De bedste humlebi-planter i min have 2020

Hvilke blomsterplanter var så årets humlebi-magneter i min have og hvilke ikke???
Ja jeg startede med at læse diverse litteratur om emnet i sommeren og efteråret 2019 og det resulterede i mange indkøb af egnede humlebistauder hos lokale planteskoler og netbutikker. Køb af et anseeligt antal frøposer fra ind-og udland. Forspiring og kultur på loftet i spirebakker og vækstlys. Desuden blev flere kvadratmeter tag inddraget til beplantning af en lille “kløvermark” med rødkløver og plænen tilsået med hvidkløver.
Forventningerne var derfor store til min første humlebi-sæson. Der kom mange blomster og flere bier end ventet… Se også indlæggene under “Humlebi-indkvartering”

Da min have kun er ca. 450m2 stor er det vigtigt for mig at tilgodese kriterierne oplistet i tidligere indlæg – altså..
– Store nektar og pollenværdier
– Gennemgående blomstring hele sæsonen
– Valg af overvejende humlebi-planter
– Tilpasning til ens pladsmuligheder
Dertil var Elke´s plantelister en stor hjælp.

Nedenstående ses en kort videofrekvens af de sidste blomstrende planter i haven med den sidste humlebi år 2020. Dette er overraskende nok en Mørk jordhumlebi (B. terrestris) som fortsatte sin daglige fouragering en måned efter at den sidste Agerhumlebi( B. pascourum) forsvandt. Det er ellers sidstnævnte art der “lukker og slukker” sæsonen.

Den sidste humlebi i haven i år – overraskende nok en mørk jordhumlebi i Texas salvie – Salvia farinacea d. 9. november

Favoritter 2020

Knopurt blev meget besøgt af især Agerhumledronninger – få bier og blomster længe

Absolut en af favoritterne – meget besøgt af alle humlebierarter – også honningbier – blomster meget længe!!

Flot blomsterflor – især besøgt af Jordhumle, Hushumle (B. hypnorum) og Stenhumle – blomstrer mange måneder ved jævnlig afklip af blomsterstande

Dette er en af de bedste humlebiplanter overhovedet. Dekorativ – de små blomster springer ud succesivt over en meget lang periode – Stenhumlebiers(B.lapidarius) og Lille Skovhumlebiers(B. pratorum) absolute favorit.

Honningurt selvfølgelig – må ikke mangle i haven – flittigt blomstrende – flittigt besøgt af alle humlebier – og bier! Jeg har sået den i 3 omgange med en måneds mellemrum – sidste gang i juli!

Agerhumlens yndling – og uden konkurrence fra honningbier! Blomster tidligt og hos mig 2 gange – har samlet de store frø til udsåning næste sæson…

Hjulkrone er ligesom honningurt en populær humlebiplante der ikke må mangle i haven – kan ligeledes sås i flere omgange. Bdlomstrer grundet vejret stadigvæk i haven medio november.

Havehumlens (B. hortorum) absolutte liebling da der kræves en lang tunge for at nå nektaren og pollen. Blomsterne udvikles over en lang periode. Flot plante og selvformerende!!!Her kommer honningbien kun sjældent….kun Havehumlebiens dejlige dybe brummen høres her…

Den sirlige og elegante flerårige Purpur torskemund blomstrer fra tidlig forår til sent efterår og altid flittigt besøgt af især Agerhumlebier – risikabelt ser det ud når de store jordhumlebier lander….

Stokroser er prægtige og store stauder med megen pollen til Jordhumlebierne – blomstrer relativt sent men til gengæld længe- her i november blomstrer stadig en lysegul sort hos mig.

Jeg har de pastelfarvede gule, pink og røde – alle åbne sorter – det er vigtigt! Bliver regelmæssigt besøgt.

Gule og røde sorter har jeg – kun humlebierne kan finde ud af at åbne skatkammeret med pollen og nektar.

Monarda er en flot langblomstrende staude som pga. sine lange kronrør overvejende tiltrækker humlebier og sommerfugle..

Denne basilikum blomstrer endnu – ét årig – Agerhumlebi-magnet. Ikke selv formeret – købt for billig penge i det lokale gartneri..Pladsen i højbedet er allerede reserveret til denne staude næste år….

Purløg i højbed er uundværlige i husholdningen – og ikke mindst i humlebi-haven. Sammen med mange løgsorter iøvrigt meget omsværmet i blomstringsperioden.

Ærenpris er en elegant staude – havde købt en enkelt – andre selvsåede er på vej.

Meget populær hos Agerhumlebier – når man selv sår denne tror man først ikke at den vil blive til noget – men pludselig udvikler den sig stærkt..

Købte en enkelt ridderspore som heller ikke skuffede – har allerede købt frø til flere forskellige sorter til næste år.

Min lille “koloni” af hindbær giver nok til flere glas dejlig marmelade – men er også en udmærket pollen- og nektargiver til især Agerhumlebier og som her Lille skovhumle – skærer man halvdelen tilbage – så får man både tidlige og sene hindbær…

Denne prægtige staude blomster længe med kæmpe “hatte” og tiltrækker mange insekter iøvrigt.

I en gruppe på 10 styk eller mere er denne løgplante et decideret blikfang – ikke kun for mennesker – også for Stenhumlebier og Lille skovhumlebi.

Sommerfuglelavendel blev købt på et lokalt gartneri på tilbud efter et andet eksemplar var “tørret ud” for mig. De er lidt vanskelige – kun lidt vand og så nedefra…
Agerhumlebierne er meget glade for de meget nektarrige blomster – mange blomsterhovederne klistrer ligefrem.

I år blev mine solsikker ikke frekventeret så ofte. Jeg formoder at planterne så at sige skulle konkurrere om opmærksomheden med de omgivende og meget frekventerede Linaria, Monarda og Anisisop….??

 • Ligeledes skal her nævnes krybende læbeløs (Ajuga reptans), katteurt (Nepeta), Almindelig torskemund (Linaria vulgaris) samt Lægekulsukker (Symphytum officinale) som jeg først vil have glæde af næste år.

Liste over mine andre humleblomster, stauder, buske og træer.

Store forventninger havde jeg til min lille 7 m2 store “rødkløver mark” på værkstedstaget – hver en kvadratmeter skulle jo udnyttes. Af de ca. 21 m2 skulle en stribe på 7x1m afprøves. Som det ses voksede kløveren i begyndelsen fint – drypslanger var udlagt med automatvanding for at understøtte de tørkefølsomme planter.
Det varede helt hen til juli-august før de første blomster viste sig og det kun i relativ ringe antal. Jeg tror og håber at næste år vil kløveren være mere robust, blomstre tidligere og mere frodigt.
Hvidkløveren sået i græsplænen bredte sig hurtigt og blomsterne blev fint besøgt.

Man skal starte tidligt med såning af artiskok hvis det skal komme til blomstring samme år. Det blev til 5-6 stk. prægtige blomsterhoveder, men så sent, at kun få humlebier fik glæde af dem.
Til gengæld skød de igen efter afskæring og nu har jeg en halv snes fine skud som så forhåbentlig blomstrer tidligere og mere righoldigt næste år.

Juleroser i hvid og blå – blomstrer januar-februar – er ofte afblomstret før humlebidroningerne rigtigt viser sig. Fotoet af den hvide rose i knop er taget så sent som dags dato d. 19. nov. Det milde klima snyder atter planten.

Som tidligere nævnt købte jeg utallige blomsterfrø hjem fra in- og udland. Kardebolle og Almindelig slangehoved var nogle af dem – det er 2-årige planter og de er kommet prægtigt – fylder også meget i haven. Næste år glæder jeg mig sammen med humlebierne til at de endelig skal vise et blå-rødligt blomsterflor.
Her står en tæt koloni af øverst Kardebolle og nederst Slangehoved. Næste år vil yderligere supplere med den 1årige sort.

Echium familen – her ses i forgrunden endnu en koloni 1. års Slangehoveder – forgrunden overvejende 2. årige Echium vulgare og i baggrunden Echium pininana. Sidstnævnte staude kan sætte flere meter høje blomsterstande op bl.a. i UK hvor klimaet er mildt. Stammer oprindeligt fra de Kanariske Øer. Lad os nu se om jeg kan holde liv i den til sommer? Spændende er det i hvertfald. Er nu 80cm høj og kræver frostbeskyttelse…

Endelig må Almindelig lungeurt (Pulmonaria officinalis og Pulmonaria saccharata) heller ikke glemmes.
Nederst anes Broget lungeurt saccharata som blev købt – de nu meget dominerende officinalis fik jeg som små blomsterplanter af en ven i foråret mens de blomstrede. De tørrede næsten ud, men humlebierne var glade for dem. Derefter revancherede de sig med store nye skud og sideskud – forventer mig meget af dem til næste år!!!

Fingerbøl er som allerede nævnt en af mine favoritter som jeg gerne vil have flere af – det er heller ikke svært da den danner tusindvis af frø og det er derfor ikke svært at få nye planter – de dukker op overalt – man må så grave dem op rettidigt og placere dem hvor de ikke er i vejen. Desuden skyder de gamle planter igen efter at man har fjernet blomsterstanden. Her ses sådan en.

Mandstro med besøg af Lys jordhumlebi – blev besøgt regelmæssigt af alle bier – vil ikke ubetinget kalde den en humlebi magnet – men smuk blå farve har den!

Lonicera purpusii – “Honeysuckle” – Winter Beauty eller bare Winter Heckenkirsche. Kært barn har mange navne. Denne fantastiske velduftende og meget tidligt blomstrende busk viser sine blomster allerede fra jan-marts og er meget omsværmet af humlebidronningerne. De tidlige af slagsen har på dette tidspunkt ikke engang nektarkilder som krokus og Seljepil.
Jeg så den i haven hos en bekendt sidste forår – 7-8 humlebi-droninger samlede nektar samtidig på den lille busk !! Den busk måtte jeg have!!
Foruden købet af én busk har jeg nu fået yderligere 2 aflæggere af min bekendte….

Kirsebær kornel – Cornus mas er en anden meget tidlig gult blomstrende busk. Foruden at levere nektar til humlebidronningerne på et ellers blomsterfattigt tidspunkt producerer den også meget vitamin C -rige bær.
Busken købte jeg sidste år – har efterfølgende læst at den først sætter blomster på 5 år gamle grene – så jeg må nok væbne mig med tålmodighed…

 • Andre bærbuske/træer der er plantet i år er solbær, morbær, aronia, mandelpil (Salix triandra) som udmærker sig ved successivt at blomstre sammen med nye skud. Man skal vælge en han-plante for at nyde de flotte gule han-rakler.
 • Mangeårig 3m høj (alt for høj) Vedbend hæk. Den blomstrer sent og bier, hvepse, fluer og andre insekter summer rundt her i september-oktober. Dog har jeg ikke set mange humlebier i blomsterne – men det er også sent. Vedbend er svær at tøjle, så man skal klippe den tæt. Humlebidronningerne er dog glade for den, idet de gerne søger efter musereder i den om foråret – jorden er meget tør under den og jeg har desuden på fornemmelsen, at de nye dronninger søger efter vinterkvarter her…
 • Krokus – her gælder det samme som for juleroserne – begge var altså ingen succes hos mig – i år i hvertfald.
 • Perlehyacinterne viste sig senere og blomstrede længe og var til stor glæde for især Agerhumlebi-dronningerne og de vilde bier.
 • Akelejer havde jeg købt en enkelt af og var velbesøgt så længe den blomstrede – har købt et par breve med frø af forskellige sorter som skal afprøves næste år.
 • Kæmpeverbena blomster faktisk endnu – var gennemsnitlig besøgt.
 • Ferskentræet blomster som en af de første frugttræer og igen havde både dronninger og de prægtige røde ferskenblomster glæde af hinanden – så det blev til ca. 30 fine ferskner på det 1.5m store træ. Ingen honningbier bestøver på dette tidspunkt!!!!
 • Coxorange- og Elstar- æbletræerne var ligeledes til glæde for især Hus- og Agerhumlebidronningerne. Disse måtte dog dele nektaren og pollen med de vilde bier fra bi -hotellet over ferskentræet (se opstillingen her)
 • Enkeblomst købte jeg et enkelt lille eksemplar af – den blev besøgt af alle slags bier – stod lidt indeklemt blandt de dominerende Isop’er – har flyttet den til en mere åben plads nu.

Afslutningsvis skal det nævnes, at jeg yderligere har udvidet “blomsterstriben” – nu på garagetaget med 4x1m. Her skal der sås overvejende “tørkeresistente” urter.. Dertil i senere blogindlæg.

Dette indlæg blev udgivet i Humlehaven. Bogmærk permalinket.

2 Responses to De bedste humlebi-planter i min have 2020

 1. Elke skriver:

  A really great post and wonderful pictures ! I like especially the echium plants, they are so amazing.
  Greetings, Elke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *