Linkliste-literatur

De bedste bøger om humlebier (5.7.2020):

Hvis man vil forsøge sig med humlebier i egne kasser kommer man ikke uden om disse tre bøger – især førstnævnte bog af Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn indeholder megen viden og et helt livs erfaring med de enkelte humlebiarters adfærd og egenart. Desuden forklares den aktive og passive indkvartering af humlebier samt de farer og risici i form af snyltere, parasitter og skadedyr humlebier er udsat for – hvordan man kan forebygge hh minimere farerne for humlebiboet samt hvilke planter humlebier elsker.

Den anden bog fra Dave Goulson blev bestseller i mange lande verden over år tilbage. Med rette – den har inspireret mig og mange andre til denne hobby igennem dens godt skrevne og uforbeholdne kærlighedserklæring til de små hyggelige skabninger…

Humlebier af Yoko Luise Dupont & Henning Bang Madsen, Natur og Museum nr. 1, 2010,
Hæfte om de danske humlebiarter, deres livscyklus og levevis. Det bedste der er skrevet om humlebier på dansk.

Links til gode sider om humlebier og andre vilde bier:

Specielt for humlebier:

Danske sider:
Danmarks humlebier.dk
Dansk side om humlebier hvor der kan hentes megen god viden om humlebier — desværre ikke opdateret siden 2014….

Tysksprogede sider:

http://www.wildbienen.de/huarten.htm
Denne side giver en meget detaljeret beskrivelse af alle forhold der vedrører de enkelte humlebiarter. Dette gælder iøvrigt også alle de andre vilde bier.

http://www.bombus.de
Giver ligedes en beskrivelse af de enkelte arter men er især interessant pga. vejledningen i alt hvad der vedrører humlebikasser, deres opbygning, opstilling samt ikke mindst hvordan man får kasserne beboet – passivt såvel som aktivt.

Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs, Deutschlands und der Schweiz af Francis Gokcezade – Diplom-opgave til bestemmelse af humlebiarter ud fra der pelsfarver.

Das Hummelhaus
Rigtig god og professionel side af Harry Abraham – en af pionererne på området – alt der vedrører humlekasser, skadedyr og humleklapper – inkl. salg af disse.

Nabu Niedersachsen pendanten til Danmarks naturfredningsforening kommer med beskrivelser af de vigtigste humlebiarter i Nordtyskland.

Naturgartenfreude.de
God side af Werner David vedrørende vilde bi- og humlebiarter med forum og shop

Engelsk sprogede sider:

https://www.bumblebeeconservation.org/white-tailed-bumblebee-species/
The Bumblebee Conservation Trust – engelsk organisation netop stiftet for at redde humlebierne – Er foregangsorganisation for mange andre humlebirelaterede organisationer – fx nedenstående..

Bumblebee monitoring scheme
En lignende irsk side med lignende aktiviteter og formål som ovenfor.

Norsk side:

La Humla Suse
Norsk organisation der varetager de vilde biers tarv og samarbejder med de nedenstående danske organisationer/foreninger.

Danske sider:

Plan Bi
En dansk organisation der varetager de vilde biers tarv

vildebier.dk
En anden dansk organisation der ligeledes varetager de vilde biers tarv

Blogs om humlehave og -blomster

Aktion Hummelschutz
Foruden generelt om humlebier bør fremhæves ranglisten for humleplanter hvor de enkelte blomsterplanter rangeres ud fra pollen-/nektarudbytte afhængig af årstiden.

http://hummelgarten.ch
Elke Reuss fra Schweiz har lavet en blog for have- og  humlebi-entusiaster med flotte fotos og især hendes plantelister “Hummelparadis” som jeg til dels har oversat til dansk – er et blik værd når humlebi haven skal anlægges.

https://www.mellemhaver.dk

Haveside med ode tips og en frøbørs hvor man kan udveksle frø.

YouTube videos :

Der Hummeldoktor – min absolute yndlingsvideo af Eberhard v Hagen (forfatter til bogen: “Hummeln”)

Bi- og  humleplanter hh anlæggelse af have af Markus Burkhard

Flere links vil komme – der tages ingen garanti for “døde” links – opdateret 5.7.2020

Udgivet i Medier | Skriv en kommentar

En god planteliste for et-årige humleplanter

Hvis du gerne vil hurtigt igang med at gestalte din have humlebi-venlig kan du passende starte med de 1-årige blomsterplanter. Jeg har med venlig tilladelse oversat en liste fra Elke Reuss – en schweizisk humle-entusiast – jeg medgiver at det er lidt sent på sæsonen – men nogle af planterne kan man stadigvæk nå at så.. se nedenfor

2.Oversættelse-hummelparadies

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

1. Opdatering af mine 9. humlebi huse – 4. juni

Her vil jeg give et indblik mine bifolks nuværende tilstand og interessante hændelser siden præsentationen af selve indkvarteringen eller indflytningen om man vil.

Overordnet set har det indtil nu været en stor fornøjelse og et lyspunkt i disse Coronatider at beskæftige sig så meget med de hyggelige brumbasser. Vejret har jo været fremragende og det har bekommet familierne vel. I det følgende vil jeg ligesom præsentationen tage hvert hus i kronologisk orden.
Se også 2. opdatering- 14. juni
Se også 3. opdatering – 24. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus 1 – Mørk jordhumle 1

Jordhumlen i spurvekassen har udviklet sig prægtigt og kom med afkom som forudset omkring 1. maj efter ca. 21 dage – de små mini’s fløj ud for det meste ud om morgenen og efter et orienteringsflyv begav de sig ud i den farefulde verden for at samle nektar og pollen til dronningen og de kommende generationer arbejdsbier, dronninger og droner. Dronningen fløj stadigvæk ud – men kun de første dage – så tog arbejderne over – Jeg var glad og lettet – nu var der ikke så stor risiko for at hun skulle forlise..

Mørk jordhumle dronning, 1.generation arbejder og lillefinger

Imellemtiden flyver bestemt 3. generation arbejdere ud – disse er større og for et par dage siden om morgenen blev opmærksomheden fanget af en dyb brummen og en dronning der lavede orienteringflyv ved kassen – de nye dronninger var begyndt at vise sig – det er jo hovedformålet med det hele – at sikre de næste generationer og evt. forøge populationen!!
Hver morgen de sidste 3 dage er der kommet nye dronninger til – et orienteringsflyv -en ny dronning. Jeg har set det 3 gange så der er mindst 3 nye dronninger til næste år fra den kasse – men jeg håber det varer ved juni med så der er 10-15 dronninger til næste år – man skal huske på at kun ca. 10% af det ny dronninger får succes det efterfølgende år.
Video – ny dronning vender hjem efter jomfru-togten….

Hus 2 – Mørk jordhumle 2

Også denne dronning har overstået den første farefulde periode hvor hun selv måtte sørge for nektar og pollen til den 1. generations arbejdere. Herfra flyver arbejderne flittigt og frekventer fra dag til dag – nu venter man bare på de første dronninger og droner…
Denne familie passer godt på – stiller vægterbier – ved indgangen – nogle gange ligger de på ryggen og ser farlige ud- men de hverken brummer eller gør anstand til at stikke selvom man åbner klappen.

Humlekasse nr. 2. En mørk jordhumle arbejder som vægterbi i indgangen.

Hus 3 – Mørk jordhumle 3

Også her ser det godt ud – arbejdere flyver flittigt ud og ind – her har arbejderne fundet en anden løsning på dørvogterproblemet – de stopper indgangen til så de netop lige kan komme ud og ind. Dette er også meget typisk som jeg har læst det. Her har de nye dronninger ikke indfundet sig endnu.

Hus 4 – Hushumle

Hushumlen flyttede ind i mejsekassen og jeg var lidt spændt på om den ville klare det da væggen er vestvendt og til tider meget varm – men i mellemtiden vokser æble-espaliet godt og skygger komfortabelt for kassen – her flyver arbejderne også flittigt ud og ind – af og til må en ny arbejder hjælpes efter sin 1. tur (hvis man alligevel er lige i nærheden) se video – en varm eftermiddag blev det dog for varmt for dem – jeg hørte en højlydt brummen henne bag æblerne – en arbejder ventilerede flittigt – se video

Hus 5 – Agerhumle 1

Min første agerhumle bor komfortabelt i carporten (se foto) i en af mine “luksuskasser” som fik udgang ud til baghaven. Den trives åbenbart så godt med det, at afkommet også flyver flittigt herfra. Agerhumler er nogle hyggelige og godmodige “fætre” der som regel bliver indenfor 100m fra boet. Dvs. at dronningen og senere dens afkom ser man tit og oftere og oftere i sine blomster efterhånden som boet vokser – man får ligefrem et personligt forhold til dem – ved mig flyver de ofte direkte fra kassen ud i de nærliggende blomster – derfor er det for dem endnu mere vigtigt at man sørger for humlevenlige planter i haven – dertil mere andet steds.

1. Agerhumle – carport-look – der var ikke plads til tagudhænget – derfor vender taget “på hovedet”

Hus 6 – Lille skovhumle 1

Den lille skovhumle dronning var mest synlig da hun søgte rede – her svævende hun tilpas roligt til man kunne iagttage denne fikse lille sorte humlebi med rød hale – hvis den ikke var så buttet ville man anse den for en stenhumle arbejder (B. lapidarius).
Da den yderligere havde valgt humlekassen i det mørkeste hjørne af haven – troede jeg mange gange at den var forsvundet – igen en varm tanke til mit mini-DV cam. Her kunne jeg se den livlige trafik ind og ud af klappen når jeg hurtigspolede DV’en. Når jeg stod tæt på huset fløj arbejderne ofte en “æresrunde” og satte sig et stykke fra kassen i vedbend’en – når jeg gik fløj de kort efter ind…
De sidste par uger er aktiviteten langsomt dalet til kun nogle få flyvninger i timen. De er kendt for at danne små familier 50-150 individer imodsætning til mørk jordhumles op til 4-600 individer. Staten opnår også hurtigere sit klimaks og går til grunde. Om det er ved at være tilfældet her skal jeg ikke kunne sige – men jeg optog en hændelse for 14 dage siden – her kravlede en dronning ud af kassen og fløj langsomt væk – hvor vidt dette var den gamle dronning som var smidt ud af en piraterende dronning – eller om det drejede sig om en ny dronning eller en evt. piraterende dronning selv ved jeg ikke – se selv videoen.
I dag åbnede jeg så boet forsigtigt og så en dronning kravle rundt samt en død arbejder – jeg lukkede så straks for kassen igen – de næste dage giver måske svaret…

Hus 7 – Agerhumle 2

Kassen står lige 2m fra stuevinduet under en hortensia – denne købekasse har jeg forbedret med klappe, udluftningshuller og tagudhæng samt fjernet mellemrummet for at skaffe mere plads.
Arbejderne flyver flittigt og det flere og flere dag for dag. Har inspiceret kassen 1. gang og dronning og arbejder kravlede roligt videre uden stor påstyr – blot en arbejder lagde sig på ryggen i angrebsposition – men ikke noget med at flyve ud og angribe….
Godt at udvalget af blomstrende humleplanter i min have stiger parallelt med mængden af agerhumler….Video – her ses en arbejder med store røde pollensække. Her er endnu ikke klækket dronninger og droner – agerhumlen tager sig god tid og kolonien udvikles langsomt -så den vil jeg – om alt går vel forhåbentlig have meget glæde af…..

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Mørk jordhumle nr. 4 kom sent igang – vel 14 dage efter alle de andre jordhumler – imidlertid flyver arbejderne også flittigt herfra – så det lover også godt her…se video af en ung arbejder

Hus 9 – Lille skovhumle 2

Den sidste dronning som noget overraskende besatte rødhalsekassen – samlede flittigt ind 16-17 dage for pludselig ikke at dukke op mere – ærgerligt når nu hun var kommet så langt – om hun er blevet offer for en musvit, en bil, sult etc. kan man kun gisne om – men det er tab som man må forvente – mange “hobbyhummelværter” regner med op til 50% tab. Egentlig kan man først være sikker når de nye dronninger dukker op – i mellemtiden kan bl.a voksmøl og snyltehumler ødelægge hele kolonien…
Nedenfor er hvad jeg fandt i den tomme rede efterfølgende – en tom vokskrukke (måske alligevel fødemangel) og 4-5 larver i puppestadiet.

Forladt rede af lille skovhumle – øverst ses en tom vokskrukke – nedenfor 4-6 kokoner næsten udviklede arbejdsbier.
Udgivet i Humleindkvartering | 2 kommentarer

Gode humleplanter i maj-juni

Her er fotos/videoer af gode velbesøgte blomsterplanter i min have netop nu

Velbesøgte blomster i min have maj-juni

Hvis man vil have mange humlebier i sin have og i det hele taget fremme insektlivet – så er det ikke uvæsentligt hvilke blomster, buske og træer man planter. Inden jeg i et senere indlæg vil komme med nogle konkrete plantelister samlet ind fra nettet – vil jeg hellere – nu og her billedgøre mine erfaringer fra min egen lille have. De vigtige vækster for dronningerne i marts/april tager jeg senere….

Nedenfor ses nogle planter i min have som lille skovhumle gerne besøger for tiden…

Hindbær er meget populær hos agerhumle og lille skovhumle i min have. Denne bærbusk er sammen med mange andre bærbuske, fx solbær, ribs, stikkelsbær meget populære blandt humlebier for de giver store mængder pollen og nektar.

Agerhumlerne har næsten samme smag som lille skovhumle

Andre vilde bier end humlebier er glade for allium – her flot sorthvid jordbi

Se iøvrigt min planteliste for 1-årige humleplanter her

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Velkommen til humlepension.dk

Her har jeg til hensigt at dele mine erfaringer med min nye store hobby – indkvartering af humlebier. Jeg er først rent praktisk startet i år. Det er indtil videre gået ud over al forventning – efter nogle få frustationer i begyndelsen. Det er mit håb at jeg med mine bidrag og jeres input og erfaringer i fællesskab kan udbrede en større viden til og interesse for de trængte humlebiers fascinerende liv.

Udgivet i Hjem | 2 kommentarer