2. Inspektion af humlebikasserne

Det er en måned siden at jeg sidst kiggede i kasserne og optog video. Som forventeligt er der sket meget i den mellemliggende periode. Varmt vejr har gjort sit til, at humlebierne har kunnet samle den fornødne nektar og pollen. Varme dagstemperaturer og kolde nattemperaturer er gode humlebibetingelser. Voksmøllet flyver kun ved lune nattemperaturer. Her faldt temperaturerne i juni til begyndelsen af juli helt ned til 8 C˚.

Hushumlefamilierne (B. hypnorum)

Den tidlige art var også de først færdige. “Carportfamilien” holdt længst ud og nåede at producere rigtig mange dronninger som man fint kunne iagttage hver morgen i en 14 dages periode. Ved inspektionen var reden dog næsten ædt op af voksmøl. Ved den familie havde jeg ikke sat låge på – så det var ingen overraskelse. Efter at have destrueret alle voksmøllarverne (og det er nogle sejlivede bæster med deres stærke spind og destruerende afgnavning af kasserne) gik turen til næste hushumlefamilie som p.g.a. annekteringen af hussnyltehumler (B. norvegicus) hurtigt blev decimeret på bekostning af en hel masse hussnylte dronninger/-droner. Se familiernes tilstand i nedenstående korte filmklip.

2 Hushumlebi familiers status d. 14. juli 2023


Apropos snyltehumler – i Gederams (Chamaenerium angustifolium) som blomstrer overalt netop nu kan der nok ses den største artsmangfoldighed på hele året m.h.t. humlebier. Ved min tur langs kyststien ved Varnæs hoved samlede jeg denne drone/han af en Stensnyltehumlebi (B. campestris) op.

Stensnyltehumlebi han (B. campestris)

Havehumlefamilierne (B. hortorum)

Hele 4 familier blev det til i år. Alle lykkedes det at producere dronninger i forskelligt antal. Det lykkedes v.hj.a lågerne samt lidt vand-lavendelemulsion at holde voksmøllet på afstand.
Havehumlebierne er sammen med hushumlebierne nogle af første der når klimaks så det er forventeligt, at kun enkelte familier endnu er i live. Nedenfor ses et klip med nogle af dem.

4 Havehumlebi familiers tilstand d. 14. juli 2023

Agerhumlebi familierne (B. pascourum)

De 2 agerhumlefamilier har været lyspunkterne i år af flere grunde. For det første har de udviklet sig prægtigt og produceret mange dronninger arten taget i betragtning. For det andet har de medvirket til, at haven til trods for det ringe forår, har summet lidt af humlebier. Især de sidste uger har man kunnet se dem i hver en blomst i haven. De fløj sjældent mere end 5-10 meter så slog de sig ned i først den Kaukasiske kulsukker (Symphytum caucasicum), dernæst Oksetunge (Anchusa officinalis) og herefter Almindelig slangehoved (Echium vulgare). Da der var rigeligt med blomster har de hurtigt kunne samle føden og udviklingen har været derefter. Nedenstående videoklip vidner om dette.

De 2 Agerhumlebi familiers udviklingsstadium d. 14. juli 2023

Mørk jordhumlefamilierne (B. terrestris)

Lidt det samme billede som ved Agerhumlerne tegner der sig ved de 3 Mørke jordhumlebi familier. Alle har produceret dronninger for flere uger siden. Nu tænker jeg, at de sidste arbejdere og droner er klækket. Flyveaktiviteten forringes tydeligt fra dag til dag. Mange ses nu i Ærenpris og Stokroser. Se nedenfor.

Status for kasserne pr. 14. juli 2023

3 Mørk jordhumlefamilier – alle med arbejdere – alle produceret dronninger – få arbejdere tilbage.
4 Havehumlefamilier – alle med arbejdere – alle har produceret dronninger – kun enkelte arbejdere i en enkelt kasse. 
2 Hushumlefamilier – alle med arbejdere – alle har produceret dronninger hvoraf en familie Hussnyltehumledronninger/droner (B. norvegicus)
2. Agerhumlefamilier – alle med arbejdere – en har færdigproduceret dronninger – en producerer dronninger nu og den næste uges tid.

Dette indlæg blev udgivet i Humlebisæson 2023. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *