Humlebi-sæsonen lakker langsomt imod enden

Vi befinder os nu medio juli og sæsonen for humlebier nærmer sig sin afslutning. Antallet af arbejdere er stærkt aftagende og de store nye dronninger høres og ses sjældent nu. De er for størstedelens vedkommende befrugtet og søger i denne tid deres vinterkvarterer 5-15cm under jorden et tørt sted. Kun de “sene” humlebier som agerhumlen ses i rigt antal – hos dem begynder dronningerne først at sværme ud i den kommende tid indtil helt hen i august. De sidste arbejdere kan ses langt hen i oktober. Arbejdere af mørk jordhumle og enkelte stenhumlebier ser jeg endnu i min have.

Status for mine humlebikasser 15. juli 2021

Som nævnt i sidste indlæg har de mørke jordhumlebier fra kasse 1 og 2 udviklet sig prægtigt. Alle har sendt dronninger på vingerne. De har været forskånet for voksmøllet indtil videre. Dette skyldes til dels, at begge familier er kraftige og posterer vagtbier ved indgangen til humlebiklappen – her kommer et voksmøl ikke uantastet forbi – sjovt at se om aftenen, hvordan 1-2 arbejdere konstant våger over indgangen. Disse familier er generelt meget vagtsomme og i modsætning til ager- og havehumlebierne inspicerer jeg ikke gerne disse familier uden en form for stikbeskyttelse. Jeg lavede en stor inspektion igår af samtlige kasser.
Hos 1. kasse var der stadigvæk u-udklækkede yngleceller samt store drone- eller dronninge-larver. Arbejderne samler stadigt flittigt ind her – så her vil vel stadigvæk være liv i denne familie til ind i august måned.

Mørk jordhumlebi kasse 1 medio juli 2021

Fra 2. kasse jordhumlebier er der fløjet rigtig mange dronninger for ca. 14 dage siden – man ser dem nu sjældent flyve ud og ind. Enkelte ses dog i kassen – resten har forlængst forladt reden og efter parring med en drone nu på jagt efter et passende vinterkvarter. Denne familie er dog større end 1. familie – enkelte u-udklækkede yngleceller kunne ses – dette vil dog ændre sig radikalt i løbet af de næste par uger – se videoen nedenfor.

Mørk jordhumle kasse nr. 2 med arbejdere ved indgangen

I min sidste beretning viste jeg et foto af 3. kasse med mørk jordhumle med kun få bier og en del u-udklækkede yngleceller – ved gennemgang af kassen igår – kunne jeg konstatere at sæsonen for denne families vedkommende var forbi. I kassen sås kun en enkelt lille arbejder tilbage. Der var dog stadig fyldte nektarkrukker tilbage, men denne familie udviklede sig dårligt, hvilket ses på den relativt lille rede. Kun i begyndelsen af sæsonen var der en normal flyvefrekvens. Så godt som alle yngleceller var dog klækket, men om det lykkedes kolonien at udklække nye dronninger er tvivlsomt – jeg nåede ikke at se det. Måske er dronningen gået tabt inden produktionen af dronninge-celler var startet?? Måske blev det kun til produktion af droner??? I kan jo selv bedømme det – se videoen nedenfor.

Slutstadiet af 3. mørk jordhumlebi familie medio juli 2021

Allerede i sidste blogindlæg nævnte jeg havehumlebiernes gode udvikling. Alle dronninger har for længst forladt reden og der flyver nu kun nogle få arbejdere – reden er ikke særlig stor, men det er normalt for denne art. Her varierer kolonistørrelsen imellem 60-120 individer, hvilket også er tilfældet her. Imidlertid kan humlebivoksmøllet Aphomia sociella ses “orme” sig rundt imellem ynglecellerne. At møllet har fundet vej skyldes ikke humlebiklappens manglende funktion – men derimod det hul som især de nye dronninger har bidt i tylten og som dækkede ventilationshullerne. Dette er sket i 3 af mine 6 beboede kasser i år. Se foto nedenfor
Hvis møllet først optræder når dronningerne er klækket er skaden ikke så stor – men et stort angreb kan med de grådige larver og deres spind hurtigt gøre kål på en hel koloni.

Hullet i tylten som dækker et af ventilationshullerne og hvor humlebi voksmøllet let kan passere

Hushumlebi kasse 1 var en af de 3 kasser med hul i tylten – dette gjorde dog ingen skade på folket da det skete relativt sent i forløbet efter at dronningerne var udklækket. Desuden var disse altid meget vagtsomme – altid vægterbier ved indgangene – jeg så flere skelletter af voksmøllet ovenpå kapokken hvilket taler sit tydelige sprog.
Denne bifamilie er uden tvivl den mest succesrige med mange dronninger på vingerne. Dette kan ses af, at kassen er fyldt til randen med yngleceller og at alle celler er blevet udklækket. Kassen har været forladt siden første uge af juli. Hushumlebierne har en hurtig udvikling. Nogle humlebientusiaster hævder, at det bliver de nødt til, da deres reder befinder sig over jorden og derfor er mere udsat for voksmøllet. Se inspektionsvideoen nedenfor..

Den “færdige” hushumlebi kasse nr 1 inspiceres ….

Hushumlebi familie 2 er den sidste af mine kasser jeg kort vil omtale her. Den har ikke været nær så kraftig som familie 1. Der er dog fløjet en del dronninger fra denne, men slet ikke så mange – til gengæld er der stadig lidt liv tilbage. De sidste halv snes arbejdere holder ud lidt endnu – der er stadigvæk ca. 10 u-udklækkede yngleceller som arbejderne ses ruge på – trods forstyrrelsen. Familien er dog sund uden angreb af voksmøl. Her havde bierne heller ikke bidt hul i tylten….
Det vil dog kun vare ca. en uge endnu – så snart de sidste nye dronninger er fløjet af reden og den gamle dronning død eller forjaget – går kolonien hurtigt i opløsning. Se videoen nedenfor..

Inspektion af hushumlebi familie nr. 2.

I mit næste blog-indlæg vil jeg vise en nærmere inspektion af de endnu “levende” familier og kommer med en sammenfatning af sæsonen 2021, samt implikationer for den kommende sæson 2022.

Dette indlæg blev udgivet i Humlebisæson 2021. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *