Velkommen til humlepension.dk

Her har jeg til hensigt at dele mine erfaringer med min nye store hobby – indkvartering af humlebier. Jeg er først rent praktisk startet i år. Det er indtil videre gået ud over al forventning – efter nogle få frustationer i begyndelsen. Det er mit håb at jeg med mine bidrag og jeres input og erfaringer i fællesskab kan udbrede en større viden om og interesse for de trængte humlebiers fascinerende liv.

Udgivet i Hjem | 4 kommentarer

Humlebi-sæsonen lakker langsomt imod enden

Vi befinder os nu medio juli og sæsonen for humlebier nærmer sig sin afslutning. Antallet af arbejdere er stærkt aftagende og de store nye dronninger høres og ses sjældent nu. De er for størstedelens vedkommende befrugtet og søger i denne tid deres vinterkvarterer 5-15cm under jorden et tørt sted. Kun de “sene” humlebier som agerhumlen ses i rigt antal – hos dem begynder dronningerne først at sværme ud i den kommende tid indtil helt hen i august. De sidste arbejdere kan ses langt hen i oktober. Arbejdere af mørk jordhumle og enkelte stenhumlebier ser jeg endnu i min have.

Status for mine humlebikasser 15. juli 2021

Som nævnt i sidste indlæg har de mørke jordhumlebier fra kasse 1 og 2 udviklet sig prægtigt. Alle har sendt dronninger på vingerne. De har været forskånet for voksmøllet indtil videre. Dette skyldes til dels, at begge familier er kraftige og posterer vagtbier ved indgangen til humlebiklappen – her kommer et voksmøl ikke uantastet forbi – sjovt at se om aftenen, hvordan 1-2 arbejdere konstant våger over indgangen. Disse familier er generelt meget vagtsomme og i modsætning til ager- og havehumlebierne inspicerer jeg ikke gerne disse familier uden en form for stikbeskyttelse. Jeg lavede en stor inspektion igår af samtlige kasser.
Hos 1. kasse var der stadigvæk u-udklækkede yngleceller samt store drone- eller dronninge-larver. Arbejderne samler stadigt flittigt ind her – så her vil vel stadigvæk være liv i denne familie til ind i august måned.

Mørk jordhumlebi kasse 1 medio juli 2021

Fra 2. kasse jordhumlebier er der fløjet rigtig mange dronninger for ca. 14 dage siden – man ser dem nu sjældent flyve ud og ind. Enkelte ses dog i kassen – resten har forlængst forladt reden og efter parring med en drone nu på jagt efter et passende vinterkvarter. Denne familie er dog større end 1. familie – enkelte u-udklækkede yngleceller kunne ses – dette vil dog ændre sig radikalt i løbet af de næste par uger – se videoen nedenfor.

Mørk jordhumle kasse nr. 2 med arbejdere ved indgangen

I min sidste beretning viste jeg et foto af 3. kasse med mørk jordhumle med kun få bier og en del u-udklækkede yngleceller – ved gennemgang af kassen igår – kunne jeg konstatere at sæsonen for denne families vedkommende var forbi. I kassen sås kun en enkelt lille arbejder tilbage. Der var dog stadig fyldte nektarkrukker tilbage, men denne familie udviklede sig dårligt, hvilket ses på den relativt lille rede. Kun i begyndelsen af sæsonen var der en normal flyvefrekvens. Så godt som alle yngleceller var dog klækket, men om det lykkedes kolonien at udklække nye dronninger er tvivlsomt – jeg nåede ikke at se det. Måske er dronningen gået tabt inden produktionen af dronninge-celler var startet?? Måske blev det kun til produktion af droner??? I kan jo selv bedømme det – se videoen nedenfor.

Slutstadiet af 3. mørk jordhumlebi familie medio juli 2021

Allerede i sidste blogindlæg nævnte jeg havehumlebiernes gode udvikling. Alle dronninger har for længst forladt reden og der flyver nu kun nogle få arbejdere – reden er ikke særlig stor, men det er normalt for denne art. Her varierer kolonistørrelsen imellem 60-120 individer, hvilket også er tilfældet her. Imidlertid kan humlebivoksmøllet Aphomia sociella ses “orme” sig rundt imellem ynglecellerne. At møllet har fundet vej skyldes ikke humlebiklappens manglende funktion – men derimod det hul som især de nye dronninger har bidt i tylten og som dækkede ventilationshullerne. Dette er sket i 3 af mine 6 beboede kasser i år. Se foto nedenfor
Hvis møllet først optræder når dronningerne er klækket er skaden ikke så stor – men et stort angreb kan med de grådige larver og deres spind hurtigt gøre kål på en hel koloni.

Hullet i tylten som dækker et af ventilationshullerne og hvor humlebi voksmøllet let kan passere

Hushumlebi kasse 1 var en af de 3 kasser med hul i tylten – dette gjorde dog ingen skade på folket da det skete relativt sent i forløbet efter at dronningerne var udklækket. Desuden var disse altid meget vagtsomme – altid vægterbier ved indgangene – jeg så flere skelletter af voksmøllet ovenpå kapokken hvilket taler sit tydelige sprog.
Denne bifamilie er uden tvivl den mest succesrige med mange dronninger på vingerne. Dette kan ses af, at kassen er fyldt til randen med yngleceller og at alle celler er blevet udklækket. Kassen har været forladt siden første uge af juli. Hushumlebierne har en hurtig udvikling. Nogle humlebientusiaster hævder, at det bliver de nødt til, da deres reder befinder sig over jorden og derfor er mere udsat for voksmøllet. Se inspektionsvideoen nedenfor..

Den “færdige” hushumlebi kasse nr 1 inspiceres ….

Hushumlebi familie 2 er den sidste af mine kasser jeg kort vil omtale her. Den har ikke været nær så kraftig som familie 1. Der er dog fløjet en del dronninger fra denne, men slet ikke så mange – til gengæld er der stadig lidt liv tilbage. De sidste halv snes arbejdere holder ud lidt endnu – der er stadigvæk ca. 10 u-udklækkede yngleceller som arbejderne ses ruge på – trods forstyrrelsen. Familien er dog sund uden angreb af voksmøl. Her havde bierne heller ikke bidt hul i tylten….
Det vil dog kun vare ca. en uge endnu – så snart de sidste nye dronninger er fløjet af reden og den gamle dronning død eller forjaget – går kolonien hurtigt i opløsning. Se videoen nedenfor..

Inspektion af hushumlebi familie nr. 2.

I mit næste blog-indlæg vil jeg vise en nærmere inspektion af de endnu “levende” familier og kommer med en sammenfatning af sæsonen 2021, samt implikationer for den kommende sæson 2022.

Udgivet i Humlebisæson 2021 | Skriv en kommentar

Dronningerne flyver lystigt…

Humlebi-sæsonen har nu nået sit højdepunkt – dronningerne forlader rederne for første gang. Det er altid en dejlig fornemmelse at se de tykke brummere orientere sig intensivt omkring redehullet før de drager afsted første gang. Jeg optager altid – om muligt – disse vidunderlige øjeblikke. Man har jo ikke set en dronning siden foråret, hvor de første arbejdere overtog den gamle dronnings opgaver med fødesøgning.

Status for mine humlebifamilier 27. juni 2021

Hushumlebikasserne

I over 14 dage har de “hurtige” Hushumlebi dronninger forladt den først besatte carportkasse. Denne familie er utrolig kraftig og agil – den er også meget vagtsom, som nu Hushumlebier kan være – især omkring det tidspunkt hvor de første dronninger viste sig – her mødte de mig med stor “interesse” – dog uden at stikke.. Nu, hvor mange af dronningerne har forladt boet og antallet af arbejdere falder, er de mere omgængelige.
En meget interessant adfærd har jeg iagttaget i flere dage nu – vel snart 5-6 gange…. Dronerne flyver “lurende” rundt foran indgangen på kassen og venter på en dronning der enten forlader eller vender tilbage til denne. Derefter kaster han sig over hende og de ender for det meste på jorden – det er meget hektisk og svært at filme – men denne gang lykkedes det – sådan da….
Herefter fortsætter den lille “Space-Shuttle” af sted på bryllupsrejse…

“Hushumlebi bryllup”

Fra den anden hushumlebikasse flyver dronningerne også – men i et meget begrænset omfang – denne familie er som tidligere beskrevet ikke så kraftig.

Havehumlebikassen

Havehumlebierne udvikler sig fint som allerede beskrevet under portrættet i sidste blog-indlæg. Nedenfor ses en frekvens med arbejdere og dronninger som forlader kassen..

Arbejdere og dronning ved havehumlebi kassen

Jordhumlebikasserne

Første kasse har så sent som for 3 dage siden fremvist de første store dronninger – denne kasse har udmærket sig med mange og store arbejdere – så det lover godt for dronningeproduktionen i den kommende tid.
Fra den anden kasse flyver der også mange arbejdere – dog ikke så store. Her venter jeg hver dag de første dronninger.
Den tredje kasse udvikler jeg næsten ikke der – flyver ikke ret mange arbejdere fra denne og den virker ikke særlig kraftig – et kig i kassen afslører det – idet der ikke er ret mange yngleceller og arbejdere at se ved inspektionen i dag – se foto nedenfor.

3. Jordhumlebi koloni fremviser næsten ingen arbejdere mere
Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Humlebiportræt 4 – Havehumlebi (Bombus hortorum)

Under denne menu vil jeg først og fremmest portrætere de humlebiarter som vælger at bo i mine kasser. I år har jeg haft den store glæde, at havehumlebien selv har fundet sit logi i en af de opstillede humlebikasser langs min vedbend. Jeg opdagede det overraskende nok først efter ca. en uge. Det kan jeg beregne ud fra hvornår de første arbejdere viste sig. (se tidligere blog-indlæg).

Havehumlen er relativ almindelig i Danmark og de fleste vil nok i skyndingen forveksle den med jordhumlebierne. Den afviger dog ved nærmere eftersyn væsentligt fra disse.
Den er sort med hvid hale og 3 gule bånd – kraven, bagkanten af brystet og første bagkropsled. Dronningen er 17-22mm, arbejderne 11-16mm og dronerne 13-15mm. Påfaldende for denne art er også den store variation på arbejdernes størrelse – de kan være fra bitte små til næsten dronningestørrelse.
Et andet karakteristisk kendetegn er dens lange tunge som er den længste blandt humlebierne nemlig mere en 15mm, samt dens trekantede hoved som virker lidt stilket på kroppen. Den er generelt slankere end jordhumlebierne. Den hører ligesom Agerhumlebien til lommebygger-bierne (se Agerhumlebi portræt nr. 2). Let er den at kende på sin meget dybe og næsten lydløse brummen. Kun den store gedehams brummen er dybere.

Havehumlebi arbejder med den lange tunge udstrakt

Er man så heldig at have mange fingerbøl i haven – kan man roligt stille sig op og vente – der vil som regel ikke gå mange minutter før en havehumlebi dukker op ved sin yndlingsblomst. Havehumlebien elsker nemlig blomster med dybe nektar-og pollengemmer feks. alle døvnældearter, riddersporer, de forskellige kløverarter og som sagt fingerbøl.
Havehumlebi kolonierne bliver som regel ikke større end 50-120 individer. Den er ret hurtig til at producere dronninger og i litteraturen hører den til de arter, ligesom Lille skovhumle, der kan starte 2. generation samme år d.v.s. de nye dronninger allerede efter parringen starter æglægningen osv. Min havehumlekoloni har allerede produceret flere dronninger og har udviklet sig godt trods det vinterlige forår. Se nedenstående video.

Filmklip der viser min havehumlebiers udvikling – d. 6. juni til d. 22.6.2021

Humlebier: Dupont/Madsen
HummelnEberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn

Udgivet i Humlebier | Skriv en kommentar

Masser af humlebi blomster – men kun få humlebier II

Jeg fortsætter sidste blogindlæg med de bedste humlebi-magneter i min have da jeg kun fik præsenteret en lille del sidst – i denne tid kommer der jo også dagligt nye til. En af de bedste starter jeg med….

Slangehoved findes også som 1.årig med navnet Echium plantagineum (se foto nedenfor). Den kan man fint supplere med, da den blomstrer tidligere end E. vulgare og man behøver ikke at vente 2 år på blomsterne. Sidst nævnte er dog meget kraftigere med mange flere blomster og længere blomstringsperiode der strækker sig fra juni helt hen til oktober.

Pollen- og nektarudbyttet hos slangehoved blomsterne er helt i top. Efter min mening må denne staude ikke mangle i nogen bi-venlig have – ønskeligt ville det være, hvis den oftere var at træffe i vej- og markkanterne eller på de nye anlagte motorvejsskråninger!!!

Nepeta cataria er en let staude som ligeledes ikke må mangle i staudehaven. Den er flerårig og ligesom alle andre læbeblomster meget populære hos humlebierne. Planten breder sig dog kraftigt med udløbere.

Udvalget af Ridderspore er enormt – her er kun nogle få sorter afbildet…

I år har jeg købt 3 sorter Valske bønner: “Crimson flowered” som har flotte røde blomster (se nedenfor t.v.) og “Hangdown” med hvid-sorte blomster og store bælge (se nedenfor t.h.) samt The Suttons Dwarf – ligeledes hvid-sorte blomster. Alle repræsentanter i ærteblomsfamilien er gode humlebiplanter. Her er konkurrencen fra honningbierne ikke så udpræget da nektar og pollen ligger godt gemt og kræver lange tunger og vægtige bier. Det samme gælder feks. også for lupiner.

Endelig er den almindelige Kornvalmue (Papaver rhoeas) begyndt at blomstre – man har indtrykket af, at så snart den åbner sine sarte kronblade og åbenbarer de pollenrige støvdragere, så er især de mørke jordhumlebier på pletten og “malker” blomsten for pollen i et enormt tempo, mens den afgiver en høj vibrationsbrummen – englænderne kalder det “Bumblebee Buzzing”. De ryster bogstaveligt talt pollen ud af planten. Denne evne til “vibrationsbestøvning” er også grunden til, at alle tomatavlere indsætter avlede humlebier til bestøvning af deres tomatplanter. Før man opdagede denne egenskab hos humlebierne måtte man håndbestøve alle tomatplanter – en dyr affære. Nedenfor i det lille filmklip høres denne egenskab.

Bumblebee Buzzing – Humlebiers vibrationsbestøvning

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Masser af humlebi blomster – men kun få humlebier I

I tidligere indlæg har jeg beklaget manglen på humlebier og andre insekter i min have i år. Det har rettet sig lidt de sidste 14 dage efterhånden som arbejderne og nu også enkelte nye dronninger viser sig – men der er stadigvæk kun en brøkdel af hvad der plejer. Mange kolleger fra Tyskland og Schweiz beretter ligeledes om katastrofalt få humlebier i år. Således nævner enkelte tyske entusiaster om tab på 15 af 20 oprindeligt beboede kasser se www.pollenhoeschen.de eller Elke Reuss fra Schweiz hvor flere kasser med dronninger af lille skovhumlebi har opgivet selvom honningkrukkerne var fulde af nektar – hun formoder årsagen skal søges i anvendelsen af pesticider som har en påviselig indflydelse på biers orienteringsevner – de finder simpelthen ikke tilbage til boet.

De populæreste humlebi planter i min have i maj – juni

Selvom jeg har flere humlebi blomster i haven end nogen sinde før, har jeg altså ikke haft så få humlebier i haven som i år. Det til trods for, at mine 6 beboede humlebi kasser stadigvæk er relativ intakte og man skulle tro at det kompenserede for det – dertil i et senere blog-indlæg.

Sidste sæson startede jeg sådan rigtigt med omformningen af haven til bi-have. Foruden et par enkelte købte stauder blev det selvfølgelig til overvejende 1-årige blomster. De 2-årige blomster er jeg begyndt at få glæde af i år – se nedenfor og se iøvrigt min liste med gode 1-og 2-årige bi-planter i et tidligere blog-indlæg.
Trods få humlebier i år er det de sidste par uger dog blevet til en del fotos – en kavalkade af de bedste humlebi-magneter har jeg sammensat her.

Lungeurt

Jeg har to forskellige lungeurter – Pulmonaria officinalis med plettede blade som blomstrer tidligt april – maj – samt P. obscura som ses i baggrunden og som stadigvæk har enkelte blomster. De næste dage vil jeg beskære blomsterstandene og til efteråret hele planten kraftigt.

Erfaringerne med honningurt sidste år var så gode, at jeg dette forår besluttede mig til at inddrage en fjerdedel af carporttaget til dyrkning af denne. Det har humlebierne været glade for. Uden vanding holder de fleste urter ikke lang tid på et tag – men ca. 10 dage blev det da til..

Rødkløver har jeg på værkstedstaget – det er en tvivlsomt foretagende med mindre man har mulighed for at vande regelmæssigt – min rødkløver begyndte at blomstre for en uge siden – så kom sommervarmen og der gik 3 dage hvor jeg ikke fik vandet – øv – nu er alle visne.
Sidste år såede jeg til gengæld hvidkløver i græsplænen – der er der bedre betingelser for at hente den nødvendige væde – også på sommerdage. Desuden er hvidkløver ikke så tørstig som rødkløver. Med mindre man ikke lige har et par småbørn løbende barfodet rundt på græsplænen, er der ingen grund til ikke at så kløver der..

Cerinthe major eller stor voksurt – er navnet på en af mine absolutte favoritter – den er speciel med sine smukke let takkede og meget grønne blade som bliver mere og mere blågrønne jo tættere de sidder på den yndige blå blomsterklokke. Her hører man ofte, især agerhumlebiernes, “vibrations-bestøvning”. De er helt vilde med den blomst. Det kan kun anbefales, at man tilegner sig denne plante. Den er næsten altid ét-årig på vores breddegrader. Den er dog let at samle frø fra – afblomstret ligger de tykke sorte frø nedenfor planten – lige til at samle op til såning næste sæson.

Er fingerbøl først i haven, finder denne mest 2-årige plante hurtigt flere egnede voksesteder – nogle synes den er invasiv – men gør det noget, når den er så smuk og elsket af humlebierne??? Det er let at flytte de små efterkommere til et bekvemmere sted i haven.

Før pesticidernes indtog i landbruget kunne man glæde sig over synet af en skøn blanding af smukke blå kornblomster i kontrast til de ligeså smukke røde valmuer i kornmarkerne. Elsket af de fleste – savnet i dag – også af bierne!!!!!

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Sommervejr og nye dronninger….

Så kom det hårdt tiltrængte sommervejr endelig efter en lang periode med regn og koldt vejr og daglige fodringer med sukkervand for at holde liv i de 6 humlebifamilier.
Solen og varmen har også sat gang i blomstertragten og dermed fødeudbuddet for bierne – sæsonen er vel blevet 14 dage forsinket i forhold til normalen. Det mærkes tydeligt på insektlivet i haven – så få humlebier og insekter som i år har jeg ikke set i min have i flere år.

Kort opdatering af humlefamilierne

Hushumlebistat nr. 1 (B. hypnorum) i carportkasse.

Denne koloni har udvikler sigt prægtigt og har i modsætning til de andre familier fløjet flittigt fra første dag i al slags vejr. Resultatet kunne tydeligt ses da sommervejret brød løs for et par dage siden og temperaturen blev for høj i kassen og ventilation blev nødvendigt.
Omkring 20 arbejdere sad udenfor og omkring klappen for at vifte luft ind i kassen – det lød som en hel bi-sværm da de konstant svirrede med vingerne (se foto nedenfor).
Indgangshullet er vestvendt og derfor meget varmt om eftermiddagen – selvom selve kassen befinder sig skyggen i selve carporten bliver temperaturen alligevel høj i kassen trods ventilationshuller – men mange bier udvikler megen varme som skal bevæges væk.
Jeg vidste ikke umiddelbart hvordan jeg kunne hjælpe bierne – indtil det faldt mig ind, at jeg havde læst i et tysk humlebiforum, at en humlebientusiast havde fundet på den smarte ide at tage et par køleelementer fra fryseboksen og lægge ned i kassen. Som læst så gjort og inden der var gået en time var antallet af viftende bier reduceret til 3-4 styk. Så det må jo have hjulpet…

Den første varme sommerdag i slutningen af maj skulle der næsten 20 humlebier til at afkøle kassen….

Så i går aftes den 3. glædelige begivenhed i humlebisæsonen efter 1. indflytningen – så 2. nye arbejdere og nu fremkomsten af de nye dronninger. Hermed er cirklen sluttet og grundlaget for næste års generation lagt.
Efter en relativ “stille” periode, hvor overvejende kun arbejdsbier flyver mens de gamle dronninger forbliver i kasserne og helliger sig yngleplejen og søgende dronninger ikke ses mere, tiltager den hyggelige dybe brummen igen i haven efterhånden som de nye dronninger viser sig – Herligt!!!

De 3 jordhumlebistater – B.terrestris

Disse 3 familier flyttede ind i mine kasser med få dages mellemrum og disse har udviklet sig ens – fælles for dem er, at de flittigt har taget imod sukkervand stillet ud til dem i Lego-klodser flere gange i perioden med koldt vejr. Det har sikkert været medvirkende til, at de har overlevet indtil nu.
Den sidste uges gode vejr har været hårdt tiltrængt – selvom der slet ikke flyver det antal arbejdere ud og ind som hos sidste års kasser – så øges antallet bier støt og roligt dag for dag.
Det er ikke blomstertragt der mangler nu, hvilket ses på de store fyldte farverige pollenkurve som bierne vender hjem med. Mange tyske humlebi-entusiaster melder nemlig om store tab i den kolde periode her i maj – flere har ligesom jeg fodret og endda varmet husene op med elektriske varmeplader – ja hvad gør man ikke for de kære bier….Jeg har dog bare sørget for et godt lag kapok, samt holdt ventilationshullerne lukket i perioden…
I modsætning til omtalte hushumlebi-stat som har udviklet sig prægtigt – så er udviklingen nok forsinket med 14 dage hos jordhumlebierne. Nye dronninger kan nok først forventes tidligst midt i juni – dette er heller ikke videre tragisk, hvis bare de producerer nok dronninger til næste års generation – dette forudsætter dog en “normal” sommer.

Havehumlebistaten – B. hortorum

Kassen med havehumledronningen beredte nok de største bekymringer – denne art har som regel ikke så mange arbejdere og udvikler sig langsomt. Den er derfor også særlig udsat. Her tror jeg især sukkervandet var afgørende i den kritiske kolde periode. Når jeg kiggede ned i kassen kunne jeg ikke høre nogen summen og der dukkede som regel kun én arbejder op for “hilse”. De sidste dages video viser dog gennemsnitlig en ind-/udflyvning hver 3-4 minut så mon ikke de klarer skærene. Jeg håber det meget, da det er min første havehumlekoloni. I hvertfald har jeg over tyve fingerbøl der vil blomstre i løbet af en uge – havehumlebiernes “livret” som de fint kan betjene sig af med deres over 1cm lange tunge. Dertil kommer alle lungeurterne som vil blomstre længe endnu, samt slangetungerne som nok blomster i løbet af de næste 14 dage.

En lille skov af lungeurt – elsket af humlebierne

Hushumlebistat nr. 2 – carportkasse

Dette var den sidste indflytter. Den viser også regelmæssige ind-/og udflyvninger, så den ser også ud til at klare sig – her er udviklingen selvfølgelig også lidt tilbage – men der kommer støt og roligt flere arbejdere til hver dag. Det ses bedst om formiddagen, når de nye arbejdsbier foretager deres første usikre orienteringsflyvninger med efterfølgende usikre passage af humleklappen..

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

De små arbejdere er der – fodring i det kolde vejr.

I sidste indlæg prognosticerede jeg fremkomsten af arbejdsbier hos mine 3 mørke jordhumlebi dronninger til at være i løbet af denne uge. De første små neglestore jordhumlebier viste sig dog allerede et par dage efter mit sidste indlæg d. 5. maj – det passer imidlertid godt med teorien der siger 21 dage fra æglægningen. Det kolde og fugtige vejr fik mig dog til at tro, at det ville forsinkes – men på den anden side har jeg fodret dem flittigt i regn-og koldvejrsperioderne hvilket har været nærmere reglen end undtagelsen.
Det er altid en glæde og en lettelse når de “små” laver deres første orienteringsflyvninger omkring humleklappen, dronningen flyver nu kun en enkelt eller to dage ud mere, for derefter at forblive i kassen og hellige sig yngleplejen. Risikoen for at miste den værdifulde dronning minimeres.
Nedenstående videoklip viser bl.a de nye arbejdere og deres orienteringsflyvninger i 2 af de 3 kasser.

De første arbejdsbier af mørk jordhumlebi fra hus nr. 1 og 2. d. 8 maj 2021

I går d. 14 maj kom så de første arbejdsbier til syne hos havehumlebi dronningen. Det var næsten en uge tidligere end forudset. Det er ikke fordi havehumlebiens udviklingscyklus afviger særligt fra de andre humlebiers 21 dage, men derimod at jeg først bemærkede den sky dronning en hel uge efter hun var flyttet ind i kassen. Nedenfor ses et tilsvarende videoklip som ovenfor.

De første havehumlebi arbejdere viser sig den 14. maj 2021 – dronningen ses ligeledes

Det er gået godt med de indflyttede humlebier ind til videre – med undtagelse af den lille skovhumledronning, se senere i blog’en. Alle på nær hushumledronning nr. 2 har fået flyvefærdigt afkom trods de vanskelige vejrforhold med regn og kulde som har hersket i hele perioden.
Humlebi dronningernes ynglesucces er meget afhængig af de umiddelbare omgivelsers fødemuligheder i form af en gennemgående og varieret blomstertragt med tilstrækkelig nektar- og pollenkilder. Vejret har forsinket udviklingen her.
At det alligevel er gået som det er skyldes nok som tidligere nævnt, min daglige fodring i vindfanget på humlebihusene i år. Jeg har nemlig modsat sidste år – hvor vejret også var helt anderledes mildt – forsynet mine humlebihuse med vindfang der kan klappes op og forsynes med Legoklodser med sukkervand. Det bevirker, at dronningen minimerer sine flyveperioder og forøger sin rugetid – begge dele har indflydelse på antallet af afkom – det har forskere ved Århus universitet påvist, se artiklen Videnskab.dk
Nedenfor ses et lille videoklip som meget godt illustrerer situationen..

Mørk jordhumlebi arbejder drikker sukkervand af Legoklods

Den kolde periode har sansynligvis også været årsagen til at den lille skovhumlebi dronning i gærdesmuttekassen forlod denne allerede efter nogle få dage – der har simpelthen ikke været føde nok eller den er på anden måde gået til. Det skal her siges at jeg ikke for denne har indrettet nogen foderstation da det ville være lidt besværligt foran gærdesmutte kassen. Lille skovhumle har jeg ikke set flyve i haven den sidste uges tid – de små humlebier er særligt udsatte…
I det hele taget har jeg kun set en enkelt agerhumledronning og en enkelt mørk jordhumlebi dronning foretage redesøgninger. Det er ved at være slut med søgende dronninger hos de mest almindelige arter. De resterende dronninger vil i følge Eberhard v. Hagen være svære at få til at flytte ind i kasserne – de første dronninger er altid de mest beslutsomme og ynglevillige. Han påstår, at kun forladte reder fra andre artsfæller som indeholder yngleceller, har en lille chance for at få de sene dronninger til at starte yngleprocessen.

I næste blogindlæg håber jeg at kunne fremvise nye arbejdere hos min prægtige og store hushumle dronning nr. 2. Hushumlebistat nr. 1 udvikler sig prægtigt – der går ikke et minut imellem ind-og udflyvningerne, men de er jo også 3 uger foran alle de andre.
Desuden håber jeg at kunne fremvise nogle flotte humlebiplanter fra haven – vejret må da for søren snart arte sig…..?

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dårligt humlebivejr – 2 nye beboelser

Lad mig starte med de positive nyheder først..
I mit sidste indlæg ytrede jeg et spinkelt håb om endnu et par indflyttere og minsandten om jeg ikke dagen efter først så en “jordhumle lignende” dronning flyve ind i kassen langs vedbend’en (dertil senere) og så kort derefter, ved ophold i vindfanget til saunaen hvor en gærdesmuttekasse var ophængt, at høre et kort sum oppe fra denne – den var blevet beboet, ikke af gærdesmutten, men af en lille skovhumlebi dronning!
Endnu en dronning – endnu en art..:-)
Dertil en lille anekdote…
Sidste år hængte jeg gærdesmuttekassen op i vindfanget – den forblev tom hele ynglesæsonen – så hen på efteråret opdagede jeg, at noget af den polster uld jeg bruger til fyld i humlebikasserne, pludselig befandt sig i hullet i gærdesmuttekassen. Sjovt at den havde fundet ulden i værkstedet og transporteret den derhen. “Nå det er nok blevet til en af gærdesmuttens kendte sovereder” tænkte jeg. I denne sæson har jeg imidlertid ikke set noget til gærdesmutten. Gærdesmutten forberedte så at sige kassen til humlebien kan man lakonisk udtrykke det….
For at gærdesmutten og mejser ikke skulle generobre kassen lavede jeg allerede næste dag en passende “dør”. Se videoen nedenfor.

Som nævnt ovenfor opdagede jeg næsten samtidigt en “mørk jordhumle dronning” flyve ind i kassen langs vedbend’en – troede jeg indtil jeg fik kigget nærmere på dronningen på video hh. ved at stille mig tæt på kassen.
Så lykkedes det dog alligevel at få en havehumle i kassen – og endnu en art… se video’en nedenfor..


Havehumlen (B. hortorum) er relativ almindelig – dog ikke så almindelig som jordhumlebierne og agerhumlebierne – i hvertfald ikke her i Flensborg. Den er faktisk relativ let at kende fra disse idet den har et ekstra gult bånd på bagerste del af brystet, har et karakterisk langt, trekantet hoved og den længste tunge af alle humlebierne. Jeg kender den på den karakteristiske meget dybe summen. Desuden kan man være sikker på, at få besøg af den hvis man har fingbøl og stormhat i haven. På kassen har jeg efterfølgende monteret et lille vindfang til lettere fodring i disse kolde, våde og stormfulde dage…se foto-galleriet nedenfor.

I sidste blog-indlæg var der usikkerhed om jordhumle dronning kontra hushumle dronning. Her er situationen endegyldigt afklaret – jordhumledronningen er forsvundet og hushumle dronningen nr. 2 er forblevet i “carportkasse” nr. 2 og samler flittigt ind – i mellemtiden er der monteret humleklappe se video nedenfor…

Hushumledronning nr. 2 prøver lågen af 1.gang

Vejret har de sidste dage været usædvanligt “humlebi – uvenligt” med regn, blæst og lave temperaturer. Alligevel flyver humlebierne – især de små fingernegl store arbejdsbier af hushumlen. Man kan dog hjælpe dem ganske meget ved at spendere dem sukkeropløsning i legoklodser i selve humlebiboet eller i væskeautomat som f.eks. et laboratorieglas med fastspændt legoklods som afbildet i midten på nedenstående fotogalleri.
Dronningerne går så bare ud i vindfanget og drikker sukkervandet og lister så ind og passer æg og yngel i reden eller flyver de få meter hen til automaten og tilbage igen.
Det minimerer energiforbruget og risikoen for at forlise i dette vejr, at blive spist af en fugl eller kørt over i denne meget kritiske fase indtil de første arbejdsbier flyver ud og tager over. Hele humlebikoloniens succes afhænger jo af denne ene dronning!!!!
Man er derfor lettet når de første små arbejdsbier sværmer ud og dronningen alene kan hellige sig yngelplejen.

Status og udsyn for den kommende periode…
1. Hushumle (B. hypnorum) med ca. 14 dage gamle arbejdere – næste generation af større individer de næste dage.
2. Hushumle indflyttet for ca. 1 uge siden – forventer første arbejdere om ca. 14 dage.
3. Tre mørke jordhumle (B. terrestris) dronninger indflyttet næsten samtidigt omkring 15. april – forventer de første små arbejdere i løbet af næste uge.
4. En havehumle (B. hortorum) indflyttet omkring 28 april – forventer arbejdere omkring 21 maj afhængig af vejret.
5. En lille skovhumle (B. pratorum) som ved havehumlebien ovenfor.

I denne weekend skal temperaturerne igen stige – til 16-18 C° og så flyver humlebierne for alvor igen og de sidste dronninger vil fortsætte redesøgningen lidt endnu.
Derfor en opfordring til jer der har lyst til at huse de kære insekter – se at få sat kasserne op inden weekenden – det kan nås endnu….. Held og lykke!!!!

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Hushumlebi afkom – nye indflyttere

Efter en uges smuttur til Bornholm – væk fra mine forkultiverede sommerblomster og stauder – væk fra de kære humlebier var spændingen selvfølgelig stor efter at komme ud i haven og for at se til kasserne. Ville der været kommet “små” hushumle arbejdsbier på vingerne. Se videoen nedenfor.

Første gang at lågen sænkes helt byder altid på udfordringer – som altid mestres…

Iøvrigt er disse små humlebiarbejdere utroligt flittige – i aftes var der superfuldmåne og kl. 21.00 – altså efter solnedgang stod jeg i nærheden af indgangen, det var koldt – omkring frysepunktet. Da fløj en lille arbejder stadigvæk ud på togt – det er da fascinerende!! – imens honningavlernes arbejdsbier opholder sig lunt i kassen og kun trækker når temperaturen nærmer sig de 2-cifrede og solen ellers skinner.
I disse dage med frostgrader om natten og knap 8-10 graders dagstemperaturer ser man ingen eller kun få honningbier. Jeg må sige, det er godt det samme – “mine” humlebier og vilde pelsbier foretager bestøvningen af mit ferskentræ, bærbuske og frugttræer uden hjælp fra honningbierne.(se nedenfor).

Mørk jordhumlebi i fersken

Man kan dog hjælpe humlebierne ved at sætte små legoklodser op med sukkervand i – se foto nedenfor

2. hushumlebi arbejdere 1.generation drikker af legoklods med sukkervand.

Nye indflyttere

I sidste indlæg præsenterede jeg foruden ovennævnte hushumlebier også 3 mørke jordhumlebi-indflytninger. Udviklingen mht. ind-ud-omflytning af humlebier sker imidlertid så hurtigt, at man kan komme i tvivl om hvad der for øjeblikket er gældende.
Status er, at hushumlebi nr. 2 (venstre “carportkasse”) er noget usikker – dvs. i går formiddags kiggede jeg i kassen efter at jeg ikke havde set den en hel dag, men til gengæld set en hushumle dronning interessere sig vældigt for samme kasse. Jeg valgte at kigge i kassen og oven på kapokken kom en hushumle dronning frem og lagde sig irriteret på ryggen – så har den lidt aggressivere hushumle altså atter engang overtaget en kasse fra en mørk jordhumlebi tænkte jeg. En videosekvens fra om aftenen viste imidlertid ingen hushumlebi indflytning, men den “gamle” jordhumle dronning flyve ind til natten.
I dag har jeg så set en hushumledronning flyve ind i og ud af “carportkassen” ved siden af. De næste dage vil så vise om jeg har beholdt begge….(Afklaring i næste blogindlæg her)
Helt sikkert er dog indflytningen af endnu en mørk jordhumlebi i kassen t.v. for mørk jordhumlebi nr. 1. Imidlertid samler denne lige så flittigt som nr. 1.
I aftes efter mørkets frembrud valgte jeg at lukke “entréen” og sætte en legoklods ind med sukkervand samt åbne humlebiklappen 3/4 op. I videoen nedenfor kan dette ses og hvordan humlebier altid laver en orienteringsflyvning når der sker fysiske forandringer omkring indgangshullet.

Samme øvelse som ovenfor har jeg foretaget med mørk jordhumlebi dronning nr. 3 se indlæg.
Det gik også uden problemer. Som nævnt i videoen er det vigtigt, at de ønskede forandringer omkring indgangen altid sker mens humlebien er inde i kassen – ellers kan den ikke foretage den nødvendige orienteringsflyvning og evt. ikke finde ind igen.

Indtil nu fordeler mine “beboelser” sig på kun to arter – mørk jordhumlebi og hushumlebi. Jeg ser imidlertid mindst 3 meget flotte agerhumlebi dronninger (B. pascorum), en enkelt meget flot stenhumle (B.lapidarius), en enkelt havehumle (B. hortorum) samt flere små skovhumlebier (B. pratorum) besøge lungeurt (Pulmonaria officinalis og saccharata), almindelig korsknap (Gleichoma hederacea), “Winter beauty” (Lonicera purpusii), vibeæg (Fritillaria meleagris) og rød tvetand (Lamium purpureum). Især “Winter beauty” er en sand humlebimagnet som alle humlebielskere bør have i sin have. De af vanilje duftende blomster henrykker ved at blomstre helt fra jan-feb til nu i slutningen af april.

Især agerhumlebierne ville jeg gerne have boende – de er så skikkelige og lokale.

Jeg har stadig en forhåbning om, at en lille skovhumle vil slå sig ned i en af mine kasser. Med hensyn til den smukke store stenhumlebi dronning mistede jeg håbet i dag da den, efter flere dages mislykkedes søgning i min have, bar fyldte pollenkurve – som sikkert tegn på, at den har fundet et andet sted at bo… Ditto gælder havehumlen som jeg ikke har set i flere dage nu. Jeg tænker når mine utallige fingerbøl blomstrer vil dens døtre indfinde sig. Det er jo under alle omstændigheder en stor glæde…

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

3. Mørke jordhumlebi indflytninger

Endelig kom der rigtig gang i redesøgningen hos vore humlebier. Efter at koldt vejr og nattefrost er blevet afløst af sol og tocifrede eftermiddagstemperaturer nøjes bierne nu ikke kun med at forsyne sig med den fornødne nektar – nu vil de også have noget at bo i.
Den 15 april så jeg den første mørke jordhumlebi dronning smutte ind i en af mine med mos dekorerede humlebikasser. Hurtigt fik jeg fat i mit til lejligheden klargjorte DV-kamera med stativ. Jeg ville ikke forpasse en indflytning med den obligatoriske og altid spændende “orienteringsflyvning” som tegn på godtagelse af boligen. Glæden var stor da det viste sig at være tilfældet – 2. halvdel af klippet stammer fra dagen efter hvor dronningen allerede samler pollen som det ultimative bevis på indflytning. Se videoen nedenfor.

2. Mørk jordhumlebi dronning.
Samme dag skete det samme i en af mine “carport-kasser” – den helt til venstre – den helt til højre har allerede været beboet af en hushumlebi dronning i over 14 dage se blogindlæg her.
Jeg nåede at få et par videoklip som jeg vil vise i et senere blogindlæg – men også her bærer dronningen nu flittigt nektar og pollen ind. Et par dage senere monterede jeg klappen.

3. Mørk jordhumlebi dronning.
Dagen efter var der en tilpas rolig og tålmodig mørk jordhumlebi som søgte rede i et lille hul i højbedet. Da jeg i denne spændende årstid altid går rundt med mit “humlebirør” i brystlommen hvis sådan en chance byder sig – var jeg hurtig til nænsomt at sætte dette foran hullet og lade hende kravle op i røret og stoppe det til med skumgummipropper i begge ender. Roligt – uden hun protesterede – og vel troende at hun stadig befandt sig i jordhullet – gik jeg hen til en af mine ledige kasser og lod hende forsigtigt gå ind og lukkede med skumgummiproppen hullet bag hende og fjernede så proppen efter 2min – nu var jeg sikker på at hun var nået ind i den af mig fint med kapok forede rede med mos rundt om – nu ville det blive spændende om hun ville godtage boligen… videoen ses herunder….

Som det ses af videoen lover adfærden godt – de næste dage vil så vise om dronningen begynder at samle pollen ind..

Udgivet i Humlebisæson 2021, Humleindkvartering | Skriv en kommentar