Velkommen til humlepension.dk

Her har jeg til hensigt at dele mine erfaringer med min nye store hobby – indkvartering af humlebier. Jeg er først rent praktisk startet i år. Det er indtil videre gået ud over al forventning – efter nogle få frustationer i begyndelsen. Det er mit håb at jeg med mine bidrag og jeres input og erfaringer i fællesskab kan udbrede en større viden om og interesse for de trængte humlebiers fascinerende liv.

Udgivet i Hjem | 4 kommentarer

Hushumlebierne – huller og parasitter…

Hushumlebierne var de første til at flytte ind i mine kasser – de var også de første til at forlade dem igen. Af de 6 familier er alle mere eller mindre “færdige”.
Familien i fuglekassen fik godt nok arbejdere på vingerne – men dronninger så jeg ikke. Det er også tvivlsomt om de nåede det. De sidste 14 dage har der ikke været liv.
I to “carportkasser” flyver stadigvæk sporadisk enkelte arbejdere og dronninger af og til. De har dog produceret mange dronninger. Den fjerde var helt forladt og fyldt med voksmøllarver – alle yngleceller var dog klækkede – så den nåede ligeledes at producere rigtig mange dronninger og droner. Papkassen blev brændt af så invasionen af voksmøl næste år begrænses videst muligt.
Det samme skete med kasse nr. 5 – denne var også stor og kraftig. Se videoklippet nedenfor.
Sidste kasse omtalte jeg i blog-indlægget om snyltehumler – den var ved sidste inspektion for 14 dage siden kraftigt annekteret af hussnyltehumlen. Det er også interessant at følge deres udvikling – især når man har så mange værtsfamilier. Udviklingen siden ses ligeledes i nedenstående klip.


Problemet med forekomsten af voksmøl som vist i de forrige filmklip skyldes ikke humlelågens manglende funktion – men en kedelig egenskab ved næsten alle humlebier. De bider hul i ståltrådsnettet i ventilationshullerne som egentlig skulle beskytte dem imod voksmøllets indtrængen i kassen. Dette sker dog især efter fremkomsten af dronningerne.
Min hypotese er, at dronningerne gerne vil bruge en anden ud-/indgang end lågen. Ofte sidder de i mellemrummet imellem papkassen og kassens væg som om det er for trangt og for varmt inde i selve reden. I stedet for at kravle “igennem” reden vil de hellere kravle direkte ud og ind igennem hullet i stålgitteret som de selv har “mejslet” med deres kraftige kæber.
Det bevirker så til gengæld, at der er frit spil for voksmøl og andre flyvende parasitter.
Eksempler på huller i stålvævet kan ses i nedenstående klip.


I dette klip blev jeg ved langsom visning opmærksom på endnu en parasit som hjemsøger især langtungebier som havehumlebien og agerhumlebien – nemlig den lille brune bille “Antherophagus nigricornis” som ifølge E. v. Hagen s. 122-23 er en lille brun bille som bider sig fast i tungen på bierne for derefter at lade sig befordre hjem i reden. Her ernærer dens larver sig af voks i ynglecellerne samt af selve ynglen – den er dermed skadelig på linje med voksmøl larverne. Jeg vil derfor kaste et vågent øje på min havehumlerede de næste dage…. men interessant er det alligevel.!!

Udgivet i Humlebisæson 2022 | Skriv en kommentar

Havehumlebierne – en opdatering

Sæsonen for havehumlebierne nærmer sig sæsonenden. De er ret hurtige til at producere dronninger og nogle gange kan de nye dronninger starte 2. generation. Kolonierne er heller aldrig ret store – maksimalt 50-100 individer.

Havehumle i ridderspore

Havehumlefamilien under min terrasse var en af de mindre. Kun få arbejdere så jeg inden den helt ophørte med at eksistere. Jeg tvivler dog på, at den nåede at producere dronninger. Af gode grunde kan jeg ikke kontrollere det.
De andre 2 familier kunne jeg til gengæld bedre iagttage i kasserne. De har begge produceret dronninger og droner. Da flyveaktiviteten i den tidligste kasse var aftaget kraftigt den seneste uge var det derfor på tide at lave en inspektion af begge kasser.
Det er der kommet et videoklip ud af. Den ene kasse indeholdt kun den gamle dronning samt nogle få arbejdere – alle yngleceller var klækkede og ingen voksmøl eller andre parasitter var at se – altså helt som det skulle være.
I den anden kasse var der flere individer – heraf ses 2 klip – et fra d. 13. juni og så et knap 14 dage senere d. 26. juni. Det er spændende at se udviklingen. Fra denne kasse har jeg også set flere dronninger flyve.
Klippet viser, at der stadigvæk er flere u-klækkede dronningeceller. Desværre viser klippet også forekomsten af 2 skadevoldere – en mindre voksmøllarve samt forekomsten af “deformations vinge virus” eller DWV en virussygdom som er indført via honningbier fra Amerika og som bevirker sammenkrøllede deforme vinger – også hos vilde bier som smittes via blomsterne. Jeg håber så, at de resterende yngleceller ikke er for hårdt ramt. Jeg kan ikke helt undgå honningbierne i min have – men prøver så vidt muligt at vælge blomsterplanter som kun eller overvejende kun humlebier besøger. Ang. førstnævnte voksmøl vil jeg kontrollere de næste dage, men da der ikke er mange yngleceller tilbage og sæsonen snart er slut og med DWV in mente vil jeg ikke foretage mig mere.

Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Status for agerhumlebierne

Det er tid til at starte nogle opdateringer af havens forskellige humlebifamilier. Lad os starte med agerhumlebierne – mine yndlinge. Dem kan jeg med en vis berettigelse sige er “mine” – de bevæger sig faktisk ikke ud af haven. Jeg følger dem tit fra de flyver ud i mine blomster til de vender tilbage til kassen igen. De er polylektiske – altså generalister som søger føde i et stort antal blomsterplanter. I min have er de især vilde med okseøje og stor voksurt, men også i lungeurt, kulsukker, torskemund, katteurt og hvidkløver ses de ofte.

Agerhumlebi i slangehoved (E. vulgare)

De er desuden meget skikkelige – jeg behøver aldrig at bære nogen form for beskyttelse – kan rode rundt i kassen uden at de flyver ud og stikker – de lægger sig højest på ryggen og truer lidt. Det er en hel anden sag med hushumlebierne….!

I år har jeg som allerede skrevet 2 familier – i modsætning til hushumlebierne, havehumlebierne og mørk jordhumlebierne har de endnu ikke frembragt dronninger. De er de seneste af alle vores bier – de lukker og slukker så at sige humlebisæsonen. Jeg har tit set agerhumlebier hen i november hvis vejret ikke var for koldt.

I nedenstående videoklip kommer en opdatering som inderholder 14 dage gamle klip såvel som klip fra igår. Det er interessant at følge udviklingen i sådan en rede.

1. familie har udviklet sig prægtigt selvom jeg den første tid var meget skeptisk – faktisk havde jeg flyttet kassen til en anden position fordi jeg troede dronningen var flyttet ud. Gudskelov opdagede fejlen rettidigt.
2. familie flyttede ind senere – denne fremviser dog en meget langsommelig udvikling – men måske tager jeg fejl igen – indtil oktober kan jo meget ske…

Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Snyltehumlebier (Bombus Psithyrus)

Ja så “lykkedes” det alligevel en hussnyltehumle dronning (B. norvegicus) at overvinde humleklappen. Det er egentligt ikke underligt, når man tænker på, at haven huser hele 6 hushumlebi familier på relativt få kvadratmeter. “Duften” af værterne må virke overvældende på deres parasiterende snyltehumlebi dronninger. Det giver mig så til gengæld mulighed for at skrive et blogindlæg kun om snyltehumlebier. Selve okkupationen skildres sidst i indlægget.

Næsten hver humlebiart har sin respektive snyltehumlebiart…

 • Lys jordsnyltehumle (B. bohemicus)parasitterer lys jordhumle, pile- og kravejordhumle
 • Mørk jordsnyltehumle (B. vestalis) parasitterer mørk jordhumle
 • Stensnyltehumle (B. rupestris) parasitterer stenhumle
 • Skovsnyltehumle (B. sylvestris) parasitterer lille skovhumle
 • Hussnyltehumle (B. norvegicus) parasitterer hushumle
 • Agersnyltehumle (B. campestris) parasitterer agerhumle
 • Havesnyltehumle (B. barbutellus) parasitterer havehumle

Taget fra Humlebier af Yoko Luise Dupont & Henning Bang Madsen, Natur og Museum nr. 1, 2010 s. 30-31

Snyltehumlebierne kendetegnes ved deres pansrede krop, krumme bagkrop med kraftig brod, mørkere vinger, mangel på pollenkurv samt en dybere brummelyd. Ofte kan man se dem langsomt kravle rundt på skabioser, mælkebøtter og tidsler. Nedenfor ses egne fotos af forskellige snyltehumlebier som jeg er relativ sikker på at kunne artsbestemme.

Stensnyltehumlebi dronning (B. rupestris) så jeg for første ved Emmerbølle på Langeland, senere i egen have – se video nedenfor.

Denne enorme “kampmaskine” så og fotograferede jeg på Ø-havsstien i en mælkebøtte maj 2020. Forinden var den fløjet dybt brummende ca. 20m hvor jeg undrede mig over denne store mørkvingede bi.

Dens vært er stenhumlebien (B. lapidarius)

Snyltehumlebier er i familie med deres værter, men adskiller sig dog væsentligt fra disse. De bygger ikke selv rede, men overtager deres værtsfamilier når 1. -2. generation arbejdsbier er klækket. De forjager eller ihjelstikker værtsdronningen og lægger nu deres egne æg i værtens yngleceller hvorpå de lader værtsarbejderne opfostre disse. Det er derfor meget betegnende at de i tysk sprogbrug kaldes “Kuckkuckshummeln” = “Gøgehumlebier” da adfærden ligner gøgens.

Mørk jordsnyltehumle dronning (B. bohemicus) på mælkebøtte i Hjelm Skov ved Aabenraa maj 2020

Snyltehumlebier lader værtsbierne indsamle nektar og honning, derfor behøver de heller ikke pollenkurve. Denne adfærd betyder også, at de ikke behøver arbejdsbier. Snyltehumlebi dronningen udklækker derfor kun nye dronninger og nye droner/han-bier.

Stensnyltehumlebi i Monarda fistula og hussnyltehumlebi i blåhat (Knautia arvensis)

I E.v. Hagen/A.Aichhorn´s bog “Hummeln” beskrives udførligt ud fra egne erfaringer snyltehumlebiernes interessante adfærd, herunder deres avancerede okkupationsstrategier.
Nedenfor ses sådan et okkupationsforsøg af en hussnyltehumle tidligere på året..

Hussnyltehumlebi forsøger at overvinde lågen til en af mine hushumlebihuse – det lykkedes dog ikke!

Nedenfor ses en skovsnyltehumle (B. sylvestris) prøve at okkupere min lille skovhumlebi kasse foråret 2020. Det lykkes heller ikke!

Humleklappen viser sit værd – skovsnyltehumle forsøger forgæves at overvinde klappen.

I år har jeg så haft fornøjelsen at gøre mine egne erfaringer med denne slægt af humlebier. Første indicier på, at noget var “galt” , var optræden af flere hussnylte droner i mine blåhatblomster – se videoen øverst. Indtil 3 styk ad gangen sås i blomsterne – langsomt sugede de nektar i sig og forblev ofte flere minutter på blomsten. Jeg kunne regne ud, at der nu måtte være klækket snyltehumlebier i nærheden.
Da jeg så samtidig syntes tiden var moden til endnu en inspektion af humlekasserne – kunne jeg jo passende undersøge for parasitter (voksmøl, snyltehumler etc.). Jeg havde nemlig i de sidste dage undret mig over, at den sidste kasse med hushumler ikke havde produceret dronninger endnu og samtidig var flyveaktiviteten aftaget kraftigt – altså sansynligvis parasitter. Da jeg åbnede kassen var det ikke kun hushumler der mødte mig – men også flere klækkede hussnyltehumle dronninger – se videoklippet nedenfor.

Rede af hushumle okkuperet af dens snylter hussnyltehumlebien (B. norvegicus)

Som det kan ses i videoen er ynglecellerne typisk mørkere hos snyltehumler end hos de normale humlebier.
For tiden ser jeg kun dronerne ude – overvejende i blåhat – der er til gengæld 3-4 styk ad gangen. De klækker tidligere end dronningerne og forlader straks reden. Dronningerne bliver nok i reden et stykke tid endnu og mæsker sig i nektaren fra honningkrukkerne som de resterende hushumle arbejdere fylder for dem indtil disse dør. Det vil dog snart få en ende og dronningerne vil flyve ud og parre sig med de ventende droner. Derefter går resten af sommeren med at fylde fedtdepoterne inden vinterkvarteret opsøges i sensommeren. Det hele kan starte forfra til næste forår.
Jeg skal så “bare” beskytte mine bikasser endnu bedre imod “tilbagevenderne”………

Udgivet i Humlebier, Humlebisæson 2022, Humleindkvartering, Uncategorized | 1 kommentar

Nye dronninger

I den sidste uge har 4 af de 6 hushumlebi familier udklækket dusinvis af nye dronninger.
Det er dejligt at høre den dybe brummen af dronningerne igen – i perioden fra de første arbejdere viste sig til nu har man næsten ikke set og især hørt dem i haven.
Efter arbejdsbiernes fremkomst er den gamle dronning kun beskæftiget med at lægge æg og opfostre ynglen indtil hun selv bliver dræbt af sine egne arbejdere kort efter fremkomsten af de nye dronninger. Hun ligger så ihjelstukket i et hjørne af reden eller smidt helt ud af reden/kassen – jeg har set det så tit….

Jeg plejer at sige, at der er 3 højdepunkter i sæsonen når man interesserer sig for humlebier.
1. Når dronningen flytter ind i kassen
2. Fremkomsten af de første arbejdere
3. Når de nye dronninger flyver af reden

Sidste og mest tilfredsstillende punkt er nået nu for hushumlebierne – de når ligesom lille skovhumlebi meget tidligt deres klimaks. I løbet af de næste par uger vil de ret hurtigt aftage i antal og familien gå i opløsning.
De nye dronninger vil mæske sig i nektaren fra redens nektarkrukker som de resterende arbejdsbier stadigvæk vil fylde op så længe de lever. Derefter søger dronningerne vinterhi i musehuller, under trærødder og lign.
I de sidste par dage har jeg indtil flere gange set hvordan dronerne/han-bierne utrætteligt flyver frem og tilbage foran redeindgangen og prøver at catche sig en ny dronning når hun forlader eller vender hjem til redehullet.
Det lykkes ved at han kaster sig over dronningen og klamrer sig fast på ryggen. Ofte flyver han så huckepack på ryggen af dronningen væk derfra. Efter en kort anstrengende flyvetur lander den trætte dronning på jorden eller et blad og parringen foregår. Kort tid herefter dør han-bien.
Det lykkedes mig at filme et fuldstændigt parringsforløb – det er en lidt hektisk affære og svært at filme med “rolig hånd”. Her er hvad der kom ud af det..

Hushumlebi parring
Udgivet i Humlebisæson 2022 | 3 kommentarer

Nye blomsterfavoritter i maj-juni

Mange af mine blomsterplanter er gode gengangere fra sidste år som har vist sit værd, dvs. været godt besøgt af bierne. Enkelte nye kommer skal dog afprøves – slutteligt sætter havens størrelse sine begrænsninger. Mange er 2 eller flerårige og viser først sin blomsterpragt efter 2. år. Nedenfor er et par nye af slagsen.

Russisk slangehoved eller Echium russicum er en prægtig 2-flerårig staude.
Den er i familie med de ligeledes meget bivenlige E. vulgare (2.årig) og E. plantagineum (1.årig) som blomstrer lidt senere.
Den har den fordel fremfor de to sidst nævnte, at den fint kan overvintre.
Echium – familien er stor – over 70 mere eller mindre kendte arter. Alle gode bimagneter som står længe i blomst.

Grønkål eller Brassica oleracea er ligeledes en 2.årig plante. Vi plukker regelmæssigt kålbladene til salater fra efterår til helt hen i foråret.
I år lod jeg så et par planter stå for sjov – det havde både bierne og jeg selv meget glæde af…. Efter godt 14 dage i blomst så blev den endelig sendt i komposten.

Blodkløver – Trifolium incarnatum er en 2. til flerårig plante. Jeg såede denne smukke kløverplanter for 3 år siden. Sidste år kom der kun en enkelt blomst – og jeg var lidt skuffet -men i år viser den til gengæld sin sande pragt.
Humlebierne og især agerhumlebierne er glade for den. Den springer straks i øjnene med sin blodrøde farve når man træder ind i haven. Ud over at være en jordforbedrer så er den også flerårig.

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Ud- og indflytninger II

Vi er nu så langt henne i sæsonen at kun de sene arter som havehumle- og stenhumledronninger ses søgende rede. I går så jeg en stenhumle men var ikke vaks nok med mit lille fangstrør.
I forgårs så jeg så min havehumle nr 3. forsvinde ind under terrasseplankerne ved hushjørnet godt polstret med pollen. Havehumledronning nr. 1 snød mig idet de første arbejdere allerede kunne ses flyve ud igår. Altså må indflytningen allerede have været i sidste uge af april og ikke som tidligere annonceret d. 8 maj. Havehumlebi nr 2 flyver regelmæssigt ind og ud. Alle tre havehumlebier kan ses i nedenstående videoklip.

3. havehumlebier

Agerhumlebierne “driller” lidt i år. D.v.s agerhumle nr. 1 er flyttet over i en større og bedre kasse. I dens gamle kasse er så en ny agerhumle flyttet ind. Efter et par dage så jeg ikke mere til den og besluttede at flytte den tomme kasse et andet sted hen – men igen en fejltagelse som jeg før har begået – dagen efter så jeg nemlig agerhumlen søge på kassens gamle plads. Det blev hurtigt klart, at den ikke var flyttet ud! Hurtigt fik jeg sat kassen tilbage og 2 min efter fløj humlen ind igen – denne gang tror jeg mere på succes – de sidste gange er den fløjet ind med fyldte pollenkurve – læren er her – at hvad angår agerhumlebier bliver man nødt til at væbne sig med tålmodighed. Flyt aldrig en kasse før du er 300% sikker!

Hvad angår hushumlebierne har jeg også taget fejl – for kort efter at have annonceret dronningens exit fra rødhalsekassen så dukkede de første arbejdsbier op. Dette forklarer lidt min fejltagelse – for ofte ser man ikke dronningen omkring udklækningen af de første arbejdere. Desuden er der ikke mange arbejdere at se – jeg har en lumsk mistanke til at musvitterne og blåmejserne er på spil her – de lurer fra en gren og flyver hurtigt hen til flyvehullet og hapser sig en godbid. Jeg tror det til dels hænger sammen med, at jeg for nogle dage siden løb tør for mejsekugler – altså har jeg bestilt nogle nye.
Igår tog jeg så “rumdragten” på og vovede et kig i den fremmeste hushumlebikasse i carporten. Jeg kan kun anbefale, at have stikbeskyttelse på, når man ser til dem – alligevel kan det gå galt thi jeg skulle læne mig lidt forover og nettet lagde til ved hagen – det var der hurtigt en lille “djævel” der opdagede – og årets første stik var en realitet – men som altid er et humlebistik kun smertefuldt 10-15 min og ingen hævelse – på mig i hvertfald. Det er blevet til et lille “vældig summende klip” nedenfor.

Godt 2 måneder gammel hushumlekoloni med larver, yngleceller af arbejdere og dronninger.

Jeg var en tur ved Tryggelev Nor på min fødeø Langeland. Her så jeg for første gang denne sjældne skønhed af en moshumlebi (B. moscorum). Dronningen er en af de sidste der kommer frem – oftest først primo maj og samtidig en af de smukkeste danske bier. De lever overvejende overjordisk under tørt græs og mos. Den har en høj summetone og arbejderne kan være aggressive ved forstyrrelse – ligesom hushumlebien. Det er også nødvendigt da de ofte er udsat for angreb fra fugle. (se foto nedenfor)

Moshumlebi (B. moscorum) dronning i slåen ved Tryggelev Nor på Langeland.

Status 18.5.2022:

6 Hushumlebi familier (B. hypnorum) – alle med arbejdere
3 Havehumlebi familier (B. hortorum)- 1 med arbejdere
1 Mørk jordhumlebi familie B. terrestris) – med arbejdere
2. Agerhumlebier (B. pascourum)

Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Ud- og indflytning I

De sidste 14 dage har vejret været næsten sommeragtigt og meget tørt – de sidste dage er vi endelig blevet velsignet med hårdt tiltrængt regn.
Humlebierne er i perioden flyttet ud og ind i højt tempo. Det er især hushumlebi dronningerne der har drevet gæk med en. Den først indflytter flyttede ud efter 3 uger uden spor af nektarkrukker eller yngleceller – kassen tjente vel kun til overnatning? Hushumledronningen i rødhalsekassen forsvandt efter 14 dage – har endnu ikke kigget i kassen. Det samme skete for kassen på jorden – ligeledes uden spor af yngleceller. Om det drejer sig sygdom, ubefrugtede dronninger eller noget helt andet kan jeg ikke svare på.
Den lille skovhumledronning i gærdesmuttekassen forlod ligeledes sit domicil – ligesom sidste år iøvrigt.
Tilbage er blevet 5 hushumlebifamilier hvoraf de 4 har udviklet sig godt og kan allerede vise et stort antal afkom. Se videoen nedenfor af 2 af familierne.

Kassen med mørk jordhumle udvikler sig også – hver morgen starter nye efterhånden større og større arbejdsbier deres jomfruflyvning.
Agerhumledronningen flyver stadig troligt sine runder i haven og forlader nødigt denne – men den har det jo også godt hos mig – masser af pollen og nektar fra de dominerende stauder som 3 arter af lungeurt, kulsukker og oksetunge.

Om ca. 10 dage forventer jeg de første arbejdsbier om alt går vel….

Nye indflytninger her i maj udgøres af 2 havehumlebi dronninger – sikkert “tilbagevendere” udklækket i sidste års havehumlekasse (se video nedenfor). I hvertfald befinder begge kasser sig ikke mere en få meter fra sidste års kasse. Jeg havde dagen forinden set et par dronninger søge ivrigt langs vedbendshækken hvor kasserne står.

Havehumlebier gør ikke meget væsen af sig. Umærkeligt svæver de hurtigt, målrettet med stille dyb brummen af sted i haven i modsætning til de mørke jordhumlebier der med høj brummen langsomt inspicerer omgivelserne. Havehumlebierne finder også selv ind i kasserne og skal ikke hjælpes som det ofte er tilfældet med jordhumlebi dronningerne.

Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Nye beboelser – nye arter – små arbejdsbier

Siden sidste blogindlæg d. 7 april er der sket en hel del. Vejret har i perioden været kendetegnet ved tørke og kolde nætter – mange gange nær frysepunktet eller lidt derunder. Nye dronninger vågnede først op og begyndte deres søgning fra middagstid af.
Det har dog indtil nu været en succesfuld sæson….

Af de 6 hushumlebi beboelser (B. hypnorum) er der nu blevet hele 8 evt. 7. beboelser – jeg skriver sådan fordi den 1. dronning tilsyneladende flyttede ud – kassen var hel tom efter 3. uge da jeg kiggede ind i denne – ingen spor af vokskrukker eller æglægning. Den er måske flyttet til en anden ledig kasse. I dag var jeg igen ude og kigge efter – her kom atter en hushumlebi dronning kravlende mig i møde – de følgende dage vil vise om den bliver og begynder at hente pollen.
Nr. 7 og 8 flyttede ind for ca. 10 dage siden og flyver flittigt pollen ind. Se videoen nedenfor..

For en uge siden besatte så en lille skovhumlebi dronning (B. pratorum) gærdesmuttekassen i værkstedsudhænget – ligesom sidste år. Igen var jeg henne og formindske indflyvningshullet så den kunne have kassen i fred for fugle. Næste år vil jeg opsætte en kasse her. Se videoen ovenfor.
Næsten samtidig med lykkedes det mig nænsomt at indsætte en søgende agerhumle (B. pascourum). Den kvitterede med en fin orienteringsflyvning som jeg desværre ikke nåede at filme. Her er dog en frekvens hvor den flyver ind. Se videoen ovenfor.

I mellemtiden er så de første “mini’s” dukket op – altså den første generation af arbejdsbier. Disse er altid bitte små – ikke større end en fingernegl. Hos 4 hushumle familier og kassen med mørk jordhumlebi (B. terrestris) er der afkom at se. Se videoen nedenfor.

Med fremkomsten af arbejdsbier begynder også snyltehumlebi dronningerne at dukke op. Disse pansrede “kampmaskiner” uden pollenkurv, mørke vinger og dyb brummen forsøger nu at overtage deres værtsart ved enten at dræbe dronningen eller jage hende væk for derefter at overtage arbejdere hh dræbe ynglen og så lægge sine egne æg og opfostre sit eget afkom.
Ikke mærkeligt har jeg set netop hussnyltehumlebi dronninger (B. norvegicus) kredse rundt omkring carportkasserne. Her må duften af de 4 hushumlebi familier være enorm koncentreret. En nåede jeg at endda at filme mens den forsøgte at overvinde humleklappen. Nedenfor ses en kort sekvens….

Nogle humlebientusiaster slår snyltehumbierne ihjel hvis de ser dem, men de er jo ligeså værdifulde som deres værter – thi mange snyltehumlebier indikerer også mange værtshumlebier og dermed gode forhold for humlebierne. Her gælder også loven om rovdyr/byttedyr forhold hh parasit/værts forhold. Går bestanden af humlebier op stiger antallet af snyltehumlebier og omvendt. Jeg nøjes med at jage dem væk – men man kan jo ikke stå vagt ved kasserne hele tiden. Desuden ville det også være interessant at følge udviklingen af en snyltehummel – måske kan jeg jo berette herom senere…??

Hushumlebierne formindsker ofte indgangen med redemateriale – herved beskytter de dem imod fremmede dronninger og til dels snyltehumlebierne.
Senere posterer de vagtbier.

Kort status og udsigt

Sådan er situationen nu i min “humlebihave”..

 • 4 hushumlebi familier med arbejdere
 • 3 hushumlebi familier uden arbejdere – forventes at dukke op i løbet at 5-10 dage
 • 1 hushumlebi lige flyttet ind – usikker endnu
 • 1 mørk jordhumlebi familie med arbejdere
 • 1 agerhumlebi – har samlet ind i ca. 4 dage
 • 1 lille skovhumlebi har samlet ind i ca. 10 dage

Der er ikke så mange søgende mørk jordhumlebier mere. Der er stadigvæk en del søgende agerhumlebier og overraskende nok stadigvæk de tidlige hushumlebier. De senere arter som havehumlebi (B. hortorum) samt stenhumlebi (B. lapidarius) har jeg set enkelte af. Håber stadigvæk at på en “tilbagevendende” havehumlebi (en har været inde i kasserne og kigge) – man kan jo håbe.


Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Skriv en kommentar

6. Hushumlebi (B. hypnorum)beboelse 4. april 2022.

Så blev også den sidste carportkasse beboet – af en hushumlebi dronning selvfølgelig. Sansynligvis også en søster til de andre 5 indflyttede dronninger. Jeg havde forventet nogle indflytninger – p.g.a. ynglesuccesen sidste år, men ikke så mange – især ikke vejret taget i betragtning. Regn og blæst er ikke humlebi vejr.!!!

Hullet i bagsiden af carporten, kassen befinder sig på den anden side – inde i selve carporten.

Jeg vil næsten vove påstanden, at er der hushumlebier i nabolaget og man placerer en kasse i hovedhøjde så får man også hushumlebier boende.
Det er dog også en vagtsom art og nogle vil mene, at det er den aggressiveste humlebiart. Min erfaring er, at dronningen er vagtsom hvis man befinder sig indenfor 2m fra kassen. F.eks. flyver den ikke ind i kassen, men drejer hellere en “æresrunde” på et par min. inden den kommer igen. Ved de andre arter som f.eks agerhumle, havehumle og til dels mørk jordhumlebi kan man stå ved kassen uden det generer dem synderligt. På den anden side kan jeg efterfylde legoklodsen med sukkervand uden det generer den. Hushumlebi arbejderne er derimod vagtsommere end dronningen og kan godt finde på flyve ind i hovedet på en. Selv er jeg ikke blevet stukket – endnu, men en kollega kiggede lidt for nysgerrigt på en mejsekasse og ud kom en hushumlebi arbejder og stak ham lige på næsen. Det gjorde ondt!
Iøvrigt blev jeg stukket 3 gange sidste sæson af humlebier. Alle gange min egen skyld….
1. gang samlede jeg en halvdød mørk jordhumlebi op i hånden – reflektorisk stak den mig overfladisk.
2. gang ved opsamling af nogle afskårne staudeblomster.
3. gang trådte jeg på en mørk jordhumlebi arbejder ved inspektion af en kasse..
Fælles for alle stik – de er sandelig smertefulde – men efter ca. en time så er smerten næsten væk. Hvorimod hvepse gør både ondt og smerter samt kløer længe efter.
Vil man gerne have hushumlebier i kasser så sæt dem op lidt afsides hvor man ikke skal passere forbi hele tiden.
Hushumlebien er iøvrigt en af de få humlebiarter som er i fremgang over hele Europa. Det er endog en relativ ny art. F.eks var den ikke set i Storbritanien før så sent som 2001. I 2010 dukkede den op på Island. Jeg ser den ofte i tagudhæng på sommerhuse og i mejsekasser.

Nu venter jeg endelig på tørvejr, stille og lunt forårsvejr – så håber jeg på nogle flere søgende jordhumle-, agerhumle- og lille skovhumlebier. Herefter kommer havehumle og forhåbentlig en smuk sort-rød stenhumlebi dronning forbi……

Udgivet i Humlebisæson 2022, Humleindkvartering | Tagget , | Skriv en kommentar