6. Opdatering 29. september og status for d. 1. sæson 2020

Kun en uge efter sidste opdatering d. 25. august var det endegyldigt slut med de sidste 2 bifamilier – Agerhumle nr. 1. samt Mørk jordhumle nr. 2 – se foto nedenfor.

Reden af Mørk jordhumle nr. 2 – den største og længst levende familie 2020

Status for hele sæsonen 2020.

Som tidligere skrevet var året mit første med humlebier i kasser. Egentlig var mine forventninger beskedne da jeg placerede mine første 2 kasser i begyndelsen af marts.
Jeg havde læst mange beretninger om mislykkede forsøg på at få humlebi-kasser beboet.
Jeg fandt dog gode råd og vejledninger på overvejende tysksprogede blogs og i litteraturen. Se link- og litteraturliste. F.eks fandt jeg gode råd med hensyn til valg af planter, stauder og blomster som især humlebier kan lide – uden humlebi-planter ingen eller kun få humlebier. Derfor startede forberedelserne til sæsonen allerede i januar-februar med forspiring af diverse stauder og krydderurter. Alt viden om kulde-, lys- og mørkekimer blev studeret.
Så interesserer du dig for humlebier – følger interessen for planter med i købet – man ser nu sin have med andre øjne – “humlebi-øjne”….

I begyndelsen af marts var det så vidt og forventningerne steg af flere grunde – for det første havde der ingen vinter været – så man kunne antage at flere dronninger end normalt ville have overlevet dvalen i jorden. For det andet havde jeg iagttaget to naturlige mørke jordhumle familier i haven sidste sæson – dette var jo positivt af flere grunde – dels syntes humlebierne at føle sig tilpas i haven – dels kunne man forvente flere “Rückkehrer” – tysk udtryk for tilbagevendende unge dronninger fra sidste sæson.

Ultimo marts var det så vidt og flere dronninger indtraf – jeg havde dog ikke særlig meget held med mine indkvarteringsforsøg – det ændrede sig dog i løbet af april måned – med tiltagende erfaring og en rolig hånd i omgang med de imponerende dronninger lykkedes det efterhånden ret godt. Desuden fandt dronningerne også fuglekasserne interessante.
Mange gode og uforglemmelige oplevelser fulgte med – det vil jeg ikke gå ind på her – men blot henvise til tidligere blogindlæg.

I alt 8 mere eller mindre succesfulde beboede humlebifamilier blev det til. Langt over mine forventninger. Alle nåede at producere unge dronninger omend de to familier i fuglekasserne – Mørk jordhumle nr. 1 og Hushumlen ikke nåede helt til ende da de blev invaderet af det frygtede og tilintetgørende voksmøl. Redekasserne var simpelt hen for utætte.
En anden årsag til succesen var helt sikkert det milde forår hvor der kun var få og korte kuldeperioder – noget som også er blevet nævnt i tyske humleblogs hvor der ligeledes berettes om en god sæson. Det har ikke således ikke været nødvendigt at hjælpe dronningerne med energitilskud i form af sukkervand.
Positivt var artsdiversiteten – de 8 familier var fordelt på 4 arter – foruden den nævnte Mørke jordhumle og Hushumle var der også Agerhumle og Lille skovhumle iblandt. Det er godt nok ingen sjældne arter, da de alle hører til “big seven” – som desuden tæller Stenhumle, Lys jordhumle og Havehumle. Disse så jeg dog regelmæssigt på besøg i mine blomster – så man kan jo håbe på succes med disse arter næste år.

Lys jordhumle

Implikationer for sæson 2021

Hvad kan så optimeres til næste sæson?
– endnu flere bi-venlige blomster, stauder og buske/træer selvom haven er ved at være fuld – dertil mere under “Humlebi haven” senere.
– flere humlebi kasser – som placeres samme steder som sidste år – af hensyn til de flere tilbagevendende unge dronninger. Jeg vil lave forskellige typer og størrelser som kan tilpasses de enkelte lokaliteter og arter fx. små kasser til Agerhumle, Lille skovhumle og Hushumle. Nogle skal hænges højt f.eks. til Hushumle og nogle være små og mobile f.eks lykkedes det at indkvartere en Agerhumle og en Lille skovhumle ved straks at sætte kasser der hvor jeg så de søgende dronninger. Hertil mere under “Humlebi huse” senere..
– bedre sikring af humlebi kasserne imod myrer, voksmøl og andre farer – konkret vil jeg forbedre humleklapperne – de var ikke altid monteret helt optimalt og lukkede ikke fuldstændigt. Desuden har jeg tænkt mig at udskifte de lidt tykkere og “tunge” klapper med tynde og lettere så snart de første små arbejdsbier dukker op. Sidstnævnte havde ofte svært ved at åbne de “tunge” klapper. Jeg havde gode erfaringer med tynde og lette folieklapper på nogle af kasserne i løbet af sæsonen.
Bedre fundament – evt. i vand så myrerne ikke kravler op.
– fodring med sukkervand tidligt på sæsonen i forkammeret under kolde og regnfulde perioder for at hjælpe dronningerne indtil de første arbejdere dukker op. Dette var dog ikke nødvendigt i dette milde forår – men hvem ved hvordan vinteren/foråret 2021 bliver…??

Humlehus – lille model

Alt taget i betragtning har min nye humlebi-hobby været en kærkommen beskæftigelse forår, sommer og efterår i dette skelsættende Corona-år. En beskæftigelse som jeg på det aller varmeste kan anbefale alle naturelskere – vi vil jo nok også næste år tilbringe mere tid hjemme i haven…
I mellemtiden kan man nyde svampesæsonen…..

Karl johan svampe ….

Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

5. Opdatering 25. august

Se også den 1.præsentationen
Se også 1. opdatering-af-mine-9-humlepensioner-4-juni
Se også 2. opdatering- 14. juni
Se også 3. opdatering – 24. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus nr. 2 – Mørk jordhumle 2

Siden sidst er aktiviteten i de sidste 3 resterende jordhumle kasser aftaget ganske meget.
Det samme gælder for jordhumlerne i dette hus – her har jeg de sidste 14 dage slet ikke iagttaget nogen flyveaktivitet – men når jeg åbner kassen summer det dog lystigt og en enkelt eller to nysgerrige bier dukker op ovenpå reden. Der er sansynligvis tale om såkaldte “Stockhummeln” – altså bier der aldrig forlader reden… .De lever nu af den til overs blivende nektar og vil langsomt uddø i løbet af de næste uger.
Denne familie er den stærkeste og mest udholdende af alle mine humlefamilier og har også produceret mange nye dronninger. Nogle af disse glæder jeg mig allerede til at se søgende rundt på samme sted næste forår i marts-april – der skal nok stå indtil flere “ny-restaurerede” humlekasser parat til dem…..

Hus nr 3 – Mørk jordhumle

Midt i august var der ikke flere levende arbejdsbier tilbage og jeg kunne åbne for humlekassen og kigge ind i reden. Flere nye dronninger blev klækket i denne bifamilie og næsten alle yngleceller syntes at være klækket – altså en succes indtil videre – man kan så håbe på, at de nye dronninger overlever vinteren og nogle vil komme tilbage og indkvartere sig i ens humlekasser. Nedenfor ses den tomme og nu hensygnende rede

Tomme yngleceller af jordhumle 4 – mug breder sig hurtigt efter sidste humlebi er død.

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Således har “dronningemordet” hos jordhumle nr. 4 ligeledes fundet sted. Den gamle udslidte dronning lå i begyndelsen af august død ovenpå reden – se foto nedenfor.
Barskt er det når arbejderne smider den gamle dronning på porten hh. dræber denne. Hurtigt efter at hun har lagt det sidste æg ændres hendes hormonbalance og adfærd. Det mærker arbejderne hurtigt hvorpå de fortrænger/dræber dronningen. Herefter hersker der det rene anarki idet de ubefrugtede hunlige arbejdsbier æder de resterende u-klækkede æg og lægger deres egne æg i ynglecellerne. Disse er jo ubefrugtede og derfor udvikles der kun hanlige droner ud af disse. Midt i august var der således heller ingen aktivitet og et begyndende voksmøl-angreb var under udvikling. Denne familie nåede også at producere flere nye dronninger – så man kan være tilfreds..

Den gamle slidte dronning oven på redematerialet

Hus 5 og 7 – Agerhumler

Ved agerhumle hus 5 lakker det imod enden – der er næsten ingen flyveaktivitet – kun få små arbejdere ses når jeg blotlægger reden. Alle yngleceller er åbne og jeg kan ikke se dronningen nogle steder – det er kun et spørgsmål om dage før det er forbi med denne familie. Mener dog at have set nye dronninger flyve fra denne – så man kan håbe på nogle vender tilbage næste forår.

Hus nr 7 var indtil igår meget kraftig og sund – den har produceret flere dronninger og jeg havde håbet på at få noget glæde af denne nogle uger endnu. Det skulle imidlertid ikke gå sådan. Mit pindsvin som jeg fodrer hver aften med kattemad og vand ville det anderledes!
To nætter siden fandt den ud af at vippe låget af den meget lille humlebikasse og vælte denne – jeg havde desværre ikke fundet det nødvendigt at sikre denne med noget tungt. Herefter har den spist vokskrukkerne med nektar og yngel og spredt kapokken rundt om. Der var kun et par relativ agressive agerhumler tilbage i resterne af kapokken i kassen. Jeg lagde nyt kapok i kassen så de resterende bier i det mindste har et ly den sidste tid. Dronningen kunne jeg ikke finde… så det er nok kun et spørgsmål om dage før denne familie er færdig..
I aftes optog jeg den lille tyksak og synder på videoen nedenfor..

Pindsvinet der åd min agerhumlefamilie nr. 2
Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Gode humlebi planter i juli

I juli er blomstertragten rig og frodig i blomsterhaverne. For det meste får humlebierne nok nektar og pollen herfra. Der er dog i de fleste tilfælde ikke meget at hente på landmandens marker med korn og især majs. Undtagelser er der gudskelov – man kan som regel se hvor økologiske landmænd har hjemme idet kornblomster og valmuer her får lov til at vise deres flotte flor til gavn for vilde bier, andre insekter og det menneskelige øje….
Flere og flere landmænd især de økologiske interesserer sig dog for insekternes ve og vel og anlægger blomsterstriber og blomstermarker. Dette er en begyndelse men løser ikke alle problemer. Der er for langt imellem disse og bierne skal bruge for meget energi på at finde blomsterpletterne imellem de flere hundrede meter lange og brede majs- og kornmarker. Flere af de sjældne humlebi arter kræver specifikke planter som kun findes på uberørte næringsfattige biotoper. Nedenfor iøvrigt en flot blomstermark på Ærø.

Flot blomstermark fra Ærø

I min egen have har humlebierne deres favoritter – et udsnit i nedenstående galleri.

Udgivet i Humlehaven | Skriv en kommentar

Agerhumle – Bombus pascourum – et portræt.

En af de almindeligste humlebier vi har som forekommer i flere farvevariationer. Med mørkt bryst som på Sjælland og med overvejende rødbrunt bryst i Jylland. Her i Flensborg ses overvejende den brune jyde – se foto ovenfor. Selv indenfor de to familier jeg har i haven varierer de enkelte individer fra rødlig brun til mørkebrun næsten grålig. Dronningerne er middelstore dvs 15-18mm lange og starter deres redesøgning senere end fx jordhumlen – typisk ultimo april -primo maj afhængig af temperaturen. Arbejdere kan variere meget i størrelse – typisk fra 9-15mm. Hanner (droner) 12-14mm.
Agerhumlen er en langtungebi med en tungelængde på 11-15mm for dronningernes vedkommende – kun overgået af Havehumlens (B. hortorum) 18-21mm lange tunge.
Arten hører endvidere til de såkaldte langtungede “Pocketmakers” eller lommebyggerbier som opbevarer pollen i lommer i direkte tilknytning til ynglecellerne af voks hvor larverne selv kan betjene sig.

Agerhumle med ved “Pocket”-celle nederst tv.

Pollen storers eller “pollengemmere” (alle korttungebier) bruger de gamle yngleceller til opbevaring af pollen – som så larverne fodres med af arbejdere og dronning.
Af alle de 7 almindeligste humlebiarter i Danmark – nemlig Mørk og Lys Jordhumle, Stenhumle, Lille skovhumle, Hushumle, Agerhumle og Havehumle er kun de to sidstnævnte langtungede og Pocketmakers – resten langtungede Pollenstorers . Tungelængde spiller en rolle ved valget af tragtplanter – her er Agerhumlen meget alsidig – polylektisk eller generalist kalder man det på fagsprog.
I min have har den været at finde på blomsterne af æble, hindbær, men især på purpur torskemund, voksurt, knopurt, diverse pragtløg, kløver, fingerbøl og honningurt. Især i blomster med lange kronrør som fx fingerbøl og kløverarterne samt bælgplanterne har de langtungede Agerhumler og Havehumler fordele.
Som tidligere nævnt flyver Agerhumler ikke langt efter nektar og pollen, højest få hundrede meter – Dupont/Madsen kalder disse kortdistanceflyvere for “dørtrins-arter”.
Mange gange har jeg set dem flyve fra kassen direkte hen til de knap 2m fjerne honningurt-blomster og så med fyldte pollenbukser direkte tilbage til kassen igen. Det ville man aldrig se med Mørk eller Lys jordhumle – hvis ja – så er der sandsynligvis tale om en Havehumle.
Det er derfor vigtigt at du planter nogle humlebiplanter i din have og at der også helst i nabolaget er haver, parker etc. med passende blomstertragt. I år har jeg anlagt særligt mange bi-venlige stauder og blomster foruden de allerede anlagt æble espalier og bærbuskene. Se iøvrigt mine plantelister.
M.h.t. til mine 2 Agerhumle familier så har jeg indtil videre næsten indtrykket af at de ikke flyver ud af haven men finder nok føde her. I hvertfald føles det som om haven er fyldt med Agerhumler. Det er iøvrigt nogle godmodige “hyggelige” bier. Den ene kasse er så lille og mobil at når der er besøg af venner og familie – kan jeg uden videre (forsigtigt naturligvis – for ikke at vælte vokskrukkerne med flydende nektar) tage kassen og stille den på bordet – åbne denne – fjerne kapokken – og vise kolonien uden at de viser nogen som helst aggressiv adfærd. “Det er blevet min demonstrations humlebihus” se filmen under menuen videoer!! Det kan jeg ikke på samme måde med de Mørke jordhumler …..

Kilder:
http://wildbienen.de/huarten.htm
http://www.bombus.de
Danmarks humlebierHumlebier: Dupont/Madsen

Udgivet i Humlebier | Skriv en kommentar

4. Opdatering af mine 6. humlebi huse – 14. juli

Der er så gået knap 3 uger siden sidste opdatering og det er lang tid i humlebi verdenen. Der er derfor også sket en del siden sidst men lad os gennemgå humlebi husene fra en ende af.

Se også den 1.præsentationen
Se også 1. opdatering-af-mine-9-humlepensioner-4-juni
Se også 2. opdatering- 14. juni
Se også 3. opdatering – 24. juni

Hus nr 3 – Mørk jordhumle

Aktiviteten er aftaget yderligere og der ses nu kun en arbejder af og til. Dronninger flyver ikke mere til og fra dette hus så boet er ved at gå i opløsning. Dette er ganske normalt når dronningerne forlader reden. Der er dog stadigvæk en tydelig zirren når jeg roder i redematerialet og en enkel arbejder eller to kommer til syne. De vil nok dø inden for de næste uger. Der kan måske nå at produceres nogle droner. Sidste gang ytrede jeg frygt for at voksmøllarver måske havde invaderet boet – men det viste sig gudskelov ikke at være tilfældet. Da der er produceret flere nye dronninger fra familien må husningen siges at være succesfuld.

Hus nr. 2 – Mørk jordhumle 2

I sidste opdatering d. 24 juni af dette hus befandt familien sig på sit højdepunkt med nye dronninger der fløj ud daglig. I dag flyver dronningerne – dog ikke så mange som før – stadig regelmæssigt ud og ind. Der er stadigvæk mange arbejdere der flyver ud og ind så det er en stor og succesfuld familie. Familien er ikke gået i opløsning endnu da dronningerne stadig er der. 10 nye dronninger eller flere har den gamle dronning produceret så det lover godt for den næste sæson. Om der produceres flere dronninger er nok tvivlsomt – droner kan dog stadigvæk produceres af de hunlige arbejdsbier.
I de sidste par dage har det næsten konstant regnet så der har ikke været meget “flyvevejr” så for at afhjælpe sulten hos især dronningerne har jeg fodret med sukkervand i legoklodser. Sukkervandet er nemt at lave : 1 del almindelig sukker + 1 del frugtsukker + 2 dele koldt vand. Dette røres godt op indtil alt sukker er opløst og kan så derefter opbevares i køleskabet. Legoklodser er meget anvendt til formålet da pelsbierne ikke kan drukne heri. Endnu en god anvendelse af disse fantastiske klodser…Nedenfor ses en lille video med “fodringen” i hus nr. 2.

Ny dronning af mørk jordhumle “leger med Lego”..
Mørk jordhumle arbejder drikker af reagensglas

Hus 5 og 7 – Agerhumler

Begge familier udvikler sig videre – i et for agerhumlebier normalt tempo – dvs langsomt. Altid om morgenen kan man se 1-2 nye bier starte deres “jomfruflyvning” rundt om kassen for at forsvinde i de nærmeste Honningurt-, Linaria purpurea- eller Ysop-planter.
Begge disse familier har også fået deres “legoklodser” med sukkervand. Jeg mener skyndsomt at have set en ny dronning forlade hus nr. 5 . Som allerede nævnt er agerhumlebier langsomme i udviklingen – men man kan så også have glæde af dem helt hen til september-oktober….

Hus 4 – Hushumle

Allerede ved sidste opdatering var der kun ringe aktivitet. For en uge siden havde der ikke været ind- eller udflyvninger i flere dage så jeg besluttede at åbne mejsekassen for at se grunden til den relativ pludselige tilbagegang. Som sædvanligt holdt jeg Iphonen klar til at fange begivenheden på video og det blev som frygtet…. endnu et bevis på voksmøllenes dramatiske påvirkning af et humlebibo… Jeg frygtede det da mejsekassen trods humleklappe var utæt og en let sag for de raffinerede voksmøl at invadere. Selvom jeg profylaktisk havde behandlet med Bt. (Bacillus thuringiensis) så var det altså ikke nok. Se nedenfor hvad der ventede mig..

Voksmøllarver har gjort det af med hushumleboet ..

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Denne familie har ligesom mørk jordhumle nr. 2 udviklet sig enormt godt – endnu fri for de dødbringede voksmøl – blev der for en uge siden produceret flere nye dronninger som tog deres højtlydende brummende runder i haven. Altid en dejlig og livsbekræftende oplevelse at være vidne til. En film der viser lidt af det “leben” der herskede omkring klappen på det tidspunkt kan ses i nedenstående videoklip.

Nye dronninger ved hus nr. 4

Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Humlebiers livscyklus med Mørk jordhumle(Bombus terrestris) som eksempel.

Dette er nok “humlebien” – skulle et barn tegne en humlebi ville det nok tegne denne – sort med gule striber og en hvid hale.
Den Mørke jordhumle tilhører det såkaldte “terrestris-kompleks” af 3 lignende og svært adskillelige arter nemlig Pilejordhumle (Bombus cryptarum), Kravejordhumle (Bombus magnus) og Lys jordhumle (Bombus lucorum).
Sammen med Lys jordhumle er den nok den almindeligste humlebi og den man især lægger mærke til. De kan være svære at adskille fra hinanden. Lys jordhumle viser dog en lysere fremtoning idet båndene på bryst og 2. bagkropsled er citrongule og de to sidste bagkropsled helt hvide.
Mørk Jordhumle har generelt en mørkere fremtoning og er en af største humlebier vi har i Danmark, dronningerne opnår en længde på 20-23mm hvorimod Lys jordhumle er lidt mindre med 18-21mm. Arbejderne – de ubefrugtede hun-bier varierer typisk imellem 11-17mm – den første generation er meget lille se foto nedenfor. Dronerne, de frugtbare han-bier er generelt større med 14-16mm og fremviser en rund halespids – de har heller ingen brod og kan derfor ikke stikke imodsætning til dronninger og arbejdere. Disse har ikke modhager og kan derfor ligesom hvepse stikke flere gange – men de gør det meget sjældent – kun hvis man træder på dem eller ved et uheld kommer til at klemme dem. Jeg har endnu ikke oplevet at de ville stikke – selv ikke ved forsigtig inspektion af redematerialet i redekasserne.

Mørk jordhumle hører til gruppen af korttungebier som har en kort sugesnabel som de bruger til at suge nektar op med. Dette har betydning for valget af blomsterplanter idet den ikke så let kan få fat i nektaren fra blomster med lange kronrør som fx ridderspore og stormhat hvilket langtungebierne Havehumle (B. hortorum) og Agerhumle (B. pascourum) kan. Sidstnævnte flyver til gengæld højest nogle hundrede meter efter pollen og nektar hvorimod Mørk jordhumle kan søge så langt som 2 km fra boet og næsten aldrig i nærheden af dette. Så hvis man har redekasser med Mørk jordhumle er de næsten aldrig at finde i ens egen have hvilket sansynligvis er for ikke at henlede potentielle fjenders opmærksomhed på reden. En erfaring jeg selv har gjort.
Livscyklusen for Mørk jordhumle og de andre humlebiarter begynder med en i sidste efterår befrugtet dronning som vinteren over har ligget i dvale 5-15cm nede i jorden på et tørt sted ikke langt fra dens fødested fx i et forladt musehul etc. Dronningen vågner fra sin dvale når temperaturerne første gang overskrider de 10-12grader – i milde forår kan det allerede være primo-medio marts. Hos mig i Flensborg kom de første til syne omkring 18-20 marts i år – det afhænger dog også af arten – Mørk jordhumle er tidlig imens andre arter fx Havehumlen først dukker op senere. Det er ofte kun 10-15% af sidste års nye dronninger der overlever til næste forår.
Jordhumledronningen vil nu først søge efter tiltrængt energi på især piletræernes blomster (“gæslinger”) som er rige på nektar og pollen. Især Selje-pil (Salix capréa) udgør en vigtig energikilde i det tidlige forår. Jeg selv er så heldig at naboen har en Selje-pil stående bare 10m fra mine kasser. Ofte fløj mine dronninger direkte fra kasserne til denne pil de første 14 dage da den blomstrede…Derfor skal vi plante mere pil – også af hensyn til de mange andre insekter der lever på og af dette træs blade og blomster!!!Se iøvrigt plantelisterne
Umiddelbart efter fødesøgningen begynder dronningen sit søgeflyv efter egnede redelokaliteter. Disse vil for jordhumlebiernes vedkommende ofte være forladte musehuller med lune musereder eller kompostbunker – for det meste under jorden dog ingen regel uden undtagelse – min Mørk jordhumle nr. 1 indlogerede sig nemlig umiddelbart efter en musvits første æg i spurvekassen. se film sek25/30. De indtager også gerne kunstige redemuligheder i form af opstillede humlebi-kasser som netop i indretningen forsøger at simulere en muserede se mine humlekasser.
Efter fundet af egnet rede begynder dronningen at samle nektar og pollen ind, hvilket kan ses på de fyldte pollenbukser hos den hjemvendte dronning. Umiddelbart efter laver hun de første yngleceller og nektarkrukker af udskilt voks. I ynglecellerne lægger hun æg og i nektarkrukkerne opbevares nektar til foråd. Efter en periode på ca. 21 dage efter æglægningen kommer de første små arbejdsbier – ubefrugtede hunner – frem efter at have gennemgået et larve- og puppestadium hvor dronningen delvis har varmet æggene og fodret larverne. De første bier typisk 6-8 styk. begynder at samle nektar og pollen og nogle bliver udelukkende i reden og hjælper dronningen med ynglen. Dronningen flyver nu kun ud nogle få dage endnu for derefter udelukkende at blive i reden og hellige sig yngelplejen. Nu er den første kristiske fase afsluttet idet en enkelt eller to arbejdere kan undværes – dronningen derimod ikke – hele humlestatens eksistens afhænger af hende idet hun bærer på alle de befrugtede æg som er grundlaget for hele statens kommende arbejdere, droner og nye dronninger.!
Efterhånden som sæsonen skrider frem udvikles staten med flere og flere arbejdere som tiltager i størrelse og 200-400 individer kan være resultatet for jordhumlebiernes vedkommende. I mellemtiden har dronningen anlagt yngleceller med kønnede individer – nye dronninger og han-bier/droner. Nu har staten nået sit klimaks og dronningen ophører med at producere æg – dette mærker arbejdsbierne og et mytteri begynder. Enten stikkes dronningen ihjel af sine egne “døtre” eller forvises fra reden. Hårdt og brutalt kan man sige. Hendes opgave er løst – hun har produceret nye dronninger og droner. Dronerne forlader reden og kommer aldrig tilbage igen men søger efter andre nye dronninger at parre sig med og dør efter få uger. De nye dronninger bliver i reden og flyver ud for at parre sig med fremmede droner samt at samle nektar og pollen for at tillægge sig et fedtlegeme som energilager for vinterdvalen. De resterende arbejdere henter stadigvæk pollen og nektar ind så længe de nye dronninger er i reden. Herefter dør de langsomt og staten bliver mindre og mindre for til sidst helt at gå i opløsning.
De velnærede parrede nye dronninger søger herefter i efteråret når temperaturerne nærmer sig frysepunktet et passende tørt sted nede i jorden og livscyklussen er hermed afsluttet. Dette er den ideale situation men mange humlebikolonier når ikke så langt – mange farer i form af fugle, parasitter, insekticider og mangel på blomstertragt stopper udviklingen inden.

Kilder:
http://wildbienen.de/huarten.htm
http://www.bombus.de
Danmarks humlebier
Humlebier: Dupont/Madsen

Udgivet i Humlebier | Skriv en kommentar

3. Opdatering (lille) af mine 6. humlebi huse – 24. juni

Se også den 1.præsentationen
Se også 1. opdatering-af-mine-9-humlepensioner-4-juni
Se også 2. opdatering- 14. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus nr 3 – Mørk jordhumle

Efter sidste opdatering d. 14 har jeg nu 6 relativ intakte humlefamilier. Sidst fløj dronningerne regelmæssigt ud og ind af mørk jordhumle hus nr 3. Aktiviteten er siden tydeligvis aftaget – dronningerne flyver stadigvæk regelmæssigt men antallet af arbejdere bliver færre og færre. Åbnede for kassen for nogle dage siden og undersøgte nærmere men selve reden lå godt gemt i bunden af kassen og ville derfor ikke rode nærmere – så godt nok nogle hvide larver som jeg først antog for de frygtede voksmøl. Efter at have sprøjtet med Tb – kiggede jeg igen idag og så stadigvæk larver – så det er ikke voksmøl – men måske en form for fluelarver. Er dog glad for at der er fremkommet en del nye dronninger fra denne familie. Efter den høje Zirren at dømme er der stadig godt med humler – så måske udklækkes yderligere dronninger inden den gamle dronning og de sidste arbejdere dør.

Hus 2 – Mørk jordhumle 2

Arbejder med fyldte “bukser”

Allerede ved sidste opdatering havde denne familie udviklet sig enormt og den udvikling er fortsat lige siden. Der er bogstaveligt talt trængsel ved lågen nu. Det skyldes ikke mindst at der er udklækket en hel del dronninger som jævnligt valfarter ud og ind hvilket understreges af flg episode: belært af tidligere problem med at holde netop denne redepapkasse tæt så ingen humler skulle fanges i mellemrummet imellem ydervægge og papkasse valgte jeg atter i dag at lette på dækpladen – jeg hørte også en dyb summen – sikkert ventilering pga det varme vejr tænkte jeg, men så lettede ikke kun én ny dronning men hele 7-8 dronninger på en gang. Jeg blev mildest talt overrasket – “hvem kan også prale med at blive omsværmet af 7-8 unge dronninger på en gang”?????;-) Pludselig var det som om hele haven var fyldt med cirkelflyvende brummere – Glædelig overrasket over så mange nye dronninger meldte sig snart et problem – hvordan ville nogle af disse kunne finde indgangen til kassen igen når de nu ikke havde lavet et orienteringsflyv ud fra denne? Jeg åbnede resolut ventilhullerne og åbnede papkassen helt indvendig så de kunne finde tilbage i reden. Satte video op for at se hvordan det ville gå. Efter en time var halvdelen kommet ind ad “hoveddøren” og resten fundet vej igennem ventilhullerne efter en del søgen rundt om kassen. I aften lukkes først papkassen så ventilhullerne – jeg tør ikke tænke på hvordan jeg ville have haft det hvis jeg havde opdaget en hel bunke døde dronninger i bunden af kassen ved slutningen af sæsonen……..
Videoen her viser tydeligt trængslen omkring “klappen” samt hvor godt denne familie passer på – hele tiden er der en vægterbi der kravler ud og kontrollerer og ind igen – imens kommer den ene fuldt lastede arbejder med fyldte pollenkurve med pollen i alle farver – fint afspejlende den righoldige blomstertragt der hersker netop nu..

Hus 5 og 7 – Agerhumler

Begge agerhumlefamilier går det godt – efter inspektion i begge at dømme er der megen yngel på vej i alle stadier – masser af kokons, nektarkrukker og pockets(lommer med larver). Endnu har jeg ikke set nogle nye dronninger – kun den “gamle” dronning men agerhumler er gemytlige og rolige bier der tager sig god tid – man har også glæde af dem helt hen i oktober måned hvor andre humle-arter for længst er “færdige”..Efterhånden fyldes min have af disse – det er meget lokale bier – besøger blomster helst indenfor 100m afstand fra boet.

Agerhumlerede nr. 2 – med en arbejder siddende på en “pocket” tv og den gamle dronning tv for oven.

Hvis man skulle vælge nogle humlebier som demonstrationsobjekter så disse agerhumler..se min lille humlefilm optaget igår af netop ovenstående rede nr. 2.

Hus 4 – Hushumle

Her går det efterhånden mod enden der er ikke megen liv mere – enkelte arbejdere flyver stadigvæk. Har haft videoen på og der var på 2 timer kun 3 ind og udflyvninger. Der er produceret flere dronninger og mejsekassen er meget lille, utæt og hænger et varmt sted – så det er vel ok….

Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Gode ét- og flerårige humlebi planter til humlebi-haven

Som beskrevet i et tidligere indlæg kan man gøre meget for områdets humlebier ved at vælge de rigtige planter til sin have. Der er mange at vælge imellem og det kan være svært træffe den rigtige beslutning – især når det gælder flerårige planter – man har jo ikke ligefrem lyst til at grave stauden, busken eller træet op igen en eller flere gange – desuden er det jo heller ikke helt billigt i længden.
Så hvorfor ikke – når man nu er så humlebiinteresseret – vælge de for ens egne forhold rigtige humlebi-planter.

Agerhumle på Linaria purpurea
 

Hvad skal man så kigge efter? Her er nogle vigtige kriterier:
1. Store nektar og pollenværdier – da bierne har brug for megen energi(nektar) og pollen(protein) til vækst.
2. Sørge for en gennemgående blomstring hele sæsonen igennem dvs. fra marts til oktober – især er månederne mart-april vigtige for de redesøgende dronninger og september-oktober for de nye dronninger for at tillægge sig et tilstrækkeligt stort fedtlegeme for at kunne overleve vinteren i sit vinterhi i jorden. De andre måneder er der som regel en overflod af nektar- og pollenleverende blomstertrakt – i hvertfald i byerne – i landmandens udstrakte korn- og majsmarker er der ikke meget at hente…..
3. Vælge deciderede humlebiplanter hvis man bor i nærheden af en biavler hvor “hans” bier “betjener sig af ens madkammer” og konkurrerer med humlebierne.
4. En-eller flerårige planter er dels et spørgsmål om smag og behag samt ens pladsbegrænsninger. Har man en stor bondegårdshave med stauder, bærbuske og frugttræer samt evt. nogle piletræer så er man godt stillet og behøver ikke at bekymre sig ret meget. Anderledes ser det ud hvis man kun har en altan med altankasser til rådighed.

Nedenfor er en planteliste for ét-og flerårige humlebi planter som netop tager højde for ovennævnte kriterier og skulle gøre det lettere og træffe de for ens forhold betragtet – rigtige valg. Listen er oversat med venlig tilladelse fra Elke Reuss www.hummelgarten.ch.

oversættelse-alle-humleplanter-i-humlehaven

Udgivet i Humlehaven | Tagget , , | Skriv en kommentar

2. Opdatering af mine 8. humlebi huse – 14. juni

Netop hjemvendt fra en uge i sommerhus ved Stillinge Strand ca. 10km NV. for Slagelse var jeg spændt på hvordan det var gået de 8 familier i mellemtiden. Alle planter så friske ud efter de seneste dages regn – man kan næsten ikke forestille sig hvor meget blomster og ukrudt kan udvikle sig i løbet af en uge under gunstige betingelser. Nå men til humlerne….

Se også den 1.præsentationen
Se også 1. opdatering-af-mine-9-humlepensioner-4-juni
Se også 3. opdatering – 24. juni
Se også 4. opdatering – 14. juli

Hus 1 – Mørk jordhumle 1

I morges blev jeg snart klar over at det stod helt galt til i “Spurvekassen” – mørk jordhumle nr. 1. Der fløj ingen bier overhovedet – og da jeg ikke havde set nogle ved 14.00-tiden besluttede jeg mig til at hente stigen og afmontere spurvekassen. Hurtigt af med skruerne og jeg fik vished for mine bange anelser – det meget omtalte og frygtede voksmøl Aphomia sociella havde været på spil – da jeg åbnede frontbrættet løb 4-5 fede ca. 4cm lange møllarver rundt i reden. Så fik jeg da gjort den oplevelse – film her
En trøst er dog at jeg ugen forinden så flere nye dronninger forlade reden – så måske har dronningen alligevel haft held med at videreførelsen af generne til næste generation…….om eftermiddagen så jeg nemlig et par nye dronninger der kredsede om stedet hvor kassen havde hængt. Nye dronninger bliver ofte længere tid i reden og forlader ikke reden for altid ligesom dronerne gør.
NB. Efter adskillelsen og fjernelsen af kassen ude på græsplænen – så jeg den gamle dronning helt udmattet kravle rundt ude på græsplænen – kort tid efter døde hun. Se foto af ny dronning fra foråret sammenlignet med den gamle slidte dronning – de to gule bånd kan kun anes.

Øverst. Ny dronning fra foråret – Nederst gammel slidt dronning nr. 1

Hus 2 – Mørk jordhumle 2

Mørk jordhumle har udviklet sig enormt – det er huset med mest trafik ud og ind. Det ser lovende ud selvom endnu ikke er udklækket nye dronninger endnu – men det må snart komme. For en sikkerheds skyld og efter oplevelsen med voksmøllarve-angrebet på hus 1 har jeg truffet mine forholdsregler – nu har jeg sprøjtet med et biologisk sprøjtemiddel (tilladt i økologisk landbrug imod larver af kålsommerfugle) Bacillus thuringiensis (B.t) som er en bakterie der bevirker at larverne straks ophører med at spise og dør efter 3 dage. Dette sværger mange humle-og bi-entusiaster til. I hvertfald vil jeg så vidt muligt kontrollere noget oftere….

Hus 3 – Mørk jordhumle 3 (den skikkelige)

Her flyver de nye dronninger ud og ind – laver deres orienteringsflyv – kommer tilbage og har deres begynderproblemer med klappen – HVOR ER DET SKØNT at høre de store BRUMBASSER igen efter halvanden måneds fravær -disse potentielle beboere af næste års humlekasser – her ses et lille 20 min underholdende sammendrag i denne video..”Queen-time”…

Hus 4 – Hushumle

Her flyver imellemtiden også dronninger – se video – her har jeg efter oplevelsen med Hus 1 haft mine bekymringer – for det er ligeledes en utæt fuglekasse – godt nok med humleklap men meget udsat for voksmøllet og den hænger kun få meter fra Hus 1. Her har jeg også brugt B.t – men her som med hus 1 er det umuligt at kigge i kassen og kontrollere. Iøvrigt er det den mest aggressive humleart – det har jeg dog ikke bemærket endnu – men det kommer måske efterhånden som folket udvikler sig.

Hus 5 –Agerhumle 1 (carport-humlen)

Her ser det også godt ud – de lever deres imellemtiden skjulte tilværelse bag et væld af blomster og æblegrene – dette er kun godt da klappen vender imod vest så der er skygge for den ellers så kraftige eftermiddagssol. Selve kassen står jo køligt i carportens skygge….Har også fået T.b som ikke skader humlebier og deres yngel overhovedet..

Hus 6 – Lille skovhumle 1

Ved sidste opdatering var aktiviteten allerede aftaget kraftigt – så jeg regnede ikke med at se nogle bier overhovedet her efter en uge – med videoen kunne jeg dog iagttage at en arbejder og måske ny dronning fløj ind og ud af og til. Jeg besluttede mig for at kigge nærmere i kassen. Det var hvad jeg så – se video
Senere på dagen gjorde jeg denne tilfældige og helt specielle iagttagelse/optagelse…. En snyltehumledronning kom brummende forbi – først troede jeg det var en lille skovhumle dronning – men underlig langsom adfærd og så en lys hale og lys krave…Iphonen hurtigt frem og så blev der atter en speciel video ud af det (undskyld den urolige hånd) – video
Her er tale om et angreb fra Skovsnyltehumlen (Bombus sylvestris) – som netop snylter på lille skovhumle – den ligner denne en del – men adskiller sig fra denne med fl. kendetegn. Mørke vinger – pansret hår-fattig krop, krum halespids – rundt hoved samt ingen pollenkurve. Alle kendetegn som med tålmodighed kan ses på videoen.
Snyltehumler er interessante humler – jeg vil dog sige som om vindmøllerne – gerne andre steder men ikke netop i min have. Det er humlebier som med evolutionen har udviklet en “gøge-adfærd” – på tysk hedder den derfor også meget kendetegnende – “Kuckuckshummel” eller “Gøgehumle”.
Jeg vil på et senere tidspunkt og sted her på blok’en fortælle nærmere om disse – men kort fortalt: Snyltehumledronningerne kommer frem senere på foråret når dens værter har fået de første arbejdsbier. Hver art snyltehumle har deres foretrukne vært. De lugter sig frem til værternes reder – trænger ind i deres reder og alt efter værtens udvikling og adfærd anvender de forskellige raffinerede strategier. De kan skjule sig i boet og tilegne sig dets lugt. Tage kampen op med værtsdronningen og dræbe denne eller dominere denne – kan også selv blive dræbt eller forjaget. Lykkes besættelsen – lægger snyltedronningen sine æg i dronningens ægbeholdere og lader arbejderne passe disse og forsyne disse med nektar og pollen. Ud kommer nu kun snyltehumledronninger og droner – ingen arbejdere.

Hus 7 – Agerhumle 2

Agerhumle nr 2 udvikler sig ligeledes efter planen – langsomt men sikkert som nu agerhumler gør – til gengæld skulle man så kunne have glæde af dem helt hen til oktober siger de vise humleentusiaster – de er som sagt hyggelige at have med at gøre – man har indtrykket af, at de ikke bevæger sig uden for haven og at man kender næsten hver og en. De burde kaldes “hushumler” i stedet for agerhumler og hushumler “træhumler” i stedet for hushumler (Det gør sidstnævnte også i Tyskland, Østrig og Schweiz).
Der findes også en mørk form af Agerhumlen – “sjællænderen” som ses øst for Storebælt – havde netop i forløbne uge lejlighed til at filme den – se video her
Hos os har vi til gengæld de flotte rødbrune “jyder”…

Hus 8 – Mørk jordhumle 4

Den sidst tilkomne mørk jordhumle udvikler sig stadig og her er ikke meget mere at berette – de første dronninger ventes nok tidligst om 8-10 dage hvis at går godt – hvis voksmøllet eller en snyltehumle kommer i vejen. Indtil nu har humleklapperne holdt stand… for en sikkerheds skyld også Bt i reden – ellers lavendelolie omkring udluftningshuller og indgange hvor bi-duften er mest koncentreret…

Udgivet i Humleindkvartering | Skriv en kommentar

Linkliste-literatur

De bedste bøger om humlebier (5.7.2020):

Hvis man vil forsøge sig med humlebier i egne kasser kommer man ikke uden om disse tre bøger – især førstnævnte bog af Eberhard v. Hagen/Ambros Aichhorn indeholder megen viden og et helt livs erfaring med de enkelte humlebiarters adfærd og egenart. Desuden forklares den aktive og passive indkvartering af humlebier samt de farer og risici i form af snyltere, parasitter og skadedyr humlebier er udsat for – hvordan man kan forebygge hh minimere farerne for humlebiboet samt hvilke planter humlebier elsker.

Den anden bog fra Dave Goulson blev bestseller i mange lande verden over år tilbage. Med rette – den har inspireret mig og mange andre til denne hobby igennem dens godt skrevne og uforbeholdne kærlighedserklæring til de små hyggelige skabninger…

Humlebier af Yoko Luise Dupont & Henning Bang Madsen, Natur og Museum nr. 1, 2010,
Hæfte om de danske humlebiarter, deres livscyklus og levevis. Det bedste der er skrevet om humlebier på dansk.

Links til gode sider om humlebier og andre vilde bier:

Specielt for humlebier:

Danske sider:
Danmarks humlebier.dk
Dansk side om humlebier hvor der kan hentes megen god viden om humlebier — desværre ikke opdateret siden 2014….

Tysksprogede sider:

http://www.wildbienen.de/huarten.htm
Denne side giver en meget detaljeret beskrivelse af alle forhold der vedrører de enkelte humlebiarter. Dette gælder iøvrigt også alle de andre vilde bier.

http://www.bombus.de
Giver ligedes en beskrivelse af de enkelte arter men er især interessant pga. vejledningen i alt hvad der vedrører humlebikasser, deres opbygning, opstilling samt ikke mindst hvordan man får kasserne beboet – passivt såvel som aktivt.

Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs, Deutschlands und der Schweiz af Francis Gokcezade – Diplom-opgave til bestemmelse af humlebiarter ud fra der pelsfarver.

Das Hummelhaus
Rigtig god og professionel side af Harry Abraham – en af pionererne på området – alt der vedrører humlekasser, skadedyr og humleklapper – inkl. salg af disse.

Nabu Niedersachsen pendanten til Danmarks naturfredningsforening kommer med beskrivelser af de vigtigste humlebiarter i Nordtyskland.

Naturgartenfreude.de
God side af Werner David vedrørende vilde bi- og humlebiarter med forum og shop

Engelsk sprogede sider:

https://www.bumblebeeconservation.org/white-tailed-bumblebee-species/
The Bumblebee Conservation Trust – engelsk organisation netop stiftet for at redde humlebierne – Er foregangsorganisation for mange andre humlebirelaterede organisationer – fx nedenstående..

Bumblebee monitoring scheme
En lignende irsk side med lignende aktiviteter og formål som ovenfor.

Norsk side:

La Humla Suse
Norsk organisation der varetager de vilde biers tarv og samarbejder med de nedenstående danske organisationer/foreninger.

Danske sider:

Plan Bi
En dansk organisation der varetager de vilde biers tarv.

bieridanmark.dk
En anden dansk organisation der ligeledes varetager de vilde biers tarv.

vildebier.dk
En side, der formidler information om Danmarks vilde bier.

Blogs om humlehave og -blomster

Aktion Hummelschutz
Foruden generelt om humlebier bør fremhæves ranglisten for humleplanter hvor de enkelte blomsterplanter rangeres ud fra pollen-/nektarudbytte afhængig af årstiden.

http://hummelgarten.ch
Elke Reuss fra Schweiz har lavet en blog for have- og  humlebi-entusiaster med flotte fotos og især hendes plantelister “Hummelparadis” som jeg til dels har oversat til dansk – er et blik værd når humlebi haven skal anlægges.

https://www.mellemhaver.dk

Haveside med ode tips og en frøbørs hvor man kan udveksle frø.

YouTube videos :

Der Hummeldoktor – min absolute yndlingsvideo af Eberhard v Hagen (forfatter til bogen: “Hummeln”)

Bi- og  humleplanter hh anlæggelse af have af Markus Burkhard

Flere links vil komme – der tages ingen garanti for “døde” links – opdateret 5.7.2020

Udgivet i Medier | Skriv en kommentar