar når man byder “de kongelige” på logi…….

Foruden at sætte kasserne op på de “rigtige” steder er det også vigtigt at sørge for at indgangshullet med ev. humleklap ikke er udsat for regn – lav et lille tag over dette.
Sikring imod angreb af myrer er også vigtigt – disse lokkes ofte ind i kassen af den søde nektar som bierne samler i deres nektarkrukker. Her kan man stille kasserne på “ben” som står i små skåle med vand/madolie f.eks tomme fyrfadslysskåle. Benene kan ev. også pensles med insekt-lim noget frygteligt klistrende stads.

Selvom de første humlebidronninger har vist sig i krokus så vil man først se de første søgende dronninger når blomstertragten bliver større d.v.s. når pileraklerne står i fuldt flor. Disse er dronningernes vigtigste tidlige nektar- og pollenkilde. Endnu en grund til at plante masser af pil – ikke kun for humlebierne – et utal af insekter lever på og af bladene fra disse træer. Indtagelsen af en vis portion nektar og pollen er nødvendig for at æggestokke og æg kan udvikle sig i dronningerne som derefter kommer i søgestemning.

Vil man læse mere indgående om humlebiernes adfærd og have succes med sine humlebikasser kommer man ikke udenom de absolutte eksperter på området, nemlig Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn og deres bog: “Hummeln – bestimmen, ansiedeln, vermehren und schützen” – uden denne bog ville jeg ikke have haft succes mit første år med humlebikasser – kort og godt!!!

Husk også på – jo mere føde der er i form af insekt- og bi-venlige blomster i haven – jo større er chancen for succes! Nu er tiden netop til at forspire diverse ét og flerårige blomster – en sjov beskæftigelse som følger med humlebi-hobbyen.

Held og lykke med jeres humlebihuse og lad jer overvælde af følgende film : Der Hummeldoktor og Hummeln – Bienen im Pelz!!!

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | 2 kommentarer

Humlebiportræt 2

Sneen daler i dette øjeblik langsomt ned og lyser dejligt op i haven – vi har endelig fået vinter for første gang i flere år. Det er derfor en passende lejlighed til at fortsætte med nogle huslige sysler så som forfatning af nogle humlebiportrætter.
Jeg har valgt under denne menu først at portrættere de arter som jeg har haft glæden af i mine humlebi kasser. I mine første portrætter drejede det sig om mørk jordhumlebi (B. terrestris) og agerhumlebien (B. pascourum). I dette blogindlæg vil jeg fortsætte med hushumlebien (B. hypnorum) og lille skovhumlebi (B. pratorum).

Hushumlebi – Bombus hypnorum

Ung dronning af hushumle i kornblomst.
Hushumlebien er let kendelig på sin karakteristiske båndfarvning – “brun-sort-hvid”. Den forveksles ikke så let med andre arter – den varierer heller ikke så meget som andre arter i farvetegningen.
Dog kan der forekomme sorte former hvor brystet er sort i stedet for brunt. Halen er dog næsten altid hvid (se foto nedenfor).

Hushumlebien er korttunget med et aflangt hoved – lidt mindre end jordhumlebierne. 17-20mm for dronninger, 8-18mm for arbejdere og 14-16mm for hanlige bier. Den hører til kategorien af “pollengemmere” (pollen storers) som i modsætning til “lommebyggere” (pocket makers) fx. Agerhumlebien opbevarer pollen separat i tomme kokoner. Larverne bliver fodret hvorimod “lommebyggernes” larver selv kan betjene sig af nektar/pollen i de tilstødende lommer.

Hushumle – arbejder i hvid stokrose. Denne har mørkt bryst.
Hushumlebier er polylektiske dvs. at de søger nektar og pollen på mange forskellige blomster – ifølge E. von Hagen på helt op til 45 forskellige arter. Endvidere er de nogle af de første humlebier man ser. Allerede i marts og under kolde betingelser, ikke mange grader over nul, flyver de ud. De er derfor nyttige bestøvere af blommetræer og andre tidlige frugt- og bærvækster. Se videoen nedenfor.

Ung dronning af hushumlebi i kornblomster – derefter ung dronning af Mørk jordhumlebi

Hushumlen bygger næsten altid rede over jorden i huller i husmure, redekasser, hule træer, under loftisoleringen etc. Så vil man sætte en kasse op til denne skal den helst hænge 1-2m eller højere over jorden. Sidste sæson havde jeg den boende i en mejsekasse (“Humlebihus nr. 4 – se her). Dette vil mange sikkert have oplevet – flere gange har jeg stødt på reder i tagudhænget på sommerhuse.
Selvom jeg ikke har oplevet det endnu – kan hushumlebien modsat andre humlebiarter være aggressiv når man kommer for tæt på reden. I nedenstående filmudsnit ses en ny dronning ved sin første passage af “klappen”.

Ny hushumlebi dronning finder vej igennem klappen.

Lille skovhumlebi – Bombus pratorum

Lille skovhumlebi er kendetegnet ved at være en lille vims humlebi med en gul krave forrest på det sorte bryst efterfulgt af sorte bagkropsled og en orangerød hale. Den gule krave kan dog mangle og vil da ligne lidt stenhumlen (B. lapidarius) men er kortere og mere buttet. Dronninger er 15–17 mm, arbejdere 9–14 mm og de hanlige droner 11–13 mm lange. Hovedet er kort med en meget kort tunge.

Lille skovhumles levevis har en del fælles træk med før beskrevne hushumle idet den ligeledes er “pollenstorer” samt polylektisk, altså fødesøgende på mange forskellige blomster. Den ses ofte på løgblomster, hindbær og andre bærbuske som på ovenstående fotos. Den er også en af de første humlebier i haven og ses fra marts af. På engelsk hedder den derfor også meget betegnende “early bumblebee“.
Den er kendetegnet ved en hurtig generationstid og lille kolonistørrelse – typisk 50-120 individer.
Kolonien opnår tidligt sit klimaks – ofte allerede i juni. I enkelte tilfælde starter de nye dronninger allerede samme år en 2. generation. F.eks forsøgte en ny dronning at etablere sig i min fuglekasse ca. 1 m fra den humlebikasse (se filmklip nederst) hvor den var opvokset – det lykkedes dog ikke. Se foto nedenfor.

Den lille skovhumles rede skal ligesom ved hushumlebien fortrinsvis findes over jorden – i fuglekasser, mur-huller etc. Den går gerne i humlebikasser, men ses dog gerne søge i huller i jorden. Dette var tilfældet i min græsplæne. Iøvrigt var jeg vidne til en stor og kraftig koloni i et musehul i nogle venners “langhårede” græsplæne – så ingen regel uden undtagelse.

Lille skovhumlebi – dronning 1. generation ved indflyvning.

En nærmere beskrivelse af ovenstående skovhumlebi koloni i en af mine redekasser kan læses under menuen “Humlebi indkvartering” under “Humlebi hus nr. 6”.

http://wildbienen.de/huarten.htm
Humlebier: Dupont/Madsen
Hummeln: Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn

Udgivet i Humlebier | Tagget , | Skriv en kommentar