Gode ét- og flerårige humlebi planter til humlebi-haven

Som beskrevet i et tidligere indlæg kan man gøre meget for områdets humlebier ved at vælge de rigtige planter til sin have. Der er mange at vælge imellem og det kan være svært træffe den rigtige beslutning – især når det gælder flerårige planter – man har jo ikke ligefrem lyst til at grave stauden, busken eller træet op igen en eller flere gange – desuden er det jo heller ikke helt billigt i længden.
Så hvorfor ikke – når man nu er så humlebiinteresseret – vælge de for ens egne forhold rigtige humlebi-planter.

Agerhumle på Linaria purpurea
 

Hvad skal man så kigge efter? Her er nogle vigtige kriterier:
1. Store nektar og pollenværdier – da bierne har brug for megen energi(nektar) og pollen(protein) til vækst.
2. Sørge for en gennemgående blomstring hele sæsonen igennem dvs. fra marts til oktober – især er månederne mart-april vigtige for de redesøgende dronninger og september-oktober for de nye dronninger for at tillægge sig et tilstrækkeligt stort fedtlegeme for at kunne overleve vinteren i sit vinterhi i jorden. De andre måneder er der som regel en overflod af nektar- og pollenleverende blomstertrakt – i hvertfald i byerne – i landmandens udstrakte korn- og majsmarker er der ikke meget at hente…..
3. Vælge deciderede humlebiplanter hvis man bor i nærheden af en biavler hvor “hans” bier “betjener sig af ens madkammer” og konkurrerer med humlebierne.
4. En-eller flerårige planter er dels et spørgsmål om smag og behag samt ens pladsbegrænsninger. Har man en stor bondegårdshave med stauder, bærbuske og frugttræer samt evt. nogle piletræer så er man godt stillet og behøver ikke at bekymre sig ret meget. Anderledes ser det ud hvis man kun har en altan med altankasser til rådighed.

Nedenfor er en planteliste for ét-og flerårige humlebi planter som netop tager højde for ovennævnte kriterier og skulle gøre det lettere og træffe de for ens forhold betragtet – rigtige valg. Listen er oversat med venlig tilladelse fra Elke Reuss www.hummelgarten.ch.

oversættelse-alle-humleplanter-i-humlehaven

Udgivet i Humlehaven | Tagget , , | Skriv en kommentar

2. Opdatering af mine 8. humlebi huse – 14. juni

Netop hjemvendt fra en uge i sommerhus ved Stillinge Strand ca. 10km NV. for Slagelse var jeg spændt på hvordan det var gået de 8 familier i mellemtiden. Alle planter så friske ud efter de seneste dages regn – man kan næsten ikke forestille sig hvor meget blomster og ukrudt kan udvikle sig i løbet af en uge under gunstige betingelser. Nå men til humlerne….

Se også den 1.præsentationen
Se også 1. opdatering-af-mine-9-humlepensioner-4-juni
Se også 3. opdatering – 24. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus 1 – Mørk jordhumle 1

I morges blev jeg snart klar over at det stod helt galt til i “Spurvekassen” – mørk jordhumle nr. 1. Der fløj ingen bier overhovedet – og da jeg ikke havde set nogle ved 14.00-tiden besluttede jeg mig til at hente stigen og afmontere spurvekassen. Hurtigt af med skruerne og jeg fik vished for mine bange anelser – det meget omtalte og frygtede voksmøl Aphomia sociella havde været på spil – da jeg åbnede frontbrættet løb 4-5 fede ca. 4cm lange møllarver rundt i reden. Så fik jeg da gjort den oplevelse – film her
En trøst er dog at jeg ugen forinden så flere nye dronninger forlade reden – så måske har dronningen alligevel haft held med at videreførelsen af generne til næste generation…….om eftermiddagen så jeg nemlig et par nye dronninger der kredsede om stedet hvor kassen havde hængt. Nye dronninger bliver ofte længere tid i reden og forlader ikke reden for altid ligesom dronerne gør.
NB. Efter adskillelsen og fjernelsen af kassen ude på græsplænen – så jeg den gamle dronning helt udmattet kravle rundt ude på græsplænen – kort tid efter døde hun. Se foto af ny dronning fra foråret sammenlignet med den gamle slidte dronning – de to gule bånd kan kun anes.

Øverst. Ny dronning fra foråret – Nederst gammel slidt dronning nr. 1

Hus 2 – Mørk jordhumle 2

Mørk jordhumle har udviklet sig enormt – det er huset med mest trafik ud og ind. Det ser lovende ud selvom endnu ikke er udklækket nye dronninger endnu – men det må snart komme. For en sikkerheds skyld og efter oplevelsen med voksmøllarve-angrebet på hus 1 har jeg truffet mine forholdsregler – nu har jeg sprøjtet med et biologisk sprøjtemiddel (tilladt i økologisk landbrug imod larver af kålsommerfugle) Bacillus thuringiensis (B.t) som er en bakterie der bevirker at larverne straks ophører med at spise og dør efter 3 dage. Dette sværger mange humle-og bi-entusiaster til. I hvertfald vil jeg så vidt muligt kontrollere noget oftere….

Hus 3 – Mørk jordhumle 3 (den skikkelige)

Her flyver de nye dronninger ud og ind – laver deres orienteringsflyv – kommer tilbage og har deres begynderproblemer med klappen – HVOR ER DET SKØNT at høre de store BRUMBASSER igen efter halvanden måneds fravær -disse potentielle beboere af næste års humlekasser – her ses et lille 20 min underholdende sammendrag i denne video..”Queen-time”…

Hus 4 – Hushumle

Her flyver imellemtiden også dronninger – se video – her har jeg efter oplevelsen med Hus 1 haft mine bekymringer – for det er ligeledes en utæt fuglekasse – godt nok med humleklap men meget udsat for voksmøllet og den hænger kun få meter fra Hus 1. Her har jeg også brugt B.t – men her som med hus 1 er det umuligt at kigge i kassen og kontrollere. Iøvrigt er det den mest aggressive humleart – det har jeg dog ikke bemærket endnu – men det kommer måske efterhånden som folket udvikler sig.

Hus 5 –Agerhumle 1 (carport-humlen)

Her ser det også godt ud – de lever deres imellemtiden skjulte tilværelse bag et væld af blomster og æblegrene – dette er kun godt da klappen vender imod vest så der er skygge for den ellers så kraftige eftermiddagssol. Selve kassen står jo køligt i carportens skygge….Har også fået T.b som ikke skader humlebier og deres yngel overhovedet..

Hus 6 – Lille skovhumle 1

Ved sidste opdatering var aktiviteten allerede aftaget kraftigt – så jeg regnede ikke med at se nogle bier overhovedet her efter en uge – med videoen kunne jeg dog iagttage at en arbejder og måske ny dronning fløj ind og ud af og til. Jeg besluttede mig for at kigge nærmere i kassen. Det var hvad jeg så – se video
Senere på dagen gjorde jeg denne tilfældige og helt specielle iagttagelse/optagelse…. En snyltehumledronning kom brummende forbi – først troede jeg det var en lille skovhumle dronning – men underlig langsom adfærd og så en lys hale og lys krave…Iphonen hurtigt frem og så blev der atter en speciel video ud af det (undskyld den urolige hånd) – video
Her er tale om et angreb fra Skovsnyltehumlen (Bombus sylvestris) – som netop snylter på lille skovhumle – den ligner denne en del – men adskiller sig fra denne med fl. kendetegn. Mørke vinger – pansret hår-fattig krop, krum halespids – rundt hoved samt ingen pollenkurve. Alle kendetegn som med tålmodighed kan ses på videoen.
Snyltehumler er interessante humler – jeg vil dog sige som om vindmøllerne – gerne andre steder men ikke netop i min have. Det er humlebier som med evolutionen har udviklet en “gøge-adfærd” – på tysk hedder den derfor også meget kendetegnende – “Kuckuckshummel” eller “Gøgehumle”.
Jeg vil på et senere tidspunkt og sted her på blok’en fortælle nærmere om disse – men kort fortalt: Snyltehumledronningerne kommer frem senere på foråret når dens værter har fået de første arbejdsbier. Hver art snyltehumle har deres foretrukne vært. De lugter sig frem til værternes reder – trænger ind i deres reder og alt efter værtens udvikling og adfærd anvender de forskellige raffinerede strategier. De kan skjule sig i boet og tilegne sig dets lugt. Tage kampen op med værtsdronningen og dræbe denne eller dominere denne – kan også selv blive dræbt eller forjaget. Lykkes besættelsen – lægger snyltedronningen sine æg i dronningens ægbeholdere og lader arbejderne passe disse og forsyne disse med nektar og pollen. Ud kommer nu kun snyltehumledronninger og droner – ingen arbejdere.

Hus 7 – Agerhumle 2

Agerhumle nr 2 udvikler sig ligeledes efter planen – langsomt men sikkert som nu agerhumler gør – til gengæld skulle man så kunne have glæde af dem helt hen til oktober siger de vise humleentusiaster – de er som sagt hyggelige at have med at gøre – man har indtrykket af, at de ikke bevæger sig uden for haven og at man kender næsten hver og en. De burde kaldes “hushumler” i stedet for agerhumler og hushumler “træhumler” i stedet for hushumler (Det gør sidstnævnte også i Tyskland, Østrig og Schweiz).
Der findes også en mørk form af Agerhumlen – “sjællænderen” som ses øst for Storebælt – havde netop i forløbne uge lejlighed til at filme den – se video her
Hos os har vi til gengæld de flotte rødbrune “jyder”…

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Den sidst tilkomne mørk jordhumle udvikler sig stadig og her er ikke meget mere at berette – de første dronninger ventes nok tidligst om 8-10 dage hvis at går godt – hvis voksmøllet eller en snyltehumle kommer i vejen. Indtil nu har humleklapperne holdt stand… for en sikkerheds skyld også Bt i reden – ellers lavendelolie omkring udluftningshuller og indgange hvor bi-duften er mest koncentreret…

Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Linkliste-literatur

De bedste bøger om humlebier (5.7.2020):

Hvis man vil forsøge sig med humlebier i egne kasser kommer man ikke uden om disse tre bøger – især førstnævnte bog af Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn indeholder megen viden og et helt livs erfaring med de enkelte humlebiarters adfærd og egenart. Desuden forklares den aktive og passive indkvartering af humlebier samt de farer og risici i form af snyltere, parasitter og skadedyr humlebier er udsat for – hvordan man kan forebygge hh minimere farerne for humlebiboet samt hvilke planter humlebier elsker.

Den anden bog fra Dave Goulson blev bestseller i mange lande verden over år tilbage. Med rette – den har inspireret mig og mange andre til denne hobby igennem dens godt skrevne og uforbeholdne kærlighedserklæring til de små hyggelige skabninger…

Humlebier af Yoko Luise Dupont & Henning Bang Madsen, Natur og Museum nr. 1, 2010,
Hæfte om de danske humlebiarter, deres livscyklus og levevis. Det bedste der er skrevet om humlebier på dansk.

Links til gode sider om humlebier og andre vilde bier:

Specielt for humlebier:

Danske sider:
Danmarks humlebier.dk
Dansk side om humlebier hvor der kan hentes megen god viden om humlebier — desværre ikke opdateret siden 2014….

Tysksprogede sider:

http://www.wildbienen.de/huarten.htm
Denne side giver en meget detaljeret beskrivelse af alle forhold der vedrører de enkelte humlebiarter. Dette gælder iøvrigt også alle de andre vilde bier.

http://www.bombus.de
Giver ligedes en beskrivelse af de enkelte arter men er især interessant pga. vejledningen i alt hvad der vedrører humlebikasser, deres opbygning, opstilling samt ikke mindst hvordan man får kasserne beboet – passivt såvel som aktivt.

Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs, Deutschlands und der Schweiz af Francis Gokcezade – Diplom-opgave til bestemmelse af humlebiarter ud fra der pelsfarver.

Das Hummelhaus
Rigtig god og professionel side af Harry Abraham – en af pionererne på området – alt der vedrører humlekasser, skadedyr og humleklapper – inkl. salg af disse.

Nabu Niedersachsen pendanten til Danmarks naturfredningsforening kommer med beskrivelser af de vigtigste humlebiarter i Nordtyskland.

Naturgartenfreude.de
God side af Werner David vedrørende vilde bi- og humlebiarter med forum og shop

Engelsk sprogede sider:

https://www.bumblebeeconservation.org/white-tailed-bumblebee-species/
The Bumblebee Conservation Trust – engelsk organisation netop stiftet for at redde humlebierne – Er foregangsorganisation for mange andre humlebirelaterede organisationer – fx nedenstående..

Bumblebee monitoring scheme
En lignende irsk side med lignende aktiviteter og formål som ovenfor.

Norsk side:

La Humla Suse
Norsk organisation der varetager de vilde biers tarv og samarbejder med de nedenstående danske organisationer/foreninger.

Danske sider:

Plan Bi
En dansk organisation der varetager de vilde biers tarv

vildebier.dk
En anden dansk organisation der ligeledes varetager de vilde biers tarv

Blogs om humlehave og -blomster

Aktion Hummelschutz
Foruden generelt om humlebier bør fremhæves ranglisten for humleplanter hvor de enkelte blomsterplanter rangeres ud fra pollen-/nektarudbytte afhængig af årstiden.

http://hummelgarten.ch
Elke Reuss fra Schweiz har lavet en blog for have- og  humlebi-entusiaster med flotte fotos og især hendes plantelister “Hummelparadis” som jeg til dels har oversat til dansk – er et blik værd når humlebi haven skal anlægges.

https://www.mellemhaver.dk

Haveside med ode tips og en frøbørs hvor man kan udveksle frø.

YouTube videos :

Der Hummeldoktor – min absolute yndlingsvideo af Eberhard v Hagen (forfatter til bogen: “Hummeln”)

Bi- og  humleplanter hh anlæggelse af have af Markus Burkhard

Flere links vil komme – der tages ingen garanti for “døde” links – opdateret 5.7.2020

Udgivet i Medier | Skriv en kommentar

En god planteliste for et-årige humleplanter

Hvis du gerne vil hurtigt igang med at gestalte din have humlebi-venlig kan du passende starte med de 1-årige blomsterplanter. Jeg har med venlig tilladelse oversat en liste fra Elke Reuss – en schweizisk humle-entusiast – jeg medgiver at det er lidt sent på sæsonen – men nogle af planterne kan man stadigvæk nå at så.. se nedenfor

2.Oversættelse-hummelparadies

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

1. Opdatering af mine 9. humlebi huse – 4. juni

Her vil jeg give et indblik mine bifolks nuværende tilstand og interessante hændelser siden præsentationen af selve indkvarteringen eller indflytningen om man vil.

Overordnet set har det indtil nu været en stor fornøjelse og et lyspunkt i disse Coronatider at beskæftige sig så meget med de hyggelige brumbasser. Vejret har jo været fremragende og det har bekommet familierne vel. I det følgende vil jeg ligesom præsentationen tage hvert hus i kronologisk orden.
Se også 2. opdatering- 14. juni
Se også 3. opdatering – 24. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus 1 – Mørk jordhumle 1

Jordhumlen i spurvekassen har udviklet sig prægtigt og kom med afkom som forudset omkring 1. maj efter ca. 21 dage – de små mini’s fløj ud for det meste ud om morgenen og efter et orienteringsflyv begav de sig ud i den farefulde verden for at samle nektar og pollen til dronningen og de kommende generationer arbejdsbier, dronninger og droner. Dronningen fløj stadigvæk ud – men kun de første dage – så tog arbejderne over – Jeg var glad og lettet – nu var der ikke så stor risiko for at hun skulle forlise..

Mørk jordhumle dronning, 1.generation arbejder og lillefinger

Imellemtiden flyver bestemt 3. generation arbejdere ud – disse er større og for et par dage siden om morgenen blev opmærksomheden fanget af en dyb brummen og en dronning der lavede orienteringflyv ved kassen – de nye dronninger var begyndt at vise sig – det er jo hovedformålet med det hele – at sikre de næste generationer og evt. forøge populationen!!
Hver morgen de sidste 3 dage er der kommet nye dronninger til – et orienteringsflyv -en ny dronning. Jeg har set det 3 gange så der er mindst 3 nye dronninger til næste år fra den kasse – men jeg håber det varer ved juni med så der er 10-15 dronninger til næste år – man skal huske på at kun ca. 10% af det ny dronninger får succes det efterfølgende år.
Video – ny dronning vender hjem efter jomfru-togten….

Hus 2 – Mørk jordhumle 2

Også denne dronning har overstået den første farefulde periode hvor hun selv måtte sørge for nektar og pollen til den 1. generations arbejdere. Herfra flyver arbejderne flittigt og frekventer fra dag til dag – nu venter man bare på de første dronninger og droner…
Denne familie passer godt på – stiller vægterbier – ved indgangen – nogle gange ligger de på ryggen og ser farlige ud- men de hverken brummer eller gør anstand til at stikke selvom man åbner klappen.

Humlekasse nr. 2. En mørk jordhumle arbejder som vægterbi i indgangen.

Hus 3 – Mørk jordhumle 3

Også her ser det godt ud – arbejdere flyver flittigt ud og ind – her har arbejderne fundet en anden løsning på dørvogterproblemet – de stopper indgangen til så de netop lige kan komme ud og ind. Dette er også meget typisk som jeg har læst det. Her har de nye dronninger ikke indfundet sig endnu.

Hus 4 – Hushumle

Hushumlen flyttede ind i mejsekassen og jeg var lidt spændt på om den ville klare det da væggen er vestvendt og til tider meget varm – men i mellemtiden vokser æble-espaliet godt og skygger komfortabelt for kassen – her flyver arbejderne også flittigt ud og ind – af og til må en ny arbejder hjælpes efter sin 1. tur (hvis man alligevel er lige i nærheden) se video – en varm eftermiddag blev det dog for varmt for dem – jeg hørte en højlydt brummen henne bag æblerne – en arbejder ventilerede flittigt – se video

Hus 5 – Agerhumle 1

Min første agerhumle bor komfortabelt i carporten (se foto) i en af mine “luksuskasser” som fik udgang ud til baghaven. Den trives åbenbart så godt med det, at afkommet også flyver flittigt herfra. Agerhumler er nogle hyggelige og godmodige “fætre” der som regel bliver indenfor 100m fra boet. Dvs. at dronningen og senere dens afkom ser man tit og oftere og oftere i sine blomster efterhånden som boet vokser – man får ligefrem et personligt forhold til dem – ved mig flyver de ofte direkte fra kassen ud i de nærliggende blomster – derfor er det for dem endnu mere vigtigt at man sørger for humlevenlige planter i haven – dertil mere andet steds.

1. Agerhumle – carport-look – der var ikke plads til tagudhænget – derfor vender taget “på hovedet”

Hus 6 – Lille skovhumle 1

Den lille skovhumle dronning var mest synlig da hun søgte rede – her svævende hun tilpas roligt til man kunne iagttage denne fikse lille sorte humlebi med rød hale – hvis den ikke var så buttet ville man anse den for en stenhumle arbejder (B. lapidarius).
Da den yderligere havde valgt humlekassen i det mørkeste hjørne af haven – troede jeg mange gange at den var forsvundet – igen en varm tanke til mit mini-DV cam. Her kunne jeg se den livlige trafik ind og ud af klappen når jeg hurtigspolede DV’en. Når jeg stod tæt på huset fløj arbejderne ofte en “æresrunde” og satte sig et stykke fra kassen i vedbend’en – når jeg gik fløj de kort efter ind…
De sidste par uger er aktiviteten langsomt dalet til kun nogle få flyvninger i timen. De er kendt for at danne små familier 50-150 individer imodsætning til mørk jordhumles op til 4-600 individer. Staten opnår også hurtigere sit klimaks og går til grunde. Om det er ved at være tilfældet her skal jeg ikke kunne sige – men jeg optog en hændelse for 14 dage siden – her kravlede en dronning ud af kassen og fløj langsomt væk – hvor vidt dette var den gamle dronning som var smidt ud af en piraterende dronning – eller om det drejede sig om en ny dronning eller en evt. piraterende dronning selv ved jeg ikke – se selv videoen.
I dag åbnede jeg så boet forsigtigt og så en dronning kravle rundt samt en død arbejder – jeg lukkede så straks for kassen igen – de næste dage giver måske svaret…

Hus 7 – Agerhumle 2

Kassen står lige 2m fra stuevinduet under en hortensia – denne købekasse har jeg forbedret med klappe, udluftningshuller og tagudhæng samt fjernet mellemrummet for at skaffe mere plads.
Arbejderne flyver flittigt og det flere og flere dag for dag. Har inspiceret kassen 1. gang og dronning og arbejder kravlede roligt videre uden stor påstyr – blot en arbejder lagde sig på ryggen i angrebsposition – men ikke noget med at flyve ud og angribe….
Godt at udvalget af blomstrende humleplanter i min have stiger parallelt med mængden af agerhumler….Video – her ses en arbejder med store røde pollensække. Her er endnu ikke klækket dronninger og droner – agerhumlen tager sig god tid og kolonien udvikles langsomt -så den vil jeg – om alt går vel forhåbentlig have meget glæde af…..

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Mørk jordhumle nr. 4 kom sent igang – vel 14 dage efter alle de andre jordhumler – imidlertid flyver arbejderne også flittigt herfra – så det lover også godt her…se video af en ung arbejder

Hus 9 – Lille skovhumle 2

Den sidste dronning som noget overraskende besatte rødhalsekassen – samlede flittigt ind 16-17 dage for pludselig ikke at dukke op mere – ærgerligt når nu hun var kommet så langt – om hun er blevet offer for en musvit, en bil, sult etc. kan man kun gisne om – men det er tab som man må forvente – mange “hobbyhummelværter” regner med op til 50% tab. Egentlig kan man først være sikker når de nye dronninger dukker op – i mellemtiden kan bl.a voksmøl og snyltehumler ødelægge hele kolonien…
Nedenfor er hvad jeg fandt i den tomme rede efterfølgende – en tom vokskrukke (måske alligevel fødemangel) og 4-5 larver i puppestadiet.

Forladt rede af lille skovhumle – øverst ses en tom vokskrukke – nedenfor 4-6 kokoner næsten udviklede arbejdsbier.
Udgivet i Humleindkvartering | 2 kommentarer

Gode humleplanter i maj-juni

Her er fotos/videoer af gode velbesøgte blomsterplanter i min have netop nu

Velbesøgte blomster i min have maj-juni

Hvis man vil have mange humlebier i sin have og i det hele taget fremme insektlivet – så er det ikke uvæsentligt hvilke blomster, buske og træer man planter. Inden jeg i et senere indlæg vil komme med nogle konkrete plantelister samlet ind fra nettet – vil jeg hellere – nu og her billedgøre mine erfaringer fra min egen lille have. De vigtige vækster for dronningerne i marts/april tager jeg senere….

Nedenfor ses nogle planter i min have som lille skovhumle gerne besøger for tiden…

Hindbær er meget populær hos agerhumle og lille skovhumle i min have. Denne bærbusk er sammen med mange andre bærbuske, fx solbær, ribs, stikkelsbær meget populære blandt humlebier for de giver store mængder pollen og nektar.

Agerhumlerne har næsten samme smag som lille skovhumle

Andre vilde bier end humlebier er glade for allium – her flot sorthvid jordbi

Se iøvrigt min planteliste for 1-årige humleplanter her

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Velkommen til humlepension.dk

Her har jeg til hensigt at dele mine erfaringer med min nye store hobby – indkvartering af humlebier. Jeg er først rent praktisk startet i år. Det er indtil videre gået ud over al forventning – efter nogle få frustationer i begyndelsen. Det er mit håb at jeg med mine bidrag og jeres input og erfaringer i fællesskab kan udbrede en større viden om og interesse for de trængte humlebiers fascinerende liv.

Udgivet i Hjem | 2 kommentarer